تیپ شخصیتی INFP

درونگرا – شهودی – احساسی – ادراکی

بهترین کار این است که شخصاً از آن راضی باشم. کاری که بیان کننده ی شفاف نظر من باشد.

رویاپرداز


کلیاتی در مورد تیپ شخصیتی INFP در شخصیت شناسی تست MBTI

اگر فرد در تست MBTI شرکت کرده است و نتیجه آن تیپ شخصیتی INFP شده است باید بدانید که این تیپ شخصیتی دارای زندگی درونی پیچیده‌ای است. شخصیت INFP نسبت به اعتقادات و آرمان‌های خود بسیار متعصب است و خود ابرازی کمی دارد. این تیپ شخصیتی بسیار آرام است و گاه درک او از نظر شخصیت شناسی بسیار سخت است. تیپ شخصیتی INFP نیازی به تحمیل اعتقادات خود به دیگران نمی‌بیند، اما می‌تواند با آرامش، اعتقادات خود را با بقیه درمیان بگذارد. تیپ شخصیتی INFP اگر به این نتیجه برسد که کاری درست است، حتماً آن را انجام می‌دهد. اما بیشتر در رویاها و افکار خود غرق است. این تیپ شخصیتی بسیار آینده نگر است و افکار بلند مدت دارد. به لحاظ شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی بسیار شکیبا و انعطاف پذیر است. به اعتقادات و اصول پایبندی زیادی دارد و بسیار متعهد است. معمولاً سعی می‌کند با کسی تعارض و اختلاف نداشته باشد، مگر اینکه ارزش‌هایشان به خطر بیافتد. این تیپ شخصیتی در تست MBTI درونگرا است و به دلیل درونگرا بودنش بیشتر می‌نویسد تا صحبت کند. با افراد کمی در ارتباط بوده و افکار خود را با عده ی معدودی در میان می‌گذارد. تیپ شخصیتی INFP به جزئیات توجهی نداشته و نظم و برنامه در کارهایش به چشم نمی‌خورد. 

در بررسی گزارش این تیپ شخصیتی در تست MBTI به درصدهای نتایج گزارش شده در نمودار هر بخش از فاکتورهای چهارگانه تست MBTI توجه داشته باشید. (درصد درونگرایی در برابر برونگرایی ، درصد حسی بودن در برابر شهودی بودن، درصد منطقی بودن در برابر احساسی بودن و درصد قضاوتی بودن در برابر دریافت گرا). هرچه این درصد ها در این تست شخصیت شناسی اختلاف بیشتری نسبت بهم داشته باشند، میتوان گفت تفسیر گزارش شده تست MBTI از نظر شخصیت شناسی به شخصیت فرد نزدیکتر است و هرچه این درصد ها به یکدیگر نزدیکتر باشند، میتوان گفت در تفسیر گزارش شده این تست روانشناسی ، مواردی را مشاهده خواهید کرد که با شخصیت فرد انطباق کامل ندارد. این دلیل بر ضعف تست MBTI نیست. بلکه بیانگر نزدیک بودن ترجیحات فرد می باشد.

سازگاری تیپ شخصیتی INFP با دیگر شخصیت های MBTI

نکاتی در مورد رفتارهای تیپ شخصیتی INFP درمحیط کار

تیپ شخصیتی INFP از مقررات و رعایت نظم بیزار است. کند کار کردن او ممکن است اطرافیان و همکاران او را به مشکل بیاندازد. شخصیت INFP می‌تواند به راحتی دیگران را متقاعد به انجام کاری بکند. اما معمولاً افکار خود را به دیگران تحمیل نمی‌کند. این تیپ شخصیتی کارها را سنجیده و صبورانه انجام می‌دهد و دوست دارد مستقل و خود مختار کارها را پیش ببرد. نگاه کلی نگر این تیپ شخصیتی باعث می‌شود به صورت همه جانبه به موضوعات بپردازد. به راحتی می‌تواند در بین افراد مقبولیت پیدا کند و رهبری آنها را به عهده بگیرد. از نظر شخصیت شناسی ، قاطعیت زیادی در کارهایش ندارد و همین امر باعث می‌شود تا نتواند به برخی از اهداف خود برسد. از رقابت استقبال نمی‌کند و ممکن است کارهای چالشی را به عهده نگیرد. به لحاظ شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی آرمانگر است و معیارها و استانداردهای بالایی دارد. اگر می خواهید در مورد عملکرد تیمی و واکنش های تیپ INFP در تیم سازی بیشتر بدانید به مقاله بررسی عملکرد تیپ شخصیتی INFP در تیم مراجعه کنید.

