تيپ INFP

درونگرا – شهودي – احساسي – ادراكي

بهترين كار اين است كه شخصاً از آن راضي باشم. كاري كه بيان كننده ي شفاف نظر من باشد.

روياپرداز


كليات

تيپ INFP داراي زندگي دروني پيچيده‌اي است. او نسبت به اعتقادات و آرمان‌هاي خود بسيار متعصب است و خود ابرازي كمي دارد. اين تيپ بسيار آرام است و گاه درك او بسيار سخت است. او نيازي به تحميل اعتقادات خود به ديگران نمي‌بيند، اما مي‌تواند با آرامش، اعتقادات خود را با بقيه درميان بگذارد. تيپ INFP اگر به اين نتيجه برسد كه كاري درست است، حتماً آن را انجام مي‌دهد. اما بيشتر در روياها و افكار خود غرق است. اين تيپ بسيار آينده نگر است و افكار بلند مدت دارد. اين تيپ بسيار شكيبا و انعطاف پذير است. به اعتقادات و اصول پايبندي زيادي دارد و بسيار متعهد است. معمولاً سعي مي‌كند با كسي تعارض و اختلاف نداشته باشد، مگر اينكه ارزش‌هايشان به خطر بيافتد. به دليل درونگرا بودنش بيشتر مي‌نويسد تا صحبت كند. با افراد كمي در ارتباط بوده و افكار خود را با عده ي معدودي در ميان مي‌گذارد. تيپ INFP به جزئيات توجهي نداشته و نظم و برنامه در كارهايش به چشم نمي‌خورد.


محل كار

تيپ INFP از مقررات و رعايت نظم بيزار است. كند كار كردن او ممكن است اطرافيان و همكاران او را به مشكل بياندازد. او مصمم است و مي‌تواند به راحتي ديگران را متقاعد به انجام كاري بكند. اما معمولاً افكار خود را به ديگران تحميل نمي‌كند. او كارها را سنجيده و صبورانه انجام مي‌دهد و دوست دارد مستقل و خود مختار كارها را پيش ببرد. نگاه كلي نگر اين تيپ باعث مي‌شود به صورت همه جانبه به موضوعات بپردازد. به راحتي مي‌تواند در بين افراد مقبوليت پيدا كند و رهبري آنها را به عهده بگيرد. قاطعيت زيادي در كارهايش ندارد و همين امر باعث مي‌شود تا نتواند به برخي از اهداف خود برسد. از رقابت استقبال نمي‌كند و ممكن است كارهاي چالشي را به عهده نگيرد. آرمانگراست و معيارها و استانداردهاي بالايي دارد.


نقاط قوت كاري

كنجكاوي زيادي دارد و مي‌تواند موضوعات مختلف را به هم ارتباط دهد. با ديگران بسيار همدل است و مي‌تواند به آنها انگيزه بدهد. مي‌تواند به صورت انفرادي كارها را پيش ببرد. اين تيپ تعهد زيادي نسبت به كاري كه انجام مي‌دهد دارد. ديدگاه كلي نگر دارد.


نقاط ضعف كاري

كارهاي تكراري را دوست ندارد و شرايط رقابتي را در كار نمي‌پذيرد. اين تيپ بسيار انعطاف پذير است و از ديگران توقع دارد تا آنها هم همينطور باشند. اين تيپ به كارها ديد كمالگرايانه دارد و به همين جهت ممكن است واقع گرا نباشد. تيپ INFP نمي تواند اولويت‌ها را از هم تفكيك كند و در حوزه‌هاي مغاير با ارزش‌هاي خود كار نمي‌كند. مدت زمان انجام كار را نمي‌تواند به خوبي پيش بيني كند و نظم و قوانين را نمي‌تواند به خوبي اجرا كند.رضايت شغلي

مواردي كه مي‌تواند براي تيپ INFJ رضايت شغلي را به همراه داشته باشد:


