تیپ چهار: فردگرا (خیال‌پرداز و هنردوست) (The Individualist)

برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در اینیاگرام و شرکت در آزمون با گزارش کامل روی این لینک کلیک کنید.