تست MBTI تست شخصیت شناسی مایرز بریگز


تعداد سوالات
112
مدت زمان
15 دقیقه

شروع آزمون


کامل ترین تست MBTI

تست MBTI تست شخصیت شناسی یا Personality test است که بر اساس نظریه‌ی یونگ ، توسط کاترین بریگز و ایزابل مایرز طراحی شده است. بریگز و مایرز با نام myers briggs test برای سنجش و اندازه‌گیری تیپ‌های شخصیتی ، تست MBTI را طراحی کردند. آزمون MBTI یکی از معتبرترین و کاربردی ترین تست‌های شخصیت شناسی در سطح جهان با اهداف کسب و کاری به شمار می‌رود. بریگز و مایرز با استفاده از نظرات و نتایج تحقیقات یونگ و انجام برخی پژوهش‌ها در حوزه‌ی شخصیت شناسی ، چهار بعد (ترجیح) شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی را در افراد شناسایی کردند و براساس آن تست MBTI را طراحی کردند. ترجیحات شخصیتی ، ویژگی‌هایی هستند که بودن در آن شرایط یا انجام آنها برای افراد راحت‌تر و بهتر بوده و انجام شان نیاز به تمرکز و زمان کمتری دارد. 

 تست شخصیت شناسی MBTI چیست؟

تست شخصیت شناسی MBTI از حروف اختصاری پدیدآورندگان آن یعنی کاترین بریگز (B) و ایزابل مایرز (M) گرفته شده است. تست MBTI نوعی آزمون روانشناسی در حوزه شخصیت شناسی است که افراد را به 16 تیپ شخصیتی مختلف طبقه بندی می‌کند. هر کدام از این تیپ‌های شخصیتی خصوصیات اخلاقی خاصی دارند که با هم متفاوت می‌شوند. به همین علت توانمندی‌های خاصی پیدا می‌کنند که ممکن است برای انجام یک کار ایده آل و یا نامناسب باشند.  

تیپ های شخصیتی تست MBTI کدامند؟

در این نظریه شخصیت شناسی شانزده تیپ شخصیتی بر اساس ترجیحات شخصی شناسایی شده است که شامل موارد ذیل می باشد: 

انجام تست شخصیت شناسی MBTI چه کمکی به ما می کند؟

تست MBTI یکی از مدل های شخصیت شناسی یا همان Personality test است که یادگیری و فهم آن بسیار آسان است. در تحلیل تست MBTI شما متوجه خواهید شد که چه ویژگی های شخصیتی دارید و بیشترین شانس موفقیت شما در کدام مشاغل است. کدام محیط های کاری برای شما لذت بخش است و میتوانید با رضایت خاطر و لذت آن کارها را انجام دهید. همچین تست MBTI به شما خواهد گفت که نقاط قوت و ضعف شما در محیط های کاری چیست. کدام محیط های کاری مطابق ویژگی های شخصیتی شما است و شما می‌توانید به راحتی در آن ها به فعالیت بپردازید. از سوی دیگر به شما اطلاعاتی در مورد محیط کار ایده آل شما را میدهد. به شما خواهد گفت که کدام محیط های کاری برای شما چالش آفرین خواهد بود. در کنار این موضوعات به شما میگوید که برای موفقیت در یک محیط کاری چه کارهایی باید انجام دهید و اینکه مدیر یا سرپرست شما باید از شما چه توقعاتی داشته باشد و چه توقعاتی نداشته باشد. در تست MBTI شما خواهید فهمید که با چه تیپ شخصیت‌هایی از تیپ‌های شخصیتی تست MBTI توافق دارید و سازگارید و با کدام تیپ های شخصیتی اختلاف نظر شدید دارید و نمی توانید آن هارا درک کنید. این اطلاعات به شما کمک خواهد کرد تا هم به خودشناسی برسید و هم بتوانید علت سازگاری و یا عدم سازگاری خود با دیگران را کشف کنید. 