نقاط قوت کاری تیپ شخصیتی INFP

این تیپ شخصیتی کنجکاوی زیادی دارد و می‌تواند موضوعات مختلف را به هم ارتباط دهد. با دیگران بسیار همدل است و می‌تواند به آنها انگیزه بدهد. تیپ شخصیتی INFP تعهد زیادی نسبت به کاری که انجام می‌دهد دارد. دیدگاه کلی نگر دارد.

نقاط ضعف کاری تیپ شخصیتی INFP

تیپ شخصیتی INFP کارهای تکراری را دوست ندارد و شرایط رقابتی را در کار نمی‌پذیرد. این تیپ شخصیتی بسیار انعطاف پذیر است و از دیگران توقع دارد تا آنها هم همینطور باشند. تیپ شخصیتی INFP به کارها دید کمالگرایانه دارد و به همین جهت ممکن است واقع گرا نباشد. شخصیت INFP از نظر شخصیت شناسی نمی تواند اولویت‌ها را از هم تفکیک کند و در حوزه‌های مغایر با ارزش‌های خود کار نمی‌کند. مدت زمان انجام کار را نمی‌تواند به خوبی پیش بینی کند و نظم و قوانین را نمی‌تواند به خوبی اجرا کند.

نکاتی برای نگه داشت تیپ شخصیتی INFP

مواردی که می‌تواند از نظر شخصیت شناسی برای تیپ شخصیتی INFP رضایت شغلی را به همراه داشته باشد:

 • کار با ارزش‌های این تیپ شخصیتی همخوانی داشته باشد.
 • تیپ شخصیتی INFP باید کارها را در محیطی دوستانه پیش ببرد و محیط به دور از تنش و درگیری باشد.
 • شخصیت INFP در رفت و آمد و انجام کارها دارای خود مختاری باشد تا بتواند به دور از مقررات و زمانبندی کارها را پیش ببرد.
 • تیپ شخصیتی INFP باید بتواند کارهایش را به صورت مستقل انجام دهد و کسی بر کارهایش نظارت نداشته باشد.
 • تیپ شخصیتی INFP بتواند از قدرت شهودی بودن خود در کمک به دیگران استفاده کند.
 • موانع مالی و سیاسی در کارهای شخصیت INFP نباید وجودداشته باشد تا بتواند به راحتی کارهایش را پیش ببرد.

مشاغل مناسب از نظر شخصیت شناسی برای تیپ شخصیتی INFP

گروه‌های خلاقیت، هنر و طراحی برای تیپ شخصیتی INFP

تیپ شخصیتی INFP از هنر خلاقانه لذت زیادی می‌برد. این تیپ شخصیتی هنر، موسیقی، رقص و ادبیات را تحسین می‌کند و ممکن است در این رشته‌ها استعداد‌هایی نیز داشته باشد. شخصیت INFP اگر بتواند در این مشاغل مشغول به کار شود، بسیار لذت خواهد برد. برخی از این مشاغل عبارتند از:

 • هنرمند
 • مهندس معماری
 • موسیقیدان
 • رمان نویس
 • روزنامه نگار
 • طراح داخلی
 • کمدین

گروه آموزش و فعالیت‌های اجتماعی برای تیپ شخصیتی INFP

تیپ شخصیتی INFP می‌تواند توانایی‌های افراد را به سرعت بشناسد و به آنها کمک کند تا این پتانسیل‌ها را به مرحله ی ظهور برسانند. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی دوست دارد که به افراد کمک کند تا در نوع خود و توانایی های خود بهترین باشند. تیپ شخصیتی INFP به دلیل شهودی که دارد می‌تواند افراد را درک کند و مشاور خوبی برای آنها باشد. برخی از این مشاغل عبارتند از:

