حضور تست و تايپ در همايش بين المللي برند سازي

حضور تست و تايپ در همايش بين المللي برند سازي

همايش بين المللي برند سازي با هدف ارائه راهكارها و بررسي چالش هاي مطرح شدن يك برند در سطح جهاني در دانشكده مديريت دانشگاه تهران، در روز پنج شنبه 14 بهمن برگزار شد.تست و تايپ با معرفي خدمات خود در حوزه برند كارفرما (1) در راستاي هويت يكپارچه سازمان، د ...

برگزاري كارگاه شش كلاه تفكر

برگزاري كارگاه شش كلاه تفكر

تست و تايپ در راستاي تقويت قوه حل مساله در كاركنان شركت پرونكسو اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي خلاقيت به روش شش كلاه تفكر براي مديران و كارشناسان آن شركت نمود.تكنيك شش كلاه تفكر يكي از بهترين روش ها و تكنيك هاي بالا بردن قدرت تفكر، در راستاي رسيدن به ...

راه‌هاي خلق فرهنگ سازماني كه با برند شما سازگار است

راه‌هاي خلق فرهنگ سازماني كه با برند شما سازگار است

خلق برند تنها اولين گام از برندينگ است. كسب و كارها بايد ياد بگيرند كه چگونه شركت را به وسيله كارمندان خود به مشتريان نشان دهند. دستيابي به برند جامع سازماني نيازمند خلق فرهنگ سازماني است كه در آن، رشد برند و معرفي آن با چگونگي عملكرد افراد سازمان پي ...

برندكارفرما چگونه در شناخت سازمان به عنوان محل كار مناسب كمك مي كند؟

برندكارفرما چگونه در شناخت سازمان به عنوان محل كار مناسب كمك مي كند؟

امروزه افراد جوياي كار خواسته‌هاي بيشتري دارند. آن‌ها انتظار دارند كه كارفرمايانشان بر رشد و توسعه آن‌ها سرمايه گذاري كنند و تشنه ي كسب مهارت و آموزش، اعتبار و پاداش‌ در يك سازمان با فرهنگ غني و يك زندگي جدا از كار هستند. اين نيازمندي‌ها عامل به وجود ...

شما چه برنامه اي براي برند كارفرما سازمان خود داريد؟

شما چه برنامه اي براي برند كارفرما سازمان خود داريد؟

برنامه برند كارفرماي شما چيست؟ كارفرماياني كه مي خواهند اقداماتي اساسي را در جذب و استخدام افراد كارآمد داشته باشند بايد برنامه منسجمي داشته باشند.اگر مي خواهيد برنامه منسجمي داشته باشيد موارد ذيل را در نظر داشته باشيد. اين عوامل كمك خواهند كرد نه ت ...

چگونه برند كارفرما به شما كمك مي كند تا افراد داراي صلاحيت را براي سازمانتان استخدام كنيد؟

چگونه برند كارفرما به شما كمك مي كند تا افراد داراي صلاحيت را براي سازمانتان استخدام كنيد؟

ايجاد يك تصوير خوب از برند كارفرمابرند كارفرما آن چيزي است كه درك كارمند سابق، كارمند فعلي يا كارمند آينده كه خواهان استخدام در سازمان شما مي باشد را شكل مي دهد. باعث مي شود كه شما از ديگر كارفرمايان متمايز شويد و شما را به عنوان يك "كارفرماي برتر" ، ...

نقش كاركنان در شناسايي برند كارفرما چيست؟

نقش كاركنان در شناسايي برند كارفرما چيست؟

به نقش كاركنان در شناسايي برند كارفرما فكر كرده ايد؟ كاركنان چه ارتباطي با برند سازمان شان دارند؟بياييد با يك سوال مهم مطلب را آغاز كنيم. فكر مي كنيد چه كسي بيشترين دانش را درباره ي فرهنگ سازماني ، برند كارفرما كسب و كار شما دارد؟كاركنان در ايجاد بر ...

كليدهاي ساخت برند كارفرما مرتبط با كاركنان

كليدهاي ساخت برند كارفرما مرتبط با كاركنان

تعريف، بيان و به اشتراك گذاري وعده هاي برند.شركت در تلاش است تا چگونه باشد؟ به چه كسي خدمت رساني مي كند؟ چه ارزش هايي را ارائه مي دهد؟ استراتژي برند بايد شامل مأموريت ، ديدگاه و ارزشهاي سازمان باشد. مطمئن شويد كه اين موارد به وضوح تعريف و تفسير شده ...

چهار توصيه براي بهبود تجربه كانديداهاي استخدامي در سازمان

چهار توصيه براي بهبود تجربه كانديداهاي استخدامي در سازمان

فرآيند استخدام يك خيابان دو طرفه است. در حاليكه كانديداها سعي مي كنند گام هاي خود را در اين خيابان به نحوي بردارند كه كارفرمايان بالقوه شان تحت تاثير قرار گيرند، شركت ها نيز بايد تا جاي ممكن جذابيت كافي را براي جذب بهترين استعدادهاي شغلي داشته باشند. ...

چقدر كانديداهاي استخدامي زمان مي گذارند تا به آزمون هاي پيش از استخدام پاسخ دهند؟

چقدر كانديداهاي استخدامي زمان مي گذارند تا به آزمون هاي پيش از استخدام پاسخ دهند؟

در عصر رسانه‌هاي اجتماعي، يعني زماني كه برند استخدام يك شركت به نسبت گذشته اهميت بيشتري دارد، بهتر است شركت ها در زمان اجراي آزمون هاي پيش از استخدام، همواره مسئله ديدگاه كانديدا نسبت به آن را در نظر بگيرند. با توجه به اين كه روند فعلي شركت ها به نحو ...