تست قهرمان درون ( آرکتایپ یونگ )


مبلغ آزمون
1,440,000 برای مدت محدود 1,230,000 ریال
تعداد سوالات
72
مدت زمان
30 دقیقه

شروع آزمون


نظریه ی کهن الگو ها یا آرکتایپ ها که با نام قهرمان درون یا Hero Within Archetypes هم شناخته میشود، اولین بار توسط کارل گوستاو یونگ روانپزشک سوئیسی مطرح شد. آزمون آرکتایپ یونگ یا همان تست سفر قهرمانی ، آزمونی است که به مشخص شدن آرکتایپ غالب ناخودآگاه می پردازد و مشخص می کند فرد در ناخودآگاه خود بر روی چه انرژی تمرکز دارد و با آن زندگی خود را به پیش میبرد. حوزه ناخودآگاه در ذهن و روان انسان بسیار پیچیده است و دانشمندان زیادی برای کشف آن تلاش کرده اند. تست قهرمان درون به شما کمک می کند تا بفهمید در کدام مرحله از سفر قهرمانی زندگی خودتون هستید.

لینک تست آرکتایپ برند

تست قهرمان درون ( Hero Within Archetypes ) که با نام آرکتایپ یونگ هم شناخته میشود، چیست؟

کارل گوستاو یونگ اولین بار واژه کهن الگو یا آرکتایپ Archetype را مطرح کرد. از نظر یونگ آرکی تایپ یا کهن الگو همان انرژی هایی در درون روان ما هستند که کسی آن ها را به ما آموزش نداده است و تا زمان مرگ با ما همراه خواهند بود و مدل رفتاری و شخصیتی ما را شکل میدهند. همچنین  یونگ، نظریه آرکتایپ ها یا کهن الگو ها را با تحلیل ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی ارائه داد. یونگ معتقد بود برجسته‌ترین ویژگی های مربوط به ناخودآگاه جمعی، نمادهای کهن و شگفت ‌انگیزی هستند که آنها را کهن الگو یا آرکتایپ نامیده است.

انجام تست قهرمان درون به ما چه کمکی می کند؟

آشنایی با دنیای ناخودآگاه خود و کهن الگو آرکتایپ غالب خود و درک مرحله سفر قهرمانی در زندگی شخصی، میتواند تحولی شگرف در شکوفایی فرد ایجاد کند. زیرا درگیر شدن و ماندن در مرحله ای از سفر قهرمانی درونی، پیامدهای منفی گوناگونی خواهد داشت و آگاهی از این ناخودآگاه ، انسانها را در زندگی شخصی و کسب و کار به سوی پیشرفت و تعالی سوق می دهد. 

اگر نمی دانید که در زندگی خود در کجا ایستاده اید و کدام انرژی روانی در شما زیاد است. تست قهرمان درون به شما کمک میکند تا انرژی غالب وجود خود را کشف کنید. گاهی سردرگمی ها در زندگی شخصی و کاری و تکرار اشتباهات و اتفاقات میتواند ناشی از اصرار شما به استفاده از انرژی ای باشد که باید آن را رها کنید و از آن دیگر استفاده نکنید. از نظر یونگ روانشناس معروف سوئیسی تا هنگامی که افراد به آگاهی کامل از انرژیهای درونی خود نرسند، هیچ گونه تغییری در جهت مثبت در زندگی آنها رخ نخواهد داد. و در واقع آگاهی از خود که یونگ آن را شناخت فردیت خود می داند می تواند به انسان کمک کند تا تعادل را در زندگی خود برقرار نماید. تفسیر تست قهرمان درون (Hero Within Archetypes) ویژگی های اصلی شما را توضیح می دهد و هدف ، ترس ها و استراتژیهای شما را مشخص میکند و علت رشد این انرژی را در شما توضیح می دهد. این تفسیر نکات منفی این انرژی را برای شما روشن می کند و برای شما مشخص میکند که چه کارهایی می تواند به شما کمک کند تا انرژی درونی خود را به سمت تعادل پیش ببرید. 

