چشم انداز ما در نوتریکا، کمک به افراد و سازمان‌‌ها جهت ایجاد جامعه‌ای شاداب تر، پرانرژی تر و پویا تر است.


ما می‌خواهیم افراد، به شناخت صحیح از خود برسند و نقاط قوت و قابل بهبود خود را بشناسند تا این آگاهی بتواند زمینه‌ساز انتخاب شغل و انتخاب محیط کاری مناسب برای آن‌ها باشد تا در کنار تامین هزینه‌های زندگی، حس خوب رضایت از کار را هم بتوانند تجربه کنند. 


می‌خواهیم به سازمان‌ های پیشرو و مترقی که در جامعه کسب و کار ایرانی رشد کرده‌اند در جهت پرورش منابع انسانی‌ شان کمک کنیم. کمک کنیم تا تعارضات در سازمان‌ها کم شود، هزینه‌های ورود و خروج کارکنان کاهش یابد، امنیت شغلی و ثبات در حرکت رو به رشد سازمان ایجاد گردد. 


در همین راستا کمپینی را برای بهار سال 97 برای کاربران سایت خود در نظر گرفته‌ایم که در هر مرحله فرصت‌هایی را برای آنان معرفی یا ایجاد کنیم تا گام‌های کوچک اما موثری را بتوانیم با هم در مسیر خودشکوفایی افراد و سازمان‌ها طی کنیم.


ما در شرکت نوتریکا در قالب کمپین #شکوفاشو ، برای دست‌یابی به اهداف در فازهای مختلف اقدام به معرفی فرصت‌هایی به کاربران سایت تست و تایپ خواهیم کرد.