 • استاد دانشگاه
 • دبیر مقطع متوسطه و دبستان
 • معلم زبان
 • روانشناس
 • مشاور

گروه‌های مذهبی برای تیپ شخصیتی INFP

تیپ شخصیتی INFP همانطور که در بالا هم به آن اشاره کردیم، به لحاظ شخصیت شناسی این توانایی را دارد که پتانسیل‌های هر فرد را تشخیص بدهد. همین خاصیت شخصیت INFP باعث می‌شود که به مردم کمک کند تا درک بهتری از دنیا داشته باشند. برخی از این نقش‌ها عبارتند از:

 • دبیر پرورشی
 • کارمند مراکز پرورشی

گروه مراقبت‌های بهداشتی برای تیپ شخصیتی INFP

احساس همدلی که در این تیپ شخصیتی وجود دارد شخصیت INFP را به خدمتگزاران خوبی در گروه مراقبت‌های بهداشتی تبدیل کرده است. مشاغل پزشکی و پرستاری ممکن است خیلی با روحیه ی تیپ شخصیتی INFP جور در نیاید، زیرا نمی تواند به جزئیات دقت داشته باشد. برخی از مشاغل مناسب این تیپ شخصیتی در این گروه عبارتند از:

 • آسیب شناس گفتار درمانی
 • پزشک طب جایگزین
 • متخصص تغذیه
 • فیزیوتراپ
 • مربی بهداشت

نکاتی در مورد انگیزش و نگهداشت تیپ شخصیتی INFP 

تیپ شخصیتی INFP بسیار صمیمی و وفادار است. نسبت به خانواده‌ی خود بسیار متعهد است. این تیپ شخصیتی بسیار محتاط و محافظه کار حرف زده و عمل می‌کند. از لحاظ شخصیت شناسی به دلیل درونگرا بودن دوستان زیادی ندارد و بیشتر در خلوت و تنهایی خود به سر می‌برد. شخصیت INFP با کسانی که به رویاها و اعتقاداتش احترام می‌گذارند، بسیار نزدیک می‌شود. تیپ شخصیتی INFP بسیار متعهد است. معمولاً تعهدی را که نتواند انجام دهد، نمی‌پذیرد و اگر بپذیرد بسیار بلند مدت و پردوام است.

تیپ شخصیتی INFP بیشتر وقت خود را در فکر و درون خود صرف می‌کند و کمتر در میهمانی‌ها یا جاهای شلوغ می‌گذراند. شخصیت INFP به موضوعات معانی زندگی بسیار علاقمند است و بیشتر وقت خود را صرف فکر کردن می‌کند.

در مقاله ویژگی های رهبری تیپ شخصیتی INFP می توانید در مورد نحوه مدیریت این تیپ بیشتر بخوانید.

پیشنهاداتی برای توسعه فردی تیپ شخصیتی INFP 

 • این تیپ شخصیتی باید تلاش کند بین تفکر و عمل تعادل برقرار کند و بیشتر به کارهای عملی بپردازد.
 • شخصیت INFP باید سعی کند کمالگرایی خود را کاهش دهد تا بتواند با واقعیتها روبه رو شود.
 • تیپ شخصیتی INFP باید دوره های مدیریت زمان را آموزش ببیند.
 • شخصیت INFP باید سعی کند بیشتر با مردم در ارتباط باشد تا از افکار و ذهنیات آنها با خبر شود.
 • از نظر شخصیت شناسی ، در مهارت های بین فردی نیاز به تقویت دارد.

رمز موفقیت یک تیپ شخصیتی INFP داشتن انتظارات واقع بینانه و شخصی نکردن مسائل است.

