برگزاري كارگاه شش كلاه تفكر

برگزاري كارگاه شش كلاه تفكر

تست و تايپ در راستاي تقويت قوه حل مساله در كاركنان شركت پرونكسو اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي خلاقيت به روش شش كلاه تفكر براي مديران و كارشناسان آن شركت نمود.تكنيك شش كلاه تفكر يكي از بهترين روش ها و تكنيك هاي بالا بردن قدرت تفكر، در راستاي رسيدن به ...

برگزاري ايونت فرهنگ سازماني در شركت نگين خوراك پارس

برگزاري ايونت فرهنگ سازماني در شركت نگين خوراك پارس

تست و تايپ در راستاي تدوين شايستگي هاي سازماني و بررسي و رسيدن به مفهوم مشترك موفقيت و اهداف سازماني ايونت فرهنگ سازماني را در شركت نگين خوراك پارس برگزار نمود. بررسي فرهنگ سازماني قبل از تدوين استراتژي هاي كلان امري حياتي است. سازمانهايي كه به سرعت ...

برگزاري كارگاه تيم سازي در شركت پارس تراشه پرداز

برگزاري كارگاه تيم سازي در شركت پارس تراشه پرداز

تست و تايپ در راستاي تقويت تيم هاي سازماني در شركت پارس تراشه پرداز اقدام به برگزاري كارگاه تيم سازي نمود. مهمترين اصل در ايجاد تيم هاي كارآمد در سازمان استفاده از پتانسيل هاي رفتار تيمي افراد است. مقالات متعدد ثابت كرده اند كه افراد هنگامي كه به صور ...

نقش هيجانات در رهبري كسب و كار

نقش هيجانات در رهبري كسب و كار

يكي از موضوعات قابل بررسي در سازمان‌هاي مختلف، شيوه‌اي است كه مديران و رهبران سازمان‌ها احساسات خود را كنترل و مديريت مي‌كنند. در واقع مي‌توان رهبري سازمان را مديريت احساسات (عواطف)، ناميد.كسب و كارها، منعكس كننده ويژگي‌ها و خصوصيات صاحبان يا مديرانش ...

راهكارهاي آموزش اثر بخش سازماني و كنترل اثر بخشي آنها

راهكارهاي آموزش اثر بخش سازماني و كنترل اثر بخشي آنها

همواره سازمان ها نسبت به موضوع آموزش و اثر بخش بودن آن تاكيد دارند. رعايت كردن چه مواردي به سازمانها كمك خواهد كرد كه آموزش اثر بخش ايجاد نمايند.در اين مقاله به فرآيند هايي كه منجر به اثر بخش شدن آموزش در سازمان ها ميگردد ، خواهيم پرداخت.براي رسيدن ب ...

استفاده از تست روانشناسي در انتخاب يك كارمند

استفاده از تست روانشناسي در انتخاب يك كارمند

گرچه مصاحبه شغلي شايع‎ترين روش استفاده براي انتخاب كارمندان است، ولي محدوديت‎هاي خاص خودش را هم دارد. انجام مصاحبه هزينه بر است و مشكلاتي را هم به دنبال دارد. معمولاً مصاحبه بدون تكنيك هاي مصاحبه روش غير معتبري به شمار مي‎رود. زيرا مصاحبه شغلي تحت تا ...

چطور از نتيجه گيري آزمون هاي پيش از استخدام مطمئن شويم؟

چطور از نتيجه گيري آزمون هاي پيش از استخدام مطمئن شويم؟

شركت ها به دلايل متعددي تصميم به انجام آزمون هاي پيش از استخدام مي گيرند، از بهبود كيفيت استخدام گرفته تا كاهش تعداد كارمنداني كه شركت را ترك مي كنند. جنبه عالي استفاده از آزمون هاي پيش از استخدام اين است كه يكي از بهترين عوامل پيش بيني كننده موفقيت ...

آيا رسانه اجتماعي مي تواند جايگزين ارزيابي كارمندان شود

آيا رسانه اجتماعي مي تواند جايگزين ارزيابي كارمندان شود

اخيرا در نشريه روانشناسي اجتماعي كاربردي يك مقاله چاپ شده است. اين مقاله تحت عنوان "رتبه بندي شخصيت، شبكه هاي اجتماعي و بافت سازماني: بيشتر از چيزي كه به چشم مي آيد؟" (Kluemper, Rosen, & Mossholder; 2012) با توجه قابل توجهي از سوي رسانه هاي محبوب ...