تست سبک مذاکره (حل تعارض)


مبلغ آزمون
990,000 برای مدت محدود 770,000 ریال
تعداد سوالات
35
مدت زمان
5 دقیقه

شروع آزمون


آزمون سبک مذاکره یا Negotiation Personality یا آزمون حل تعارض به بررسی و شناخت دیدگاههای هر فرد در مذاکره و رویارویی با تعارض می پردازد. نکته مهم در این آزمون این است که امتیاز هر بخش، برای هر فرد با افراد دیگر قابل مقایسه نیست. مذاکره کننده حرفه‌ای، کسی است که در هر شرایط، دارای شخصیت مناسب و موثر برای آن مذاکره باشد.

تست سبک مذاکره چیست؟

 اولین بار پنج سبک رویارویی با تعارض توسط ماری پارکت فالت (1926) توسعه یافت. رسیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات فردی و سازمانی، اهمیت بالایی در حوزه کسب و کار و زندگی فردی دارد. آشنایی با نقاط ضعف و قوت در این زمینه که قابلیت آموزش و یادگیری مهارت ها نیز در آن امکان پذیر است؛ از مهمترین فاکتورهای کشف خود، می باشد. به همین دلیل تست و تایپ، آگاهی از نتایج این آزمون، در کنار سایر آزمونهای حوزه کسب و کار را، توصیه می نماید.

تست سبک مذاکره چه اطلاعاتی را به ما میدهد؟

تیپ های شخصیتی در مذاکره به 5 دسته تقسیم می شوند:

  1. فرد اجتناب کننده در مذاکره
  2. فرد رقابتی در مذاکره
  3. فرد سازشکار در مذاکره
  4. فرد مصالحه کننده در مذاکره
  5.  فرد در پی همکاری در مذاکره

هیچ کدام از موارد فوق موقعیت مذاکره و رفع تعارض ارجحیتی نسبت به هم ندارند بلکه شرایط است که تعیین میکند چه روشی کارسازتر است. با این آزمون شما در خواهید یافت در مذاکرات بیشتر از چه مدلی پیروی می کنید و به نقاط قوت و شرایطی که شما در آن مسلط تر خواهید بود، پی میبرید.


شروع آزمون