آزمون آرکتایپ یونگ (قهرمان درون)


تعداد سوالات
72
مدت زمان
30 دقیقه

شروع آزمون


نظریه ی کهن الگو ها یا آرکتایپ ها، اولین بار توسط کارل گوستاو یونگ روانپزشک و متفکر سوئیسی مطرح شد. یونگ را به همراه فروید از بنیانگذاران دانش نوین روانکاوی قلمداد می کنند. محققین درباره ی یونگ بیان کرده اند که "هرچه فروید ناگفته گذاشته، یونگ تکمیل کرده است."

یونگ، نظریه ی آرکتایپ ها را با تحلیل ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی ارائه داد. وی معتقد بود برجستهترین ویژگی های مربوط به ناخودآگاه جمعی، نمادهای کهن و شگفتانگیزی هستند که آنها را کهن الگو یا آرکتایپ نامیده است.

بعد ها این نظریه توسط جوزف کمپبل توسعه یافت و در قالب سفر قهرمانی مطرح شد. وی معتقد بود که هر شخص از بدو تولد تا مرگ، این سفر قهرمانی را طی میکند. کریس واگلر از اولین کسانی بود که به بهره گیری از نظریه ی کمپبل در صنعت سینما پرداخت و این نظریه را به حوزه ی کسب و کار خویش در زمینه ی تنظیم سناریوها وارد نمود.

نهایتاً در سال 2001 مارگارت مارک و کارل پیرسون برای اولین بار نظریه ی استفاده از کهن الگوها را در کسب و کار مطرح نمودند. از دیدگاه تست و تایپ نیز این تقسیم بندی 12 گانه از سریع ترین و دقیق ترین ابزار شناسایی شخصیت ها می باشد که می تواند در پرسنال برندینگ و برند ها، کاربرد داشته باشد. از سوی دیگر آشنایی با دنیای ناخودآگاه خود، تحولی شگرف در شکوفایی فردی ایجاد خواهد نمود زیرا درگیر شدن و درماندن در سفر قهرمانی درونی، پیامدهای منفی گوناگونی خواهد داشت و آگاهی از این ناخودآگاه، انسانها را در زندگی شخصی و کسب و کار به سوی پیشرفت و تعالی سوق می دهد. 


هنگام پاسخ دادن به سؤال‌های این آزمون مطالب زیر را به خاطر داشته باشید:


  • Ÿ هیچ یک از کهن الگو ها از سایر کهن الگوها بهتر یا بدتر نیست. هر یک از دوازده کهن الگوی این آزمون به نوبه ی خود ارزشمند است و هدیه‌ای برای دنیای ما به ارمغان می‌آورد. به همین دلیل درست یا اشتباه بودن پاسخ‌ها در این آزمونمطرح نبوده و معنایی ندارد
  • Ÿ با سرعتی که برای‌‌ شما راحت است به سؤال‌ها پاسخ دهید. صحیحترین پاسخ احتمالاً اولین عکس‌العمل و نظر شما است.
  • Ÿ لطفاً سؤالی را بدون جواب نگذارید.
  • Ÿ اگر در مورد سؤالی شک دارید، جوابی را که به نظر شما صحیح‌تر می‌رسد انتخاب کنید و سپس به سؤال بعدی بپردازید.
  • Ÿ وقایع چند ماه اخیر زندگی‌تان را پایه و اساس پاسخ‌های خود قرار دهید، نه آنچه در طول عمرتان یا فقط امروز تجربه کرده‌اید.
  • Ÿ اطمینان حاصل کنید که پاسخ‌های شما مربوط به خصوصیات و شخصیت کنونی شما می‌شوند، نه خواصی که می‌خواهید در آینده به دست آورید یا آنچه فرد دیگری از شما می‌خواهد.


شروع آزمون