چطور تست قهرمان درون (Hero Within Archetypes) به وجود آمد؟

در ابتدا نظریه کهن الگوها یا آرکتایپ های یونگ، توسط جوزف کمپبل توسعه یافت و در قالب سفر قهرمانی مطرح شد. کمپبل معتقد بود که هر شخص از بدو تولد تا مرگ ، این سفر قهرمانی را طی میکند. کریس واگلر از اولین کسانی بود که به بهره گیری از نظریه سفر قهرمانی کمپبل در صنعت سینما پرداخت و این نظریه  سفر قهرمانی را به حوزه کسب و کار خویش در زمینه تنظیم سناریوها وارد نمود. نهایتاً در سال 2001 مارگارت مارک و کارل پیرسون برای اولین بار نظریه استفاده از کهن الگوها یا آرکتایپ های یونگ را در کسب و کار مطرح نمودند. از دیدگاه تست و تایپ نیز این تقسیم بندی 12 گانه آرکتایپ ها یا کهن الگوها از سریع ترین و دقیق ترین ابزار شناسایی شخصیت ها می باشد که می تواند در پرسنال برندینگ و برند ها، کاربرد داشته باشد.

 

نمونه گراف خروجی آزمون آرکتایپ یونگ (قهرمان درون)

 

تست قهرمان درون چه چیزی را در افراد می سنجد؟

تست قهرمان درون بر اساس سوالاتی که فرد به آن ها پاسخ می دهد، میزان شدت 12 انرژی روحی و روانی را در فرد مورد سنجش قرار میدهد. این تست سنجش انرژی، وابستگی کاملی با صداقت فرد در پاسخگویی به سوالات دارد و اگر فرد صادقانه به سوالات جواب دهد، میتواند به نتیجه تست قهرمان درون اعتماد کند. این انرژیهای ناخودآگاه بدون آنکه فرد متوجه آن باشد، در زندگی، رفتار و برخوردهای فرد تاثیر دارد. اگر فرد به آن ها آگاه شود می تواند از این انرژیها به نحو درست در وجود خود استفاده نماید و به خودشناسی برسد. 

تست قهرمان درون شامل چه تیپ های شخصیتی است؟

تست قهرمان درون 12 توانایی افراد مورد سنجش قرار می‌گیرد که ارتباط نزدیکی با مشخص شدن الگوهای ناخودآگاه 12 گانه آن ها دارد. این گزارش به صورت درصد، هر یک از ابعاد زیر را مشخص خواهند کرد.

 1. معصوم توانایی امید داشتن
 2. یتیم توانایی احتیاط
 3. جنگجو توانایی سرسختی
 4. حامی توانایی یاری
 5. جستجوگر توانایی کشف
 6. عاشق توانایی دوست داشتن
 7. نابودگر توانایی رها کردن برای بیشتر آسیب ندیدن
 8. آفرینشگر توانایی خلق
 9. حاکم توانایی چیرگی و تسلط
 10. فرزانه توانایی درک حقیقت
 11. جادوگر توانایی استنباط
 12. دلقک توانایی لذت بردن

کاربردهای آزمون قهرمان درون ( آرکتایپ یونگ ) چیست؟

الف: تست قهرمان درون در توسعه فردی

دسترسی به مدل آرکتایپ ها یا کهن الگو ها برای توسعه فردی بر اساس بیداری قهرمان درون است. تست قهرمان درون در واقع ابزاری است برای رشد، خود آگاهی و کشف استعدادهای ناخودآگاه افراد که از آن ها بی خبر هستند. اگر میخواهید بدانید در کجای مراحل زندگی روانی خود هستید نتیجه آزمون قهرمان درون می تواند برای شما مفید باشد.

