در شرکت های کوچک، متوسط و درحال رشد، راه اندازی دپارتمان منابع انسانی و انجام آموزشهای سازمانی چنان هزینه بردار می باشد که تقریبا بسیاری از این قبیل سازمان ها، از منابع انسانی صرف نظر می نمایند.

نوتریکا رسالت خود میداند که خدمات نوین منابع انسانی را در دسترس تمامی شرکت ها قرار دهد.

از این رو با هزینه ای بسیار کمتر از استخدام مدیر و کارشناس منابع انسانی، می توانید علاوه بر استفاده از خدمات نوین منابع انسانی، در صورت نیاز از آموزش های سازمانی نیز بهره مند گردید.


برای اطلاعات بیشتر و نیازسنجی رایگان از سوی مشاوران حرفه ای ما می توانید با شماره تماس 02186081650 تماس حاصل فرمایید.