چطور تست MBTI به وجود آمد؟

ایده طبقه‌بندی افراد بر اساس روانشناسی شخصیت مربوط به جنگ جهانی دوم بود که می خواستند افراد را به سرعت و بالاترین بهره‌وری به کار بگمارند. دو مشکل در آن زمان وجود داشت که ایزابل مایرز باید آن ها را رفع میکرد. اولین مشکل وجود تبعیض در واگذاری کارها به افراد بود و مشکل دوم این بود که افراد از روی میهن پرستی کاری را در جنگ قبول کرده بودند و این باعث میشد، گاهی از عهده کاری که به ایشان داده شده بود، بر نیایند. مایرز که در آن زمان روانشناس بود بر این عقیده بود که اگر افراد خود و دیگران را بهتر بشناسند و درک کنند، بسیاری از تبعیض‌ها و اشتباهات در استخدام‌ها کاهش پیدا می‌کند و افراد از شغل‌هایی که از روش خودشناسی پیدا کنند بیشتر لذت خواهند برد. او با کمک مادر خود و بسیاری دیگر، با استفاده از نظریات روانشناس معروف آن دوران یعنی پروفسور یونگ ، مدل شخصیت شناسی MBTI را به وجود آورد. شیوه امروزی تست MBTI یا myers briggs test برای اولین بار در سال 1962 ارائه شد.

تست شخصیت MBTI چه چیزی را در افراد می سنجد؟

تست MBTI افراد را در 8 بخش مختلف مورد سنجش قرار میدهد و نتیجه را به صورت 4 بعدی که بیشترین امتیازات را کسب می‌کنند گزارش می‌دهد. در ذیل به ابعاد مختلفی که تست MBTI آن‌ها را مورد سنجش قرار می دهد، می پردازیم. 

چهار بعد شخصیت شناسی که در  آزمون MBTI مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از

  1. برونگرایی یا درونگرایی در تست MBTI : برونگرا (E) یا درونگرا (I) مشخص می کند که فرد چگونه انرژی می گیرد. دریافت انرژی شخص از طریق ارتباط با دیگران بدست می آید یا در خلوت و تنهایی.شیوه کسب انرژی را توسط شما نشان می دهد، یعنی آیا به منابع بیرونی یا داخلی کسب انرژی توجه دارید؟
  2. حسی یا شهودی در تست MBTI :حسی (S) یا شهودی (N) مشخص می کند که فرد معمولاً چگونه به جمع آوری اطلاعات از محیط می‌پردازد. اطلاعات را از طریق شهود بدست می‌آورد یا از طریق حواس 5 گانه و تجربه. این که به سمت چه جهان بینی گرایش دارید. نحوه جذب و دریافت اطلاعات را در شما نشان می دهد. افرادی که حسی هستند احتمالا از عقل سلیم و تجربیات خود در گذشته برای ارزیابی موقعیت های استفاده می کنند در حالی که افراد دارای تیپ شخصیتی شهودی بیشتر به دیدن تصویر جامع تری از قضیه و الگوها توجه دارند.
  3. احساسی و منطقی در تست MBTI : منطقی (T) یا احساسی (F) مشخص می کند که فرد چگونه قضاوت و تصمیم گیری می‌کند. با این ویژگی شخصیتی، شیوه تصمیم گیری شما مشخص می شود. افراد منطقی تحت هدایت منطق و عقل خود قرار دارند در حالی که افراد احساسی بر ارزش ها، خوبی و احساسات تکیه می کنند. برای تیپ های شخصیتی احساسی، فرآیند تصمیم گیری با توجه به این موضوع صورت خواهد گرفت که تصمیم آن ها چه تاثیری بر دیگران خواهد گذاشت
  4. منعطف و قضاوتی در تست MBTI : قضاوتی (J) یا دریافت گرا (P) مشخص می‌کند که فرد چگونه اقدام می‌نماید. سرعت و زمان انجام تصمیمات و قضاوت های افراد را می‌سنجد. این مورد ارجحیت های فرد در شیوه زندگی را نشان می دهد یا این که شما دوست دارید زندگی تان به چه شکل باشد. تیپ های شخصیتی قضاوتی سازمان یافته و منظم هستند و کار در چارچوب قوانین را دوست دارند. شما می توانید برای بهره مندی از یک برنامه 5 ساله بر روی این نوع افراد حساب باز کنید. تیپ شخصیتی دریافت گرا بیشتر به سمت یک محیط و قالب انعطاف پذیر گرایش دارد و خود را با برنامه ها براساس نیاز وفق می دهد.

