مقايسه تست ديسك با تست MBTI

1397/08/05 10:49 AM - 2 ماه قبل


اگر اصطلاح انگليسي " DISC vs Myers-Brigg" يعني مقايسه تست ديسك با تست مايرز بريگز را در گوگل جستجو كنيد با بيش از 70 هزار نتيجه روبرو مي شويد. مشخص است كه افراد زيادي دوست دارند به تفاوت بين اين دو تست شخصيت شناسي و رفتارشناسي كه بيشترين محبوبيت را دارند، پي ببرند. پس سوال اين است، تفاوت هاي بين تست ديسك با تست MBTI (مايرز – بريگز) چيست؟ ابتدا نگاه سريعي به تست شخصيت شناسي مايرز بريگز مي اندازيم.

تست هاي مدرن MBTI براساس نظريات روانشناسي است كه در سال 1921 از سوي كارل يونگ به چاپ رسيد. يونگ بر اين عقيده بود كه رفتار انساني تحت تاثير 4 كاركرد رواني شايع قرار مي گيرد يعني: درك مستقيم (شهود)، حس كردن، انديشه و احساس. اولين تست شخصيت MBTI توسط كاترين كوك بريگز و دختر او ايزابل مايرز بريگز طراحي شد و هدف ابتدايي استفاده از آن كمك به زنان براي ورود به نيروي كاري مناسب در طول دوران جنگ جهاني دوم بود. شيوه امروزي استفاده از تست MBTI براي اولين بار در سال 1962 منتشر شد.

از نظر نحوه آزمون، در تست مايرز بريگز از شركت كنندگان خواسته مي شود به يك سري سوال (تا 112 سوال) پاسخ دهند. طراحي اين سوالات به نحوي است كه نشان دهد شخصيت فرد آزمون دهنده در كدام يك از 4 گروه دوتايي زير قرار مي گيرد:

  • برونگرا يا درونگرا (چطور حواس خود را متمركز مي كنيد.)
  • حسي يا شهودي (چطور اطلاعات را پردازش مي كنيد.)
  • متفكر يا احساسي (چطور تصميم گيري مي كنيد.)
  • قضاوتي يا اداركي (نحوه تعامل شما با دنيا.)

براساس جواب هاي فرد به سوالات تست شخصيت MBTI، هر كدام از اين 4 گروه اولويت هاي فرد را منعكس مي كنند. به عبارت ديگر، فرد برونگرايي يا درونگرايي، حسي يا شهودي، تفكر يا احساس، قضاوت را ادراك را ترجيح مي دهد. نتيجه اين است كه فرد در يكي از 16 تيپ شخصيتي گوناگون قرار داده مي شود. تيپ هاي شخصيتي با استفاده از 4 حرف عنوان گذاري مي شوند كه گرايش فرد ازمون دهنده را به هر كدام از 4 گروه دوتايي نشان مي دهد. يعني شخصيت فرد عنواني دريافت مي كند كه تيپ شخصيتي او را نشان مي دهد مانند “ESFP,” “ISFJ,” “ENTP” و غيره.

نتايج به افراد كمك مي كنند خود را كامل تر بشناسند. به عنوان مثال، يك تيپ شخصيتي ISFP "هنرمند" ناميده مي شود. زماني كه فرد بداند شخصيت او ذاتاً به گرايش هاي هنري اشاره مي كند، درك شغل‎ هايي كه بايد دنبال كند آسان تر مي شود. هم چنين به افراد كمك مي شود از رفتار متداول دردسرآفرين كه به واسطه تيپ شخصيتي رخ مي دهد دوري كنند و راهكارهايي را براي ارتباط موثرتر با ديگران شكل دهند.

با نگاه به خلاصه مطالبي كه در مورد اصول تست شخصيت MBTI گفته شد، مشخص است كه آزمون مايرز بريگز چندين شباهت مهم با تست ديسك دارد.

