تيپ ENTJ

برونگرا – شهودي – منطقي_ قضاوتي

توسعه‌ي توانمندي‌هاي بالقوه ي سازمان‌هاي موجود

فرمانده


كليات

تيپ ENTJ شخصي فعال و پر انرژي است. رهبري بزرگ و تصميم گيرنده اي بسيار خوب بوده، بسيار مسئوليت پذير است و تمامي منابع را به خدمت مي‌گيرد تا به نتيجه ي نهايي برسد. دوست دارد در بحث‌هاي روشنفكرانه شركت كند و چالش‌ها را با كمال ميل مي‌پذيرد. او دوست دارد در محيط كار مستقل بوده و رهبري گروه را به عهده بگيرد. مي‌تواند مشكلات سازمان را به راحتي تشخيص دهد و راهكارهاي نوآورانه‌اي در جهت بهبود اوضاع ارائه دهد. او دوست دارد محيط كاري‌اش مملو از افراد كارا و مسئوليت پذير باشد. اين تيپ دوست دارد تا امكانات بالقوه را به صورت بالفعل در بياورد و ديگران را راهنمايي كند تا اين مهم محقق شود. اين تيپ بسيار متفكر بوده و مي‌تواند به راحتي برنامه ريزي‌هاي كلان را انجام دهد. اين تيپ منطقي و تحليلگر است و براي هر كاري به استدلال و منطق نياز دارد. براي اين تيپ، حقيقت و استدلال منطقي، بسيار مهم است و فقط با آن قانع مي‌شود. اين تيپ در صورت ورود به يك سازمان مي‌تواند به راحتي مشكلات را تشخيص داده، برنامه استراتژيكي براي بهبود آ‌نها بيابد. اين تيپ بسيار آينده نگر است و به دنبال كسب دانش و توانمندي براي رسيدن به اهداف بالاتر است. اين تيپ همچنين از انتقال دانش خود به ديگران بسيار لذت مي‌برد. اين تيپ متفكر، فعال، پر انرژي است و با شايستگي كارها را پيش مي‌برد.


محل كار

تيپ ENTJ در مشاغلي مانند سرپرستي و مديريت بسيار موفق خواهد بود. دورانديشي و هدف گذاري اين تيپ و ديدگاه او نسبت به چالشها باعث مي‌شود تا سازمانها رشد زيادي داشته باشند. روشهاي استراتژيك را مد نظرداشته و چون ديد بازي نسبت به مشكلات سازمان در حال و آينده دارد به خوبي مي‌تواند براي سازمان برنامه ريزي انجام دهد. اين تيپ ترجيح مي‌دهد تا كارهايش زودتر از موعد مقرر به اتمام برسد. تيپ ENTJ بسيار قاطع است و از نداشتن اين خصوصيت در بين همكارانش بيزار است. او رقابت جو است و معمولاً با افراد مستقل و نتيجه گرا كار مي‌كند و دوست ندارد ديگران به او دستور بدهند. اين تيپ براي هر كاري اكسيري دارد و با دستورالعمل‌ها و راهنمايي‌هاي روشن و واضح كار مي‌كند.

نقاط قوت كاري

اين تيپ تمايل زيادي دارد تا از تمامي منابع استفاده كند و به موفقيت برسد. درك خوبي در حل مسئله دارد و چالشها را به خوبي مي‌پذيرد. مي‌تواند امكانات موجود را به راحتي ارزيابي كرده، برنامه ي خوبي براي پيشبرد اهداف بريزد. توانايي خوبي در مديريت افراد و منابع دارد. اين تيپ، جسارت و شجاعت زيادي در شروع كار دارد و مي‌تواند سيستم‌هاي خوبي براي پيشبرد اهداف طراحي كند. تصميم گيري‌هاي اين تيم منطقي است و سعي مي كند در كار خود، اصول اخلاقي را رعايت كند. اين تيپ به راحتي مي تواند خود را با تكنولوژي وفق بدهد.


نقاط ضعف كاري

اين تيپ بسيار عجول است و مي‌خواهد كارها را حتي پيش از موقع مقرر انجام دهد و در مقابل آدم‌هاي كند، بسيار ناشكيبا است. در همين راستا ممكن است افراد و همكاران خود را تحت فشار قرار دهد و از آنها قدرداني نكند. اين تيپ ممكن است اصول مذاكره را در روابطش بكار نبرد. بسيار روي كار متمركز است و ممكن است توجه كافي به روابط خانوادگي نداشته باشد. اين تيپ شهودي و كل نگر است و ممكن است جزئيات را از قلم بياندازد.