روابط MBTI

در تست MBTI هنگامی که شانزده تیپ شخصیتی مشخص می شوند، روابط آن ها نیز با بقیه تیپ های شخصیتی مورد بررسی قرار می گیرد. هر تیپ شخصیتی با بقیه تیپ ها در حالت ایده آل به صورت همزاد خواهد بود هر چه سازگاری آن تیپ با بقیه کمتر شود مدل ارتباطی نیز متفاوت می شود و اختلافات دیدگاه بیشتری خواهند داشت. در جدول زیر سازگاری تیپ های شخصیتی را با هم نشان داده ایم. روابط در MBTI که گاهی آن را سوشینیکس نیز می گویند در ارتباط بین فردی بسیار مهم است. ابزار تست MBTI مدل شخصیت شناسی است که روابط بین افراد و سازگاری آن ها را مشخص می کند. این روابط برای ازدواج و تیم سازی در سازمان ها بسیار کاربرد دارد. 

   


ISFJ
ISTJ
ESTJ
ESFJ
ESFP
ESTP
ISTP
ISFP

INFJ
50
45
40
60
85
80
30
35
INTJ
45
50
60
40
80
85
35
30
ENTJ
40
60
50
45
30
35
85
80
ENFJ
70
40
45
50
35
30
80
85
ENFP
85
80
30
35
50
45
40
60
ENTP
80
85
35
30
45
50
60
40
INTP
30
35
85
80
40
60
50
45
INFP
35
30
80
85
60
40
45
50
ISFJ
97
90
55
70
100
95
65
75
ISTJ
90
97
70
55
95
100
75
65
ESTJ
55
70
97
90
65
75
100
95
ESFJ
65
55
90
97
75
65
95
100
ESFP
100
95
60
75
97
90
55
70
ESTP
95
100
75
65
90
97
70
55
ISTP
60
75
100
95
55
70
97
90
ISFP
75
65
95
100
70
55
90
97


                                                                                                                                                                                                                                                                                    


INFJ
INTJ
ENTJ
ENFJ
ENFP
ENTP
INTP
INFP

INFJ
97
90
55
70
100
95
65
75
INTJ
90
97
70
55
95
100
75
65
ENTJ
55
70
97
90
65
75
100
95
ENFJ
65
55
90
97
75
65
95
100
ENFP
100
95
60
75
97
90
55
70
ENTP
95
100
75
65
90
97
70
55
INTP
60
75
100
95
55
70
97
90
INFP
75
65
95
100
70
55
90
97
ISFJ
50
45
40
60
85
80
30
35
ISTJ
45
50
60
40
80
85
35
30
ESTJ
40
60
50
45
30
35
85
80
ESFJ
70
40
45
50
35
30
80
85
ESFP
85
80
30
35
50
45
40
60
ESTP
80
85
35
30
45
50
60
40
ISTP
30
35
85
80
40
60
50
45
ISFP
35
30
80
85
60
40
45
50

تست MBTI شامل چه تیپ های شخصیتی است؟

از ترکیب عوامل فوق ، 16 تیپ شخصیتی MBTI بوجود می‌آید. نام‌های این تیپ‌های شخصیتی از کلماتی درست شده است که فرد بالاترین امتیاز را در آن عامل کسب میکند. بدین معنی که فردی که ESFJ است یعنی او برونگرا (E) حسی (S) احساسی (F) و قضاوتگرا (J) است. در جدول زیر  تیپ های شخصیتی MBTI آورده شده برای آشنایی با آن ها می توانید روی هر کدام از تیپ های شخصیتی کلیک کنید و مطالب مربوط به آن را بخوانید.

 


 

 
 
 


برای دیدن اینفوگراف مربوط به تست MBTI روی این لینک کلیک کنید.

نکته‌ی ابعاد تیپ شخصیتی MBTI ، در این است که هر فرد در هر یک از این فاکتور ها، رفتارهایی دارد و درصدی از شخصیت وی را تشکیل می‌دهد، ولی نسبت بیشتر و ترجیحات شخص، باعث می‌شود در تیپ شخصیتی خاصی جای بگیرد. به طور نمونه، در گراف های ارائه شده در تست و تایپ مشاهده خواهید کرد که هر شخص به طور مطلق از یک بعد شخصیتی ، امتیاز نگرفته بلکه در هر زمینه درصدی از امتیازها بین دو فاکتور تقسیم شده و در نهایت یک طرف درصد یا ترجیح بیشتری به خود اختصاص می‌دهد.