تست MBTI با آن كه نتيجه تحقيقات كارل يونگ است، ولي تست ديسك براساس نظريات ويليام موتون مارستون شكل گرفته است. هم يونگ و هم مارستون در حوزه هاي مشابهي تخصص داشتند (يونگ يك روانپزشك و مارستون يك روانشناس بود)، و هر دو تحقيقات فراواني در زمينه رفتار انساني انجام داده و به چاپ رسانده بودند. هم يونگ و هم مارستون در يك عصر زندگي مي كردند و تحقيقات مهمي به چاپ رساندند كه در دهه 20 تست شخصيت شناسي ديسك و MBTI را به همگان معرفي كرد.

هر دو تست ديسك و MBTI ابزار سنجشي هستند كه طراحي آن به دست آوردن آگاهي در مورد شخصيت و رفتار است. هر دو به شدت محبوب بوده و توسط افراد، سازمان‎ ها، موسسات و شركت هاي مختلف در جهان استفاده مي شوند. گرچه بين تست شخصيت شناسي ديسك و MBTI چند تفاوت بارز وجود دارد از جمله:

  • سوالات تست ديسك به نسبت MBTI كمتر است (معمولا تست ديسك 20 تا 30 سوال دارد، در حالي كه اكثر تست هاي MBTI تا 112 سوال دارند)
  • تست شخصيت MBTI افراد را در 16 تيپ شخصيتي قرار مي دهد، در حالي كه تست شخصيت شناسي ديسك به طور كلي 4 تيپ شخصيتي را بيان مي كند (تسلط، تاثيرگذاري، ثبات و وظيفه شناس)
  • تست مايرز بريگرز فرض مي كند كه شخصيت ثابث بوده و بعيد است تغيير يابد، در حالي كه آزمون ديسك بيشتر اين احتمال را مطرح مي كند كه موقعيت ها و محيط هاي مختلف ممكن است باعث بروز ويژگي هاي شخصيتي متفاوتي در افراد شوند
  • تست مايرز بريگز تا حد زيادي شاخصي براي تفكر داخلي يك فرد به شمار مي رود، در حالي كه طراحي آزمون ديسك به نحوي است كه بررسي مي كند شخصيت چه رفتار خارجي به همراه مي آورد

به طور كلي، تست شخصيت MBTI يك ابزار سنجشي خوب براي افرادي است كه به دنبال خودآگاهي مي گردند. نتايج آزمون مايرز بريگز بسيار شخصي است و معمولا اطلاعات زيادي در رابطه با ذات اصلي يك فرد آشكار مي كند. گرچه اين امر ظاهرا برتري اين تست به نسبت آزمون ديسك است ولي مي تواند در حقيقت يك نقطه ضعف نيز به شمار رود. چون MBTI تستي عميقا شخصي است و براساس حجم اطلاعات زيادي كه پرسش هاي MBTI آشكار مي كنند، افرادي كه در اين آزمون شركت مي كنند براي در ميان گذاشتن نتايج اين تست با ديگران احساس خوبي ندارند. اين امر باعث مي شود كه استفاده از تست MBTI در محيط هاي عمومي مانند يك شركت، سازمان يا فضاي كسب و كار دشوار شود. چون تست شخصيت شناسي اغلب اوقات براي ايجاد تيم، فعاليت هاي تيمي سرگرم كننده به دور از محيط كار، آموزش كارمندان، جلسات فروش و ديگر گردهم آيي هاي عمومي استفاده مي شود، تست شخصيت شناسي مايرز بريگز مي تواند مشكل آفرين باشد. زماني كه فرد آزمون دهنده از قبل مي داند كه نتايج آزمون او با ديگران در ميان گذاشته مي شود، اين امر هم چنين مي تواند باعث ايجاد فشاري شود كه فرد را مجبور كند به نحوي به سوالات جواب دهد كه بيشترين تاثير را بر روي ديگران بگذارد. دستكاري پاسخ ها اعتبار نتايج آزمون را زير سوال مي برد و در نتيجه انجام آن را بي فايده مي كند.