 • به او اجازه داده شود به صورت انفرادي كار كند تا بتواند مستقل و خود مختار باشد.
 • كار با ارزش‌هاي او همخواني داشته باشد.
 • كارها را در محيطي دوستانه پيش ببرد و محيط به دور از تنش و درگيري باشد.
 • در رفت و آمد و انجام كارها داراي خود مختاري باشد تا بتواند به دور از مقررات كارها را پيش ببرد.
 • بتواند كارهايش را به صورت مستقل انجام دهد و كسي بر كارهايش نظارت نداشته باشد.
 • بتواند از قدرت شهودي بودن خود در كمك به ديگران استفاده كند.
 • موانع مالي و سياسي در كارهاي او وجود نداشته باشد تا بتواند به راحتي كارهايش را پيش ببرد.
مشاغل مناسب:

گروه‌هاي خلاقيت، هنر و طراحي

تيپ INFP از هنر خلاقانه لذت زيادي مي‌برد. اين تيپ هنر، موسيقي، رقص و ادبيات را تحسين مي‌كند و ممكن است در اين رشته‌ها استعداد‌هايي نيز داشته باشد. تيپ INFP اگر بتواند در اين مشاغل مشغول به كار شود، بسيار لذت خواهد برد. برخي از اين مشاغل عبارتند از:


 • هنرمند
 • مهندس معماري
 • موسيقيدان
 • رمان نويس
 • روزنامه نگار
 • طراح داخلي
 • كمدين
گروه آموزش و فعاليت‌هاي اجتماعي

تيپ INFP مي‌تواند توانايي‌هاي افراد را به سرعت بشناسد و به آنها كمك كند تا اين پتانسيل‌ها را به مرحله ي ظهور برسانند. اين تيپ دوست دارد كه به افراد كمك كند تا در نوع خود و توانايي هاي خود بهترين باشند. تيپ INFP به دليل شهودي كه دارد مي‌تواند افراد را درك كند و مشاور خوبي براي آنها باشد. برخي از اين مشاغل عبارتند از:


 • استاد دانشگاه
 • دبير مقطع متوسطه و دبستان
 • معلم زبان
 • روانشناس
 • مشاور
گروه‌هاي مذهبي

تيپ INFP همانطور كه در بالا هم به آن اشاره كرديم، مي‌تواند پتانسيل‌هاي هر فرد را تشخيص داده، پيدا كند. همين خاصيت تيپ INFP باعث مي‌شود كه به مردم كمك كند تا درك بهتري از دنيا داشته باشند. نظم و ترتيب دروني اين تيپ به او كمك مي‌كند تا نسبت به مقررات پرورشي پايدار بماند. برخي از اين نقش‌ها عبارتند از:


 • دبير پرورشي
 • كارمند مراكز پرورشي
گروه مراقبت‌هاي بهداشتي

احساس همدلي كه در اين گروه قرار دارد اين تيپ را به خدمتگزاران خوبي در گروه مراقبت‌هاي بهداشتي تبديل كرده است. مشاغل پزشكي و پرستاري ممكن است خيلي با روحيه ي اين افراد جور در نيايد، زيرا نمي تواند به جزئيات دقت داشته باشد. برخي از مشاغل مناسب اين تيپ در اين گروه عبارتند از:


 • آسيب شناس گفتار درماني
 • پزشك طب جايگزين
 • متخصص تغذيه
 • فيزيوتراپ
 • مربي بهداشتارتباط با ديگران

تيپ INFP بسيار صميمي و وفادار است. نسبت به خانواده ي خود بسيار متعهد است. اين تيپ بسيار محتاط و محافظه كار حرف زده و عمل مي‌كند. به دليل درونگرا بودن دوستان زيادي ندارد و بيشتر در خلوت و تنهايي خود به سر مي‌برد. با كساني كه به روياها و اعتقاداتش احترام مي‌گذارند، بسيار نزديك مي‌شود. اغلب از توضيح پروسه ي كار يا فكر خود به ديگران اجتناب مي‌كند و بيشتر نظر نهايي خود را با بقيه در ميان مي‌گذارد. تيپ INFP بسيار متعهد است. معمولاً تعهدي را كه نتواند انجام دهد، نمي‌پذيرد و اگر بپذيرد بسيار بلند مدت و پردوام است.