رضايت شغلي

مواردي كه مي‌تواند براي تيپ ENTJ رضايت شغلي را به همراه داشته باشد.

·  بتواند در تيم خود از افراد هوشمند و خلاق و لايق بهره مند باشد.

·  بتواند در محل كار خود رشد كرده و به درجات بالا دست يابد.

·  كار او رقابتي و چالش برانگيز باشد تا بتواند خلاقيت‌هاي خود را نشان بدهد.

·  محيط كار سازمان يافته داشته باشد.

·  بتواند خودش برنامه ي استراتژيك سازمانش را به صورت بلند مدت و كوتاه مدت بريزد.

·  امكان خلاقيت در كار او وجود داشته باشد و بتواند از استعدادهايش در جهت رشد سازمان استفاده كند.

·  اين امكان را داشته باشد تا بتواند ديگران را اداره و كنترل كند.مشاغل مناسب


گروه تجارت و مديريت

تيپ ENTJ دوست دارد تا مسئوليت داشته و در مقام خود دست بالا را داشته باشد. اين تيپ از برنامه ريزي بلند مدتي كه بتواند با مشكلات رو به رو شود، استقبال مي‌كند و دوست دارد تا افراد و منابع را در جهت دستاوردهاي قابل لمس و ملموس به كار گيرد. هر شغلي كه اين تيپ را درگير مديريت و سازماندهي منابع در تمام صنايع كند،براي اين تيپ مناسب است. برخي از اين مشاغل عبارتند از:

مدير ارشد

مدير كل

مدير فروش

مدير دانشگاه

تهيه كننده ي تئاتر و فيلم

مدير برنامه

مدير املاك و مستغلاتگروه مهندسي و تكنولوژي

تيپ ENTJ از طراحي و خلق بسيار لذت مي‌برد. دوست دارد ببيند كه ايده‌هايش به حقيقت مي‌پيوندد. زمينه‌هاي مهندسي و تكنولوژي بسيار براي اين تيپ مناسب است، زيرا مي‌بيند كه ايده‌هايش در جهت ساختن دنيايي بهتر به كار گرفته مي‌شود. برخي از اين مشاغل عبارتند از:

مهندس شيمي

مهندس بيوشيمي

مهندس هوا فضا

مهندسي محيط زيست

مدير پايگاه داده

متخصص كاميپوتر و شبكهگروه مشاوره و تدريس

تيپ ENTJ اين قدرت را دارد تا نقاط تاريك و مبهم را ببيند و با خلاقيت آنها را حل و فصل كند. همين خصوصيت، اين تيپ را براي مشاوره ي تجاري بسيار مناسب مي‌كند. برخي از اين مشاغل عبارتند از:

مشاور مديريتي يا شغلي

مدير آموزشي

مشاور حراست

مشاور تحصيلي

مشاور سياسي

مدير توسعه و تحقيقاتگروه سرمايه گذاري

تيپ ENTJ از مشاغل رقابتي مثل حوزه ي سرمايه گذاري بسيار استقبال مي‌كند. در اين حوزه اين تيپ مي‌تواند با ديدگاه آينده نگري كه دارد، منابع اقتصادي را در جهتي پيش ببرد تا سود خوبي براي خود يا مشتريانش ايجاد كند. در هر صورت اين تيپ به جزئيات علاقه‌اي ندارد و ممكن است اگر درگير جزئيات شود، برايش استرس و ترس به همراه بياورد. برخي از مشاغل مناسب اين تيپ عبارتند از:

دلال بازار بورس و سهام

مشاور مالي

مدير مالي

بانكدار

سرمايه گذار بانكيارتباط با ديگران

تيپ ENTJ بسيار مسئوليت پذير است و به تعهداتش پايبند است. او دوست دارد در زندگي شريكي داشته باشد تا او را در رسيدن به اهدافش ياري كند. اين تيپ بسيار صريح و مستقيم بودده، مي‌تواند خود را بسيار خشن نشان دهد تا اهدافش پيش برود. اين تيپ ممكن است در ارتباط با ديگران رفتار خشن و تندي داشته باشد. با شور و اشتياق زندگي مي‌كند و دوست دارد هر لحظه چيز جديدي بياموزد. عزت نفس خوبي دارد و به حيثيت بسيار بها مي‌دهد.


