تست مدل ذهنی (ادوین لاکه)


تعداد سوالات
48
مدت زمان
10 دقیقه

شروع آزمون


تست مدل ذهنی (Mental Model) در واقع توضیح دهنده ی روند تفکری و درک فرد، از رویدادها و اتفاق های اطراف است. مدل ذهنی ، ارائه دهنده ی جهان اطراف، در ارتباط با جزئیات اطراف، چگونگی کار کرد آنها و پیامدهای تصمیمی فرد، نسبت به دنیای بیرون است. به طوری که نشان می‌دهد فرد چطور مشکلات را تحلیل کرده، کارها را انجام می‌دهد.

مدل ذهنی یک سمبل داخلی از فرد است که تفسیری از جهان بیرون را ارائه می‌دهد. این مفهوم اولین بار در سال 1943 به وسیله Kenneth Craik پیشنهاد شد که بر اساس آن ذهن ما برای پیشگویی وقایع، یک مدل کوچک ذهنی درست می‌کند.

نظریه پرداز معروف فاستر، درباره ی مدل ذهنی می‌گوید: تصوری که ما از دنیای بیرون داریم تنها یک مدل ذهنی است. هیچ کس در ذهنش نمی‌تواند تمام دنیا را داشته باشد. بلکه ما می‌توانیم تنها بخشی از مفاهیم و روابط بین آنها را انتخاب کنیم و از آن‌ها برای نمایش سیستم واقعی دنیای بیرون به خودمان استفاده کنیم.

تست مدل ذهنی چه مواردی را بررسی می کند؟

در تست مدل ذهنی پیش رو، 24 فاکتور مدل ذهنی مورد بررسی قرار می‌گیرند. قابل ذکر است برای موفقیت در موقعیت های شغلی متفاوت، مدل ذهنی متناسب با آن موقعیت، لازم است و الزاما مدل های ذهنی بر هم ارجحیت ندارند. از این روست که تست و تایپ تاکید دارد، در کنار سایر آزمونهای حوزه - ی کسب و کار، می بایست مدل ذهنی را مد نظر قرار داد. علاوه بر این تست و تایپ براین عقیده است که شناخت مدل ذهنی، فرد را قادر می سازد که نقاط ضعف و قوت خود را، در تجزیه و تحلیل از وقایع پیرامون، دریابد. دست آورد عمیق تر شدن در این حوزه، توانایی تشخیص مدل ذهنی دوستان و همکاران و شرکای تجاری در حوزه کسب و کار، خواهد بود. این دست آورد، توانایی برقرار نمودن ارتباطی موثرتر در حوزه ی کسب و کار را، در پی خواهد داشت.

 


شروع آزمون

تست مدل ذهنی (ادوین لاکه)

شخصیت ها


مطالب مرتبط