تعاملات و تیم سازی با توجه به ویژگیهای تیپ شخصیتی INFP

روحیات مشابه با شخصیت های تست MBTI

تیپ های شخصیتی MBTI که در لیست زیر آمده‌اند از نظر ارزش‌ها، حل مسئله و نگرش کلی به کار شبیه تیپ شخصیتی INFP ها هستند. این افراد از نظر شخصیت شناسی لزوماً بر سر همه‌ی مسائل با شخصیت INFP ها توافق ندارند و هیچ ضمانتی برای کنار آمدن این تیپ شخصیتی با تیپ‌های شخصیتی تست MBTI ذکر شده در پایین نیست. اما به تفاهم رسیدن آنها با این تیپ  شخصیتی آسان است و به طور کلی دیدگاه مشابهی دارند.

INFJ، INTP، ENFP

تفاوت الهام بخش با شخصیت های تست MBTI

تیپ های شخصیتی MBTI که در زیر آمده‌اند از نظر شخصیتی شناسی بسیار با تیپ شخصیتی INFP متفاوت هستند، اما شخصیت INFP ها ممکن است کار کردن با این تیپ های شخصیتی تست MBTI را به راحتی بپذیرند، زیرا برای این تیپ شخصیتی فرصت مناسبی برای رشد را فراهم می‌نمایند. در روابط کاری بین تیپ شخصیتی INFP ها و این تیپ های شخصیتی باید تعادل مناسبی بین فرصت‌ها و مشترکات فراهم شود تا تجربیات و و دیدگاهها راحت تر به اشتراک گذاشته شوند.

ISFP، INTJ، ENTP، ENFJ

مکمل بالفعل با شخصیت های تست MBTI

تیپ شخصیتی INFP در ابتدا ممکن است با تیپ های شخصیتی MBTI زیر نقاط مشترکی نیابد، اما وقتی بیشتر همدیگر را می‌شناسند به نقاط مشترک زیادی می‌رسند و ممکن است برای هم آموزگاران خوبی باشند. اگرچه ممکن است تیپ های شخصیتی تست MBTI زیر ، شخصیت INFP ها را در ابتدا به عنوان همکار نپذیرند، اما روابط آنها دارای نقاط بالفعل همکاری زیادی خواهد بود تا از یکدیگر یاد بگیرند و پیشرفت کنند.

ISTP، ISFJ، ESFP، ENTJ

متضاد چالشی با شخصیت های تست MBTI

تیپ های شخصیتی MBTI زیر از نظر شخصیت شناسی بیشترین پتانسیل تضاد شخصیتی و برخورد را با تیپ شخصیتی INFP دارند. اما بهترین فرصت برای رشد شخصیت INFP ها نیز هستند. از آنجایی که این شخصیت‌ ها به صورت پایه‌ای با تیپ شخصیتی INFP ها در تضاد هستند در ابتدا رابطه با آنها بسیار سخت خواهد بود. اما همین اختلاف ارزش‌ها و نقاط قوت آنها که نقاط ضعف تیپ شخصیتی INFP ها نیز است به رشد آنها و این تیپ شخصیتی کمک زیادی خواهد کرد. اگر این گروه بتوانند روابط سالم کاری برقرار کنند به یکدیگر بسیار کمک خواهند کرد.

ISTJ، ESTP، ESTJ، ESFJ

نکته مهم در مورد تست MBTI

مطالبی که در مورد این تیپ شخصیتی MBTI  مطالعه نمودید، مربوط به لایه شخصیت این فرد بود. ممکن است در محیط کار دو تیپ شخصیتی مشابه رفتارهای گوناگونی را از خود بروز دهند. برای درک صحیح از این تفاوت ها باید از تست های لایه رفتار استفاده کنید. مناسب ترین تست لایه رفتار برای درک بهتر تفاوت ها، تست دیسک باگزارش کامل است.

اگر تیپ شخصیتی شما INFP است شاید برایتان مقاله لیست افراد مشهور با تیپ شخصیتی INFP و مقاله لیست شخصیت های داستانی با تیپ شخصیتی INFP جالب و خواندنی باشد تا متوجه شوید به چه افرادی شبیه هستید.