بر اساس نمودار public style


ويژگي‌هاي عمومي: اين تيپ از قدرت كلامي قوي و قانع كننده‌اي برخوردار است.

ويژگي سبك كاري: اين تيپ دوست دارد تا بر پروژه و يا فعاليت سيستم‌ها كنترل داشته باشد.

نقطه قوت: اين تيپ در استارت پروژه‌ها و اجراي آن‌ها براي تيم يا سازمان عالي عمل مي‌كند.

فرهنگ كاري: سازماني كه بتواند براي اين تيپ آزادي كامل براي دسترسي به جزئيات و نظارت براي او فراهم كند.

چه چيزهايي نياز دارد تا موثر تر باشد: اين تيپ مي‌تواند در محلي كار كند كه تنوع داشته باشد، فعاليت‌ها و رويدادها غافل گير كننده باشند.

انگيزه‌هاي مورد نياز اين تيپ براي آينده كاري: در اين تيپ مي بايست اختيارات، هم وزن مسئوليت‌ها و نقش‌هايش باشد.

ارتباطات (با ديگران): سر موضوع برويد و از زياده گويي بپرهيزيد.

راهكارهايي براي بهبود: اين تيپ ممكن است بيش از حد به ضرب المثل "هدف وسيله را توجيه مي‌كند" پايبند باشد.


اگر ميخواهيد اطلاعات بيشتري دريافت كنيد به اين لينك مراجعه كنيد.