اگر در بخش نتایج تست MBTI ، آزمون MBTI به شما چندین شخصیت ارائه دهد و برخی فاکتورها مساوی گردد، توصیه میشود آزمون MBTI را مجدداً انجام دهید.

کاربرد تست mbti در شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی MBTI در مشاوره‌های ازدواج، مشاوره‌های شغلی، منابع انسانی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در چند سال اخیر رویکرد های استفاده این تست در استخدام کاهش یافته و بیشتر در حوزه نگهداشت نیرو و تیم سازی از تست MBTI استفاده می‌شود. به هر حال تست MBTI یکی از شناخته شده‌ترین تست‌های شخصیت شناسی است که افراد می‌توانند از آن برای خودشناسی نیز استفاده نمایند. تست و تایپ معتقد است که میتوان با بکارگیری نتیجه‌ی چندین تست روانشناسی معتبر در کنار یکدیگر، پاسخ های ناشی از رویکرد نادرست در پاسخ دادن به گزینه ها، از جمله "من ایده آل" یا "من گذشته" را کشف و به شناخت واقعی، نزدیک‌تر شد. توانایی شناخت "من واقعی"، تیپ شخصیتی و مَشرب فرد مقابل در مذاکرات، کارهای تیمی و توسعه‌ی روابط فردی و بین فردی، در حوزه‌ی کسب و کار، تحولی شگرف ایجاد خواهد نمود. 

نکاتی در رابطه با تحلیل تست MBTI 

یکی از مهمترین مواردی که در تحلیل تست MBTI که یک Personality test باید مد نظر قرار گیرد این است که اگر این تست را در سایت تست و تایپ انجام دهید نتیجه به صورت یک نمودار میله‌ای 8 بُعدی دریافت خواهید کرد. بدین معنی که هر یک از ابعاد 8 گانه شامل (برونگرایی ، درونگرایی ، حسی ، شهودی ، منطقی ، احساسی ، دریافت گرایی و قضاوتی ) به صورت جداگانه سنجیده خواهد شد. زیرا اگر درصدهای رو به روی هم به هم نزدیک باشد و زیر 5 درصد باشد. احتمالا فرد از هر دو جنبه شخصیتی در آن بُعد برخوردار است. مثلا در شکل زیر می بینید که دو جنبه احساسی بودن و منطقی بودن با هم کمتر از 5 درصد تفاوت دارند و جنبه های منعطف بودن و قضاوتی بودن نیز به همین صورت کمتر از 5 درصد تفاوت دارند. این نشان می دهد گرچه فرد INTP است ممکن است در مواقعی INTJ و یا INFJ باشد.  تست MBTI در سایت تست و تایپ مانند دیگر Personality test ها در سایت طوری طراحی شده است که افراد، در همه عوامل مورد بررسی در آزمون MBTI ، مورد پرسش قرار گیرند. نتایج به صورت درصد گزارش خواهند شد و اگر افراد در عوامل متناظر، درصدهای مشابهی را کسب کنند، برای آنها تیپ شخصیتی MBTI به صورت چندتایی گزارش میشود. در این موارد توصیه می‌شود برای تعیین تیپ شخصیتی ، آزمون MBTI را تکرار نمایید. توصیه ی دیگر تست و تایپ در این موارد، تحلیل نتایج آزمون MBTI یا myers briggs test با در نظر گرفتن نتایج سایر آزمون ها، به صورت همزمان می باشد. 


تست mbti


روایی و پایایی آزمون شخصیت شناسی MBTI در سایت تست و تایپ

روایی و اعتبار (پایایی) آزمون MBTI در بررسی‌ها 0/75 به دست آمده و اعتبار تست MBTI فعلی بالاتر از 0/8 بوده است و بررسیهای بالینی و مشاهدات روان‌شناختی نیز روایی آزمون MBTI را تایید کرده است.


شروع آزمون