اوقات فراغت

تيپ ENTJ براي هر كاري دوست دارد هدفمند عمل كرده، ممكن است كار را با تفريح ادغام كند تا بتواند با يك تير دو هدف را بزند.


پيشنهاداتي براي خود فرد

 • نكات مذاكره را بياموزيد.
 • سعي كنيد در حال هم زندگي كنيد و كمتر دغدغه ي آينده را داشته باشيد.
 • سعي كنيد خود را در كنترل خشم ياري دهيد.
 • از ديگران به اندازه ي توانايي‌هايشان كار بخواهيد.
 • سعي كنيد با ورزش تمركز خود را افزايش و استرس را كاهش دهيد.
 • به اوقات فراغت خود بيشتر توجه كنيد.
 • از كنترل ديگران در محيط خانه بكاهيد.
 • انتقادها را با آغوش باز بپذيريد.
 • سعي كنيد اطلاعات خود را به روز نگه داريد.
 • در تصميم گيري‌هاي خود علاوه بر منطق، جنبه‌هاي ديگر را هم در نظر بگيريد.
 • در هر كاري دنبال كمالگرايي نباشيد و بگذاريد برخي كارها عادي پيش بروند.


رمز موفقيت يك ENTJ آرام بودن، توجه به جزئيات، توجه به خواسته ها و نيازهاي ديگران است.
رابطه ي ENTJ با ديگر تيپ هاي شخصيتي

روحيات مشابه

افرادي كه در ليست زير آمده‌اند از نظر ارزش‌ها، حل مسئله و نگرش كلي به كار شبيه ENTJ ها هستند. اين افراد لزوماً بر سر همه ي مسائل با ENTJ ها توافق ندارند و هيچ ضمانتي براي كنار آمدن اين تيپ با تيپ‌هاي ذكر شده در پايين نيست. اما به تفاهم رسيدن آنها با اين تيپ آسان است و به طور كلي ديدگاه مشابهي دارند.

INTJ، ENTP، ESTJ


تفاوت الهام بخش

افرادي كه در زير آمده‌اند از نظر شخصيتي بسيار با ENTJ متفاوت هستند اما ENTJ ها ممكن است كار كردن با اين افراد را به راحتي بپذيرند، زيرا براي اين تيپ فرصت مناسبي براي رشد را فراهم مي نمايند. در روابط كاري بين ENTJ ها و اين افراد بايد تعادل مناسبي بين فرصت‌ها و مشتركات فراهم شود تا تجربيات و ديدگاهها راحت تر به اشتراك گذاشته شوند.

ISTJ، INTP، ENFP، ENFJ


مكمل بالفعل

تيپ ENTJ ممكن است با افراد زير در ابتدا نقاط مشتركي نيابند، اما وقتي بيشتر همديگر را مي‌شناسند به نقاط مشترك زيادي مي‌رسند و ممكن است براي هم آموزگاران خوبي باشند. اگرچه ممكن است افراد زير ENTJ ها را در ابتدا به عنوان همكار نپذيرند، اما روابط آنها داراي نقاط بالفعل همكاري زيادي خواهد بود تا از يكديگر ياد بگيرند و پيشرفت كنند.

ISTP، INFJ، ESTP، ESFJ


متضاد چالشي

افراد زير بيشترين پتانسيل تضاد شخصيتي و برخورد را با تيپ ENTJ دارند. اما بهترين فرصت براي رشد ENTJ ها نيز هستند. از آنجايي كه اين شخصيت‌ها به صورت پايه‌اي با ENTJ ها در تضاد هستند در ابتدا رابطه با آن‌ها بسيار سخت خواهد بود. اما همين اختلاف ارزش‌ها و نقاط قوت آنها كه نقاط ضعف ENTJ ها نيز هست به رشد آنها و اين تيپ كمك زيادي خواهد كرد. اگر اين گروه بتوانند روابط سالم كاري برقرار كنند به يكديگر بسيار كمك خواهند كرد.

ISFP، ISFJ، INFP، ESFP