تیپ شخصیتی ENTJ

برونگرا – شهودی – منطقی - قضاوتی

توسعه‌ی توانمندی‌های بالقوه ی سازمان‌های موجود

فرمانده

کلیاتی در مورد تیپ شخصیتی ENTJ در شخصیت شناسی تست MBTI

اگر فرد در تست MBTI شرکت کرده است و نتیجه آن تیپ شخصیتی ENTJ شده است باید بدانید که تیپ شخصیتی ENTJ از نظر شخصیت شناسی فعال و پرانرژی است. رهبری بزرگ و تصمیم گیرنده‌ای بسیار خوب بوده، بسیار مسئولیت پذیر است و تمامی منابع را به خدمت می‌گیرد تا به نتیجه‌ی نهایی برسد. تیپ شخصیتی ENTJ دوست دارد در بحث‌های روشنفکرانه شرکت کند و چالش‌ها را با کمال میل می‌پذیرد. شخصیت ENTJ دوست دارد در محیط کار مستقل بوده و رهبری گروه را به عهده بگیرد. می‌تواند مشکلات سازمان را به راحتی تشخیص دهد و راهکارهای نوآورانه‌ای در جهت بهبود اوضاع ارائه دهد. تیپ شخصیتی ENTJ دوست دارد محیط کاری‌اش مملو از افراد کارا و مسئولیت پذیر باشد. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی دوست دارد تا امکانات بالقوه را به صورت بالفعل در بیاورد و دیگران را راهنمایی کند تا این مهم محقق شود. شخصیت ENTJ بسیار متفکر بوده و می‌تواند به راحتی برنامه ریزی‌های کلان را انجام دهد. از نظر شخصیت شناسی تیپ شخصیتی ENTJ  منطقی و تحلیلگر است و برای هر کاری به استدلال و منطق نیاز دارد. برای شخصیت ENTJ حقیقت و استدلال منطقی ، بسیار مهم است و فقط با آن قانع می‌شود. این تیپ شخصیتی درصورت ورود به یک سازمان می‌تواند به راحتی مشکلات را تشخیص داده، برنامه استراتژیکی برای بهبود آ‌نها بیابد. از نظر شخصیت شناسی تیپ شخصیتی ENTJ بسیار آینده نگر است و به دنبال کسب دانش و توانمندی برای رسیدن به اهداف بالاتر است. شخصیت ENTJ همچنین از انتقال دانش خود به دیگران بسیار لذت می‌برد. تیپ شخصیتی ENTJ متفکر، فعال، پر انرژی است و با شایستگی کارها را پیش می‌برد.

در بررسی گزارش این تیپ شخصیتی تست MBTI به درصدهای نتایج گزارش شده در نمودار هر بخش از فاکتورهای چهارگانه تست MBTI توجه داشته باشید. (درصد درونگرایی در برابر برونگرایی ، درصد حسی بودن در برابر شهودی بودن، درصد منطقی بودن در برابر احساسی بودن و درصد قضاوتی بودن در برابر دریافت گرا). هرچه این درصد ها اختلاف بیشتری نسبت بهم داشته باشند، میتوان گفت تفسیر گزارش شده تست MBTI از نظر شخصیت شناسی به شخصیت فرد نزدیکتر است و هرچه این درصد ها به یکدیگر نزدیکتر باشند، میتوان گفت در تفسیر گزارش شده مواردی را مشاهده خواهید کرد که با شخصیت فرد انطباق کامل ندارد. این دلیل بر ضعف تست MBTI نیست. بلکه بیانگر نزدیک بودن ترجیحات فرد می باشد.

سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با دیگر شخصیت های MBTI

نکاتی در مورد رفتارهای تیپ شخصیتی ENTJ در محیط کار

تیپ شخصیتی ENTJ در مشاغلی مانند سرپرستی و مدیریت بسیار موفق خواهد بود. از نظر شخصیت شناسی ، دوراندیشی و هدف گذاری تیپ شخصیتی ENTJ و دیدگاه او نسبت به چالشها باعث می‌شود تا سازمانها رشد زیادی داشته باشند. روشهای استراتژیک را مد نظرداشته و چون دید بازی نسبت به مشکلات سازمان در حال و آینده دارد به خوبی می‌تواند برای سازمان برنامه ریزی انجام دهد. شخصیت ENTJ ترجیح می‌دهد تا کارهایش زودتر از موعد مقرر به اتمام برسد. تیپ شخصیتی ENTJ بسیار قاطع است و از نداشتن این خصوصیت در بین همکارانش بیزار است. شخصیت ENTJ رقابت جو است و معمولاً با افراد مستقل و نتیجه گرا کار می‌کند و دوست ندارد دیگران به او دستور بدهند. این تیپ شخصیتی برای هر کاری اکسیری دارد و با دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های روشن و واضح کار می‌کند. اگر می خواهید در مورد نحوه رفتار این تیپ در کارهای تیمی بیشتر بدانید به مقاله عملکرد تیمی شخصیت ENTJ در تیم سازی مراجعه کنید.

