تست چپ مغزی و راست مغزی


تعداد سوالات
21
مدت زمان
5 دقیقه

شروع آزمون


فرضیه ی تفکر چپ مغزی و راست مغزی اولین بار در اواخر دهه 60 میلادی توسط دانشمندی به نام "رادجر دبلیو اسپری" مطرح شد. او کشف کرد که انسان ها به دو صورت کاملاً متفاوت فکر می کنند. این دانشمند در سال 1981 جایزه ی نوبل را از آن خود کرد. 

 آیا میدانید کدام نیمکره مغزی شما فعال تر است؟

همانطور که می‌دانید مغز انسان از دو نیمکره تشکیل شده است که از لحاظ ظاهری، بسیار شبیه به هم هستند، اما از نظر کارایی با هم متفاوت اند. نیمکره ی چپ با نام نیمکره ی دیجیتالی مشهور است و نیمکره ی راست با نام آنالوگی شناخته می‌شود. راست مغزها دیداری هستند و در پردازش اطلاعات به صورت کل نگر می باشند و بررسی جزئیات برای ایشان، در مرحله ی دوم پردازش اطلاعات انجام می پذیرد. چپ مغزها تحلیلی هستند و اول جزئیات را مورد بررسی قرار می‌دهند، سپس به کل موضوع می پردازند.

تست چپ مغزی و راست مغزی به شما چه اطلاعاتی میدهد؟

در تست چپ مغزی وراست مغزی افراد از لحاظ تکیه بر توانایی های نیمکره راست یا نیمکره چپ مغز خود، به 5 دسته، به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

  • چپ مغز افراطی

  • چپ مغز

  • میان مغز

  • راست مغز

  • راست مغز افراطی

قابل ذکر است که راست مغزی و چپ مغزی ارجحیتی نسبت به هم ندارند و از دیدگاه تست و تایپ، هر سازمان و کسب و کاری نیازمند رویکرد های متفاوت و مکمل در سطوح مختلف کاری خود میباشد. مهمترین نکته این است که هر تیپ شخصیتی، در جایگاه متناسب با استعدادها و توانایی هایش قرار گیرد.

کاربرد تست چپ مغزی و راست مغزی چیست؟

شناخت مخاطب از نظر چپ یا راست مغزی، تاثیر بسزایی در برنامه ریزی ارتباطی و تاثیر گذاری دارد. به عنوان مثال، به کارگیری برخی از راهکارها و داشتن دید چپ مغزی و راست مغزی می‌تواند در سیستم فروش به طور فزاینده‌ای کاربردی باشد. یک مشتری راست مغز در جلسه ی مذاکره، ممکن است در هنگام پرزنت تیم فروش، بهره‌ای نبرد مگر آن که ابتدا یک برداشت و دید کلی از مطلب به او داده شود. و برعکس یک مشتری چپ مغز هنگامی در جلسه فروش جذب می شود که جزئیات مورد بررسی باشند و نه دید کلی. 


شروع آزمون