هم چنين، زماني كه تست شخصيت MBTI براي يك كاربرد عمومي (به عنوان مثال آموزش كارمندان) استفاده مي شود، افرادي كه در اين آزمون شركت مي كنند اغلب اوقات نمي توانند از شناسه شخصيتي خود اطلاعات مفيد را به دست آورند. با توجه به 16 تيپ شخصيتي و سرنام هاي مختلف كه اغلب گيج كننده هستند، زبان بيان MBTI اغلب اوقات بسيار سريع از حافظه افراد معمولي پاك مي شود. خيلي زياد رخ داده است با جملاتي از اين دست روبرو مي شويم "من چند ماه قبل در يك آزمون شخصيت شناسي MBTI شركت كردم. فكر كنم نتيجه تست من تيپ شخصيتي EN...؟ EMFJ؟؟ يا IMFJ بود؟

تست ديسك در سوي ديگر ماجرا است كه تمامي مزيت هاي تست MBTI را ولي با يك ظاهر كاربرپسندتر دارد. سرواژه "ديسك" را به راحتي مي توان به خاطر سپرد و بنابراين بر روي كاربران تاثير طولاني تري مي گذارد. معمولا افرادي كه اين آزمون را انجام مي دهند نتايج تست خود را تا سال ها بعد به ياد مي سپارند.

هم چنين، چون تست شخصيت شناسي ديسك به هر محيطي كه به هنگام شركت در تست در ذهن داريد، خاص است نتايج به مانند تست MBTI شخصي يا خصوصي نيست. افراد راحت تر نتايج تست ديسك خود را با سايرين در ميان مي گذارند و اطمينان دارند با آن كه نتايج اين آزمون ممكن است شخصيت كاري آن ها را نشان دهد، ولي خود حقيقي و باطني آن ها دست نخورده باقي مي ماند و به حريم شخصيتي آن ها تجاوز نمي شود.

به طور كلي، تست شخصيت شناسي ديسك و MBTI هر دو فراوان استفاده مي شوند و روش هاي معتبري براي ارزيابي شخصيت يك فرد به شمار مي روند. تست MBTI براي افرادي بهتر است كه دوست دارند دانش عميقي نسبت به روان و شخصيت اصلي خود به دست آورند. به همين علت، دانشجويان روانشناسي و روانپزشكي اغلب اوقات در كلاس هاي دانشگاه خود از تست MBTI به عنوان يك تمرين تئوري استفاده مي كنند. 

نتايج تست ديسك به مانند MBTI مفيد هستند ولي در زمان كوتاه تري مي توان اين آزمون را كامل كرد و تاثير طولاني تري به نسبت MBTI مي گذارد و بنابراين براي مكان هاي عمومي انتخاب بهتري است، يعني محل هايي كه نتايج با ديگران در ميان گذاشته مي شود. علاوه بر اين، تسلط بر درك تست شخصيت شناسي ديسك به نسبت MBTI ساده تر است و كاربردهاي سرراست تري دارد.

اين گفته ها به اين معنا نيست كه هيچ كسب و كاري از آزمون MBTI استفاده نمي كند يا جدا از خود ارزيابي كاربردهاي ديگري ندارد. بسياري از افراد با MBTI به موفقيت دست پيدا كرده اند. ابزار با ارزشي كه پيشينه طولاني و قابل احترامي همانند با تست ديسك دارد. گرچه، اگر به دنبال استفاده از يك ابزار شخصيت شناسي در محيط كار هستيد، يا به دنبال يك روش سنجش شخصيت مي گرديد كه بتوان سريعاً آن را فرا گرفت و به آساني به كار برد، ديسك انتخاب منطقي تري است.


mbti (ام بي تي آي) ديسك منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.