اوقات فراغت

تيپ INFP بيشتر وقت خود را در فكر و درون خود صرف مي‌كند و كمتر در ميهاني‌ها يا جاهاي شلوغ مي‌گذراند. اين شخص به موضوعات معاني زندگي بسيار علاقمند است و بيشتر وقت خود را صرف تعمق و مطالعه مي‌كند.


پيشنهاداتي براي خود فرد:

 • بين تفكر و عمل تعادل برقرار كنيد و بيشتر به كارهاي عملي بپردازيد.
 • كمالگرايي خود را كاهش دهيد تا بتوانيد با واقعيتها روبه رو شويد.
 • ريسك پذيري را به عنوان تمرين انجام دهيد و از افكار خود را به واقعيت نزديك كنيد.
 • مصالحه نكنيد و سعي كنيد با افراد چالشي تر برخورد كنيد.
 • نظم و مقررات را جدي بگيريد.
 • سعي كنيد بيشتر با مردم در ارتباط باشيد تا از افكار و ذهنيات آنها با خبر شويد.
 • نه گفتن را ياد بگيريد و در مقابل خواسته‌هاي ديگران واكنش گرا تر باشيد.


رمز موفقيت يك INFP داشتن انتظارات واقع بينانه، توجه به مصالحه و شخصي نكردن مسائل است.رابطه ي INFP با ديگر تيپ هاي شخصيتي:

روحيات مشابه

افرادي كه در ليست زير آمده‌اند از نظر ارزش‌ها، حل مسئله و نگرش كلي به كار شبيه INFP ها هستند. اين افراد لزوماً بر سر همه ي مسائل با INFP ها توافق ندارند و هيچ ضمانتي براي كنار آمدن اين تيپ با تيپ‌هاي ذكر شده در پايين نيست. اما به تفاهم رسيدن آنها با اين تيپ آسان است و به طور كلي ديدگاه مشابهي دارند.

INFJ، INTP، ENFPتفاوت الهام بخش


افرادي كه در زير آمده‌اند از نظر شخصيتي بسيار با INFP متفاوت هستند، اما INFP ها ممكن است كار كردن با اين افراد را به راحتي بپذيرند، زيرا براي اين تيپ فرصت مناسبي براي رشد را فراهم مي‌نمايند. در روابط كاري بين INFP ها و اين افراد بايد تعادل مناسبي بين فرصت‌ها و مشتركات فراهم شود تا تجربيات و و ديدگاهها راحت تر به اشتراك گذاشته شوند.

ISFP، INTJ، ENTP، ENFJ


مكمل بالفعل

تيپ INFP در ابتدا ممكن است با افراد زير نقاط مشتركي نيابد، اما وقتي بيشتر همديگر را مي‌شناسند به نقاط مشترك زيادي مي‌رسند و ممكن است براي هم آموزگاران خوبي باشند. اگرچه ممكن است افراد زير INFP ها را در ابتدا به عنوان همكار نپذيرند، اما روابط آنها داراي نقاط بالفعل همكاري زيادي خواهد بود تا از يكديگر ياد بگيرند و پيشرفت كنند.

ISTP، ISFJ، ESFP، ENTJ


متضاد چالشي

افراد زير بيشترين پتانسيل تضاد شخصيتي و برخورد را با تيپ INFP دارند. اما بهترين فرصت براي رشد INFP ها نيز هستند. از آنجايي كه اين شخصيت‌ها به صورت پايه‌اي با INFP ها در تضاد هستند در ابتدا رابطه با آنها بسيار سخت خواهد بود. اما همين اختلاف ارزش‌ها و نقاط قوت آنها كه نقاط ضعف INFP ها نيز هست به رشد آنها و اين تيپ كمك زيادي خواهد كرد. اگر اين گروه بتوانند روابط سالم كاري برقرار كنند به يكديگر بسيار كمك خواهند كرد.

ISTJ، ESTP، ESTJ، ESFJ