ب: تست قهرمان درون در توسعه سازمانی

دسترسی و داشتن دانش آرکتایپ ها در توسعه سازمانی استفاده می شود تا سیستم های اجتماعی را رمزگشایی کند. آیا می دانید سازمان شما در چه مرحله ای از چرخه عمر خود است؟ این آزمون میتواند به شما کمک کند. برای عملی شدن آن از کارمندان خود بخواهید در آزمون شرکت کنند و خود را جای سازمان خود قرار دهند و بعد نتایج را به صورت جمعی بررسی کنید. اگر مایل به انجام این پروژه هستید فقط کافی است پنل ارزیابی گروهی و سازمانی را از سایت تست و تایپ تهیه کنید. سایت تست و تایپ خروجی ها را برای شما به صورت جمعی گزارش خواهد کرد. 

ج: تست قهرمان درون در برندینگ یا آرکتایپ برند

شناخت مدل آرکتایپ یا کهن الگو غالب در برندینگ شخصی، سازمانی، تولیدی، خدماتی و یا نام تجاری برای نشان دادن اینکه شما که هستید و ارزش پیشنهادی شما چیست استفاده می شود. در سالهای اخیر آرکتایپال برندینگ Archetypal Branding و یا برندینگ آرکتایپی Brand Archetypes و یا آرکتایپ برند بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیرا شما تنها با شناخت آرکتایپ برند خود میتوانید تمامی پیام ها، ارزشها، مفاهیم، رنگ ها و فضاها را برای برند خود یکپارچه سازی کنید. برای این منظور هم میتوانید پنل ارزیابی گروهی و سازمانی را از سایت تست و تایپ تهیه کنید و از تصمیم گیرندگان برند خود مانند سرمایه گذاران، موسسین و تصمیم گیرندگان بخواهید در آزمونی که برای آنها ارسال می کنید هر آنچه را که از برند خود انتظار دارند در تست بزنند. سایت تست و تایپ خروجی ها را برای شما به صورت جمعی به شما گزارش خواهد کرد. 

نکاتی در رابطه با تحلیل تست قهرمان درون

این آزمون بر اساس تئوری یونگ شگل گرفته است. بر اساس این تئوری افراد تصمیم گیری های خود را از طریق یک سری الگوی های از پیش تعیین شده در ناخودآگاه خود انجام می‌دهند. از طرفی در هریک از مراحل سنی خود به صورت غالب با یک یا چند تا از این الگوها برای زندگانی استفاده می‌کنند. در سال 2001 این تئوری در کسب و کارها مطرح شد و امروزه از آن برای اهداف مختلف سازمانی استفاده می‌شود. این آزمون 12 الگوی ناخودآگاه را مورد‌ سنجش قرار می‌دهد.

هنگام پاسخ دادن به سؤال‌های این آزمون مطالب زیر را به خاطر داشته باشید:

 • هیچ یک از کهن الگو ها از سایر کهن الگوها بهتر یا بدتر نیست. هر یک از دوازده کهن الگوی این آزمون به نوبه ی خود ارزشمند است و هدیه‌ای برای دنیای ما به ارمغان می‌آورد. به همین دلیل درست یا اشتباه بودن پاسخ‌ها در این آزمون مطرح نبوده و معنایی ندارد. 
 •  با سرعتی که برای‌‌ شما راحت است به سؤال‌ها پاسخ دهید. صحیح‌ترین پاسخ احتمالاً اولین عکس‌العمل و نظر شما است.
 •  لطفاً سوالی را بدون جواب نگذارید.
 • اگر در مورد سؤالی شک دارید، جوابی را که به نظر شما صحیح‌تر می‌رسد انتخاب کنید و سپس به سؤال بعدی بپردازید.
 • وقایع چند ماه اخیر زندگی‌تان را پایه و اساس پاسخ‌های خود قرار دهید، نه آنچه در طول عمرتان یا فقط امروز تجربه کرده‌اید.
 • اطمینان حاصل کنید که پاسخ‌های شما مربوط به خصوصیات و شخصیت کنونی شما می‌شوند، نه خواصی که می‌خواهید در آینده به دست آورید یا آنچه فرد دیگری از شما می‌خواهد.


شروع آزمون