نقاط قوت کاری تیپ شخصیتی ENTJ

از نظر شخصیت شناسی ، تیپ شخصیتی ENTJ تمایل زیادی دارد تا از تمامی منابع استفاده کند و به موفقیت برسد. درک خوبی در حل مسئله دارد و چالشها را به خوبی می‌پذیرد. شخصیت ENTJ می‌تواند امکانات موجود را به راحتی ارزیابی کرده، برنامه‌ی خوبی برای پیشبرد اهداف بریزد. توانایی خوبی در مدیریت افراد و منابع دارد. تیپ شخصیتی ENTJ جسارت و شجاعت زیادی در شروع کار دارد و می‌تواند سیستم‌های خوبی برای پیشبرد اهداف طراحی کند. تصمیم گیری‌های این تیپ شخصیتی منطقی است. شخصیت ENTJ به راحتی می تواند خود را با تکنولوژی وفق بدهد. درباره توسعه فردی ENTJ ها در مدیریت می توانید به مقاله ویژگی های رهبری در ENTJ ها مراجعه کنید.

نقاط ضعف کاری تیپ شخصیتی ENTJ

تیپ شخصیتی ENTJ از نظر شخصیت شناسی بسیار عجول است و می‌خواهد کارها را حتی پیش از موقع مقرر انجام دهد و در مقابل آدم‌های کند، بسیار ناشکیبا است. در همین راستا ممکن است افراد و همکاران خود را تحت فشار قرار دهد و از آنها قدردانی نکند. شخصیت ENTJ ممکن است اصول مذاکره را در روابطش بکار نبرد. بسیار روی کار متمرکز است و ممکن است توجه کافی به روابط خانوادگی نداشته باشد. تیپ شخصیتی ENTJ شهودی و کل نگر است و ممکن است جزئیات را از قلم بیاندازد.

نکاتی برای نگه داشت تیپ شخصیتی ENTJ

مواردی که از نظر شخصیت شناسی می‌تواند برای تیپ شخصیتی ENTJ رضایت شغلی را به همراه داشته باشد:

 • شخصیت ENTJ باید بتواند در تیم خود از افراد هوشمند و خلاق و لایق بهره مند باشد.
 • شخصیت ENTJ باید بتواند در محل کار خود رشد کرده و به درجات بالا دست یابد.
 • کار تیپ شخصیتی ENTJ رقابتی و چالش برانگیز باشد تا بتواند خلاقیت‌های خود را نشان بدهد.
 • تیپ شخصیتی ENTJ باید محیط کار سازمان یافته داشته باشد.
 • شخصیت ENTJ باید تواند خودش برنامه‌ی استراتژیک سازمانش را به صورت بلند مدت و کوتاه مدت بریزد.
 • امکان خلاقیت در کار تیپ شخصیتی ENTJ وجود داشته باشد و بتواند از استعدادهایش در جهت رشد سازمان استفاده کند.
 • تیپ شخصیتی ENTJ باید این امکان را داشته باشد تا بتواند دیگران را اداره و کنترل کند.

مشاغل مناسب از نظر شخصیت شناسی برای تیپ شخصیتی ENTJ

گروه تجارت و مدیریت برای تیپ شخصیتی ENTJ 

تیپ شخصیتی ENTJ دوست دارد تا مسئولیت داشته و در مقام خود دست بالا را داشته باشد. شخصیت ENTJ از برنامه ریزی بلند مدتی که بتواند با مشکلات رو به رو شود، استقبال می‌کند و دوست دارد تا افراد و منابع را در جهت دستاوردهای قابل لمس و ملموس به کار گیرد. هر شغلی که تیپ شخصیتی ENTJ را درگیر مدیریت و سازماندهی منابع در تمام صنایع کند، برای این شخصیت مناسب است. برخی از این مشاغل عبارتند از:

مدیر ارشد

مدیر کل

مدیر فروش

مدیر دانشگاه

تهیه کننده ی تئاتر و فیلم

مدیر برنامه

مدیر املاک و مستغلات

گروه مهندسی و تکنولوژی برای تیپ شخصیتی ENTJ

تیپ شخصیتی ENTJ از طراحی و خلق بسیار لذت می‌برد. از نظر شخصیت شناسی دوست دارد ببیند که ایده‌هایش به حقیقت می‌پیوندد. زمینه‌های مهندسی و تکنولوژی بسیار برای شخصت ENTJ مناسب است، زیرا می‌بیند که ایده‌هایش در جهت ساختن دنیایی بهتر به کار گرفته می‌شود. برخی از این مشاغل عبارتند از:

مهندس شیمی

مهندس بیوشیمی

مهندس هوا فضا

مهندسی محیط زیست

مدیر پایگاه داده

متخصص کامیپوتر و شبکه

گروه مشاوره و تدریس برای تیپ شخصیتی ENTJ

تیپ شخصیتی ENTJ این قدرت را دارد تا نقاط تاریک و مبهم را ببیند و با خلاقیت آنها را حل و فصل کند. از نظر شخصیت شناسی همین خصوصیت ، شخصیت ENTJ را برای مشاوره ی تجاری بسیار مناسب می‌کند. برخی از این مشاغل عبارتند از:

مشاور مدیریتی یا شغلی

مدیر آموزشی

مشاور حراست

مشاور تحصیلی

مشاور سیاسی

مدیر توسعه و تحقیقات

گروه سرمایه گذاری برای تیپ شخصیتی ENTJ 

تیپ شخصیتی ENTJ از مشاغل رقابتی مثل حوزه‌ی سرمایه گذاری بسیار استقبال می‌کند. از نظر شخصیت شناسی در این حوزه این شخصیت ENTJ می‌تواند با دیدگاه آینده نگری که دارد، منابع اقتصادی را در جهتی پیش ببرد تا سود خوبی برای خود یا مشتریانش ایجاد کند. در هر صورت تیپ شخصیتی ENTJ به جزئیات علاقه‌ای ندارد و ممکن است اگر درگیر جزئیات شود، برایش استرس و ترس به همراه بیاورد. برخی از مشاغل مناسب این شخصیت عبارتند از:

دلال بازار بورس و سهام

مشاور مالی

مدیر مالی

بانکدار

سرمایه گذار بانکی

نکاتی در مورد انگیزش و نگه داشت تیپ شخصیتی ENTJ

تیپ شخصیتی ENTJ بسیار مسئولیت پذیر است و به تعهداتش پایبند است. از نظر شخصیت شناسی او دوست دارد در زندگی شریکی داشته باشد تا او را در رسیدن به اهدافش یاری کند. شخصیت ENTJ بسیار صریح و مستقیم بوده، می‌تواند خود را بسیار خشن نشان دهد تا اهدافش پیش برود. تیپ شخصیتی ENTJ ممکن است در ارتباط با دیگران رفتار خشن و تندی داشته باشد. با شور و اشتیاق زندگی می‌کند و دوست دارد هر لحظه چیز جدیدی بیاموزد. عزت نفس خوبی دارد و به حیثیت بسیار بها می‌دهد.

تیپ شخصیتی ENTJ برای هر کاری دوست دارد هدفمند عمل کرده، ممکن است کار را با تفریح ادغام کند تا بتواند با یک تیر دو هدف را بزند.

پیشنهاداتی برای توسعه فردی تیپ شخصیتی ENTJ

 • شخصیت ENTJ باید نکات مذاکره را بیاموزد.
 • تیپ شخصیتی ENTJ باید برای کنترل خشم آموزش ببیند.
 • تیپ شخصیتی ENTJ باید آگاه باشد تا از دیگران به اندازه ی توانایی‌هایشان کار بخواهد.
 • تیپ شخصیتی ENTJ میتواند با ورزش تمرکز خود را افزایش و استرس را کاهش دهد.
 • شخصیت ENTJ باید به اوقات فراغت خود بیشتر توجه کند.
 • با توجه به ویژگیهای شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی ، باید سعی کند در تصمیم گیری‌های خود علاوه بر منطق ، جنبه‌های دیگر را هم در نظر بگیرد.
 • شخصیت ENTJ باید سعی کند در هر کاری دنبال کمالگرایی نباشد و بگذارد برخی کارها عادی پیش بروند.

