تيپ ISTJ

درونگرا – حسي – منطقي – قضاوتي

كارها را درست انجام دهيد تا به آنچه كه براي خود و سازمان‌تان مي‌خواهيد نائل شويد.

بازپرس


كليات

تيپ ISTJ بسيار، اما در عين حال سخت كوش و جدي‌است. بسيار مسئوليت پذير، با ثبات و قابل اعتماد است. به حرفش پايبند مي‌ماند و چون درونگرا است، ارتباط كلامي زيادي با كسي ندارد. اين تيپ بسيار دقيق و منظم است. هنگامي كه روي يك موضوع متمركز مي‌شود به سختي مي‌توان او را از موضوع جدا كرد. سازماندهي و نظمي كه اين تيپ دارد هم در زندگي و هم در كارش كاملاً مشهود است. اين تيپ بر انجام به موقع كارها بسيار تاكيد دارد و سر وقت بودن برايش بسيار مهم است. بسيار نكته بين بوده، سعي مي كند مشكلاتش را با ريزبيني و توجه به جزئيات حل كند. منطقي بودن يكي از اصول اوليه ي تصميم گيري اين تيپ است. اگر به نتيجه‌اي برسد، معمولاً برگرداندن او از موضعش، كاري نشدني خواهد بود. به قوانين احترام مي‌گذارد و انتظار دارد ديگران هم همين كار را انجام دهند. اگر عصباني شود، جوش و خروش زيادي خواهد داشت اما به ندرت تند خويي خود را بروز مي‌دهد.


محل كار

تيپ ISTJ دوست دارد مقررات به بهترين نحو رعايت شود. اين تيپ در گروه‌هاي كوچك يا به صورت مستقل مي‌تواند كار خود را انجام دهد. در كار كردن سختگير و بدون انعطاف است و اگر بخواهد با تعداد زيادي كار كند مستاصل مي‌شود، زيرا نمي‌تواند تمركز كافي داشته باشد. او جزئيات را به خوبي به خاطر مي‌سپارد و با اعداد و ارقام بهتر از هر كسي مي‌تواند كار كند. دوست دارد با افراد مثل خود كار كند تا نظم و مقررات به بهترين نحو انجام شود. او براي كار سخت و پشتكار اهميت زيادي قائل است.


نقاط قوت كاري

تيپ ISTJ توانايي كار فردي را به خوبي دارد و  مي‌تواند يك سازمان را به سمت و سوي اجراي قوانين پيش ببرد. به سازمان‌هاي سنتي اعتقاد زيادي دارد و به راحتي با آنها كار مي‌كند. دقت بالايي در انجام كارها دارد. مسئوليت پذير است و براي رسيدن به اهداف تلاش زيادي مي‌كند. ديدگا‌ههاي او واقع بينانه و منطقي هستند.


نقاط ضعف كاري

اين تيپ به علت اينكه به جزئيات توجه زيادي دارد، ممكن است ديد كلي نسبت به مسايل نداشته و آينده نگري كمي داشته باشد. تغيير را به راحتي نمي‌پذيرد. انعطاف كافي را در برخورد با مسائل ندارد. ايده‌هاي جديد را از عينك بدبيني مي‌بيند. نسبت به انجام كارها به روش‌هاي غير معمول و سنتي، ريسك پذيري كمي دارد.


رضايت شغلي

مواردي كه مي‌تواند براي تيپ ISTJ رضايت شغلي به همراه داشته باشد:


 • بتواند با روشهاي استاندارد، محصول ملموسي ارائه دهد.
 • بتواند مستقل باشد و در نتيجه روي پروژه‌ها به صورت متمركز كار كند.
 • محيط كار سنتي و با قوانين مشخص شده داشته باشد.
 • هدف‌هاي سازمان مشخص باشد.
 • در محيط كار از توانايي‌هاي او استفاده شود.
 • اين امكان را داشته باشد به هدف‌هاي تعيين شده برسد و در اين راستا از توانمندي‌هايش استفاده شود.مشاغل مناسب:


گروه تجارت و مديريت

تيپ ISTJ يك فرد قابل اعتماد و مسئوليت پذير است كه مي‌توان به او به راحتي اعتماد كرد. او كارها را به خوبي پيش مي‌برد. در نتيجه اين تيپ براي مديريت بسيار مناسب است. در ضمن اين تيپ مي‌تواند با اعداد زياد به راحتي و با دقت بالا كار كند. اين جنبه از شخصيت اين تيپ، او را براي مشاغل حسابداري و آمار بسيار مناسب مي‌كند. برخي از مشاغل اين حوزه عبارتند از:


 • مدير اداره
 • مديريت پشتيباني و تداركات
 • سرپرست كارگاه
 • مدير پروژه
 • مدير خط كنترل كيفي
گروه خدمات دولتي:

تيپ ISTJ از آنجايي كه تمايل به تصميم گيري با حقايق، منطق و ديتاها را دارد، اين مشاغل بسيار براي او مناسب هستند. اين تيپ دوست ندارد با ايده‌هاي بزرگ و تئوري‌ها همراه شود. برخي از مشاغل مناسب اين تيپ در اين حوزه عبارتند از:


 • مهندس پرواز
 • افسر پليس
 • كاپيتان كشتي
 • ناظر محيط زيست
 • كارآگاه
گروه سرمايه گذاري:

تيپ ISTJ از اينكه بتواند ديتاهاي زياد و آمار را آناليز و دسته بندي كنند بسيار لذت مي‌برند. اين تيپ مي‌تواند به صورت مستقل روي داده‌ها و اعداد كار كند و خروجي‌هاي مشخصي از آنها بگيرد. برخي اين اين مشاغل عبارتند از:


 • تحليلگر بازار سرمايه
 • كارگزار بورس
 • بازرس مالياتي
 • مسئول تخصيص وام و بودجه
 • تحليلگر بودجه
 • امور مالي و اجرايي
گروه تكنولوژي و صنايع

براي اين تيپ، كار با وسايلي كه داراي كد و قوانين مشخصي هستند،آسان است. منطق و نظمي كه در اين تيپ وجود دارد آنها را براي برخي از مشاغل اين حوزه مناسب مي‌كند.


 • مهندس الكترونيك
 • مهندس مكانيك
 • تعمير كار وسايل برقي
 • تحليلگر سيستم‌هاي شبكه
 • برنامه نويس ITارتباط با ديگران

تيپ ISTJ نسبت به دوستان و خانواده ي خود به شدت وفادار است. او فردي عملگرا است و مشكل او بيشتر انعطاف كم او در مقابله با رويدادها و مشكلات است. احساسات او بيشتر از جنس منطقي است و همين امر باعث مي‌شود افراد احساسي را درك نكند و آنها را نقد كند. اين نقادي‌ها براي اطرافيان و همكاران او گاهي غير قابل تحمل مي‌شود.


اوقات فراغت

تيپ ISTJ به علت عملگرا بودن به شدت بيقرار است و براي اوقات فراغت خود برنامه ريزي مي‌كند. بيشتر دوست دارد بيرون از خانه و در طبيعت اوقات خود را بگذراند تا با جزئيات پيرامون خود بيشتر و ملموس تر باشد. اين تيپ به علت منطقي بودن ممكن است خسيس به نظر برسد زيرا براي سرگرمي‌ها اهل خرج اقتصادي نيست.


پيشنهاداتي براي خود فرد

 • سعي كنيد انعطاف پذير و اهل مذاكره باشيد.
 • احساسات خود را از قالب منطقي دربياوريد.
 • براي انجام كار‌ها بيشتر از روش‌هاي خلاقانه استفاده كنيد.
 • به احساسات خود و ديگران بهاي بيشتري بدهيد.
 • از ديگران به خاطر كارهايي كه براي شما كرده‌اند، تشكر كنيد.
 • براي اوقات فراغت خود هيجان بيشتري قائل شويد.

رمز موفقيت يك ISTJ پذيرش تحولات، در نظر گرفتن تاثير كارش روي ديگران و استقبال از تغييرات است.


رابطه ي ISTJ با ديگر تيپ هاي شخصيتي:

روحيات مشابه

افرادي كه در ليست زير آمده‌اند از نظر ارزش‌ها، حل مسئله و نگرش كلي به كار شبيه ISTJ ها هستند. اين افراد لزوماً بر سر همه ي مسائل با ISTJ ها توافق ندارند و هيچ ضمانتي براي كنار آمدن اين تيپ با تيپ‌هاي ذكر شده در پايين نيست. اما به تفاهم رسيدن آنها با اين تيپ آسان است و به طور كلي ديدگاه مشابهي دارند.

ESTJ، ISFJ، ISTP


تفاوت الهام بخش

افرادي كه در زير آمده‌اند از نظر شخصيتي بسيار با ISTJ ها متفاوت هستند، اما ISTJ ها ممكن است كار كردن با اين افراد را به راحتي بپذيرند زيرا براي اين تيپ فرصتي مناسب براي رشد را فراهم مي نمايند. در روابط كاري بين ISTJ ها و اين افراد بايد تعادل مناسبي بين فرصت‌ها و مشتركات فراهم شود تا تجربيات و و ديدگاه‌ها راحت تر به اشتراك گذاشته شوند.

INTJ، ESTP، ESFJ، ENTJ


مكمل بالفعل

تيپ ISTJ ممكن است در ابتدا با افراد زير نقاط مشتركي نيابد، اما وقتي بيشتر همديگر را مي‌شناسند به نقاط مشترك زيادي مي‌رسند و ممكن است براي هم آموزگاران خوبي باشند. اگرچه ممكن است افراد زير ISTJ ها را در ابتدا به عنوان همكار نپذيرند اما روابط آنها داراي نقاط بالفعل همكاري زيادي خواهد بود تا از يكديگر ياد بگيرند و پيشرفت كنند.

ISFP، INTP، INFJ، ESFP


متضاد چالشي

افراد زير بيشترين پتانسيل تضاد شخصيتي و برخورد را با تيپ ISTJ دارند. اما بهترين فرصت براي رشد ISTJ ها نيز هستند. از آنجايي كه اين شخصيت‌ها به صورت پايه‌اي با ISTJ ها در تضاد هستند، در ابتدا رابطه با آنها بسيار سخت خواهد بود. اما همين اختلاف ارزش‌ها و نقاط قوت آنها كه نقاط ضعف ISTJ ها نيز هست به رشد آنها و اين تيپ كمك زيادي خواهد كرد. اگر اين گروه بتوانند روابط سالم كاري برقرار كنند به يكديگر بسيار كمك خواهند كرد.

INFP، ENTP، ENFP