رمز موفقیت یک تیپ شخصیتی ENTJ آرام بودن، توجه به جزئیات، توجه به خواسته ها و نیازهای دیگران است.


تعاملات و تیم سازی با توجه به ویژگیهای تیپ شخصیتی ENTJ

روحیات مشابه با شخصیت های تست MBTI

تیپ‌های شخصیتی تست MBTI که در لیست زیر آمده‌اند از نظر ارزش‌ها، حل مسئله و نگرش کلی به کار شبیه تیپ شخصیتی ENTJ هستند. این افراد لزوماً بر سر همه‌ی مسائل با شخصیت ENTJ ها توافق ندارند و هیچ ضمانتی برای کنار آمدن تیپ شخصیتی ENTJ با تیپ‌های شخصیتی MBTI ذکر شده در پایین نیست. اما به تفاهم رسیدن آنها با شخصیت ENTJ آسان است و به طور کلی از نظر شخصیت شناسی دیدگاه مشابهی دارند.

INTJ، ENTP، ESTJ

تفاوت الهام بخش با شخصیت های MBTI

تیپ‌های شخصیتی تست MBTI که در زیر آمده‌اند از نظر شخصیت شناسی بسیار با تیپ شخصیتی ENTJ متفاوت هستند اما شخصیت ENTJ ها ممکن است کار کردن با این افراد را به راحتی بپذیرند، زیرا برای تیپ شخصیتی ENTJ فرصت مناسبی برای رشد را فراهم می نمایند. در روابط کاری بین تیپ شخصیتی ENTJ ها و این تیپ‌ های شخصیتی تست MBTI باید تعادل مناسبی بین فرصت‌ها و مشترکات فراهم شود تا تجربیات و دیدگاهها راحت تر به اشتراک گذاشته شوند.

ISTJ، INTP، ENFP، ENFJ

مکمل بالفعل با شخصیت های تست MBTI

تیپ شخصیتی ENTJ ممکن است با افراد زیر در ابتدا نقاط مشترکی نیابند، اما وقتی بیشتر همدیگر را می‌شناسند به نقاط مشترک زیادی می‌رسند و ممکن است برای هم آموزگاران خوبی باشند. اگرچه ممکن است تیپ های شخصیت تست MBTI زیر شخصیت ENTJ ها را در ابتدا به عنوان همکار نپذیرند، اما روابط آنها دارای نقاط بالفعل همکاری زیادی خواهد بود تا از یکدیگر یاد بگیرند و پیشرفت کنند.

ISTP، INFJ، ESTP، ESFJ

متضاد چالشی با شخصیت های تست MBTI

تیپ های شخصیتی تست MBTI زیر از نظر شخصیت شناسی بیشترین پتانسیل تضاد شخصیتی و برخورد را با تیپ شخصیتی ENTJ دارند. اما بهترین فرصت برای رشد شخصیت ENTJ ها نیز هستند. از آنجایی که این شخصیت‌های تست MBTI به صورت پایه‌ای با تیپ شخصیتی ENTJ ها در تضاد هستند در ابتدا رابطه با آن‌ها بسیار سخت خواهد بود. اما همین اختلاف ارزش‌ها و نقاط قوت آنها که نقاط ضعف تیپ شخصیتی ENTJ ها نیز هست به رشد آنها و این تیپ کمک زیادی خواهد کرد. اگر این گروه بتوانند روابط سالم کاری برقرار کنند به یکدیگر بسیار کمک خواهند کرد.

ISFP، ISFJ، INFP، ESFP

نکته مهم در مورد تست MBTI

مطالبی که در مورد این تیپ شخصیتی MBTI مطالعه نمودید، مربوط به لایه شخصیت این فرد بود. ممکن است در محیط کار دو تیپ شخصیتی مشابه رفتارهای گوناگونی را از خود بروز دهند. برای درک صحیح از این تفاوت ها باید از تست های لایه رفتار استفاده کنید. مناسب ترین پرسشنامه رفتار برای درک بهتر تفاوت ها، تست دیسک باگزارش کامل است.

اگر تیپ شخصیتی شما ENTJ است شاید برایتان مقاله لیست افراد مشهور با تیپ شخصیتی ENTJ و مقاله لیست شخصیت های داستانی با تیپ شخصیتی ENTJ جالب و خواندنی باشد تا متوجه شوید به چه افرادی شبیه هستید.