تیپ شخصیتی ISTJ

درونگرا – حسی – منطقی – قضاوتی

کارها را درست انجام دهید تا به آنچه که برای خود و سازمان‌تان می‌خواهید نائل شوید.

بازپرس


کلیاتی در مورد تیپ شخصیتی ISTJ در شخصیت شناسی تست MBTI

اگر فرد در آزمون MBTI شرکت کرده است و نتیجه آن تیپ شخصیتی ISTJ شده است باید بدانید که تیپ شخصیتی ISTJ بسیار درونگرا ، اما در عین حال سخت کوش و جدی‌ است. تیپ شخصیتی ISTJ بسیار مسئولیت پذیر، با ثبات و قابل اعتماد است. شخصیت ISTJ به حرفش پایبند می‌ماند و از آنجا که از نظر شخصیت شناسی درونگرا است، ارتباط کلامی زیادی با کسی ندارد. تیپ شخصیتی ISTJ بسیار دقیق و منظم است. هنگامی که روی یک موضوع متمرکز می‌شود به سختی می‌توان او را از موضوع جدا کرد. سازماندهی و نظمی که تیپ شخصیتی ISTJ دارد هم در زندگی و هم در کارش کاملاً مشهود است. تیپ شخصیتی ISTJ بر انجام به موقع کارها بسیار تاکید دارد و سر وقت بودن برایش بسیار مهم است. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی بسیار نکته بین بوده، سعی می کند مشکلاتش را با ریزبینی و توجه به جزئیات حل کند. منطقی بودن یکی از اصول اولیه‌ی تصمیم گیری شخصیت ISTJ است. اگر به نتیجه‌ای برسد، معمولاً برگرداندن او از موضعش، کاری نشدنی خواهد بود. تیپ شخصیتی ISTJ به قوانین احترام می‌گذارد و انتظار دارد دیگران هم همین کار را انجام دهند. اگر عصبانی شود، جوش و خروش زیادی خواهد داشت اما به ندرت تندخویی خود را بروز می‌دهد.

در بررسی گزارش این تیپ شخصیتی تست MBTI ، به درصدهای نتایج گزارش شده در نمودار هر بخش از فاکتورهای چهارگانه تست MBTI توجه داشته باشید. (درصد درونگرایی در برابر برونگرایی ، درصد حسی بودن در برابر شهودی بودن، درصد منطقی بودن در برابر احساسی بودن و درصد قضاوتی بودن در برابر دریافت گرا). هرچه این درصد ها در این آزمون شخصیت شناسی اختلاف بیشتری نسبت بهم داشته باشند، میتوان گفت تفسیر گزارش شده تست MBTI از نظر شخصیت شناسی به شخصیت فرد نزدیکتر است و هرچه این درصد ها به یکدیگر نزدیکتر باشند، میتوان گفت در تفسیر گزارش شده این تست روانشناسی ، مواردی را مشاهده خواهید کرد که با شخصیت فرد انطباق کامل ندارد. این دلیل بر ضعف تست MBTI نیست. بلکه بیانگر نزدیک بودن ترجیحات فرد می باشد.

سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با دیگر شخصیت های MBTI

نکاتی در مورد رفتارهای تیپ شخصیتی ISTJ در محیط کار

تیپ شخصیتی ISTJ دوست دارد مقررات به بهترین نحو رعایت شود. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی در گروه‌های کوچک یا به صورت مستقل می‌تواند کار خود را انجام دهد. در کار کردن سختگیر و بدون انعطاف است و اگر بخواهد با تعداد زیادی کارکند مستاصل می‌شود، زیرا نمی‌تواند تمرکز کافی داشته باشد. تیپ شخصیتی ISTJ جزئیات را به خوبی به خاطر می‌سپارد و با اعداد و ارقام بهتر از هر کسی می‌تواند کار کند. دوست دارد با افراد مثل خود کار کند تا نظم و مقررات به بهترین نحو انجام شود. تیپ شخصیتی ISTJ برای کار سخت و پشتکار اهمیت زیادی قائل است. اگر می خواهید در مورد نحوه رفتار این تیپ در کارهای تیمی بیشتر بدانید به مقاله عملکرد تیمی شخصیت ISTJ در تیم سازی مراجعه کنید.

نقاط قوت کاری تیپ شخصیتی ISTJ

تیپ شخصیتی ISTJ توانایی کار فردی را به خوبی دارد و می‌تواند یک سازمان را به سمت و سوی اجرای قوانین پیش ببرد. به سازمان‌های سنتی اعتقاد زیادی دارد و به راحتی با آنها کار می‌کند. تیپ شخصیتی ISTJ دقت بالایی در انجام کارها دارد. مسئولیت پذیر است و برای رسیدن به اهداف تلاش زیادی می‌کند. دیدگا‌ههای شخصیت ISTJ واقع بینانه و منطقی هستند. در مقاله ویژگی های رهبری در ISTJ ها بیشتر در مورد توسعه فردی این تیپ در حوزه مدیریتی توضیح داده ایم.

نقاط ضعف کاری تیپ شخصیتی ISTJ

تیپ شخصیتی ISTJ به علت اینکه به جزئیات توجه زیادی دارد، ممکن است از دید کلی نسبت به مسایل غافل شود و کمتر به آینده توجه کند. تغییر را به راحتی نمی‌پذیرد. شخصیت ISTJ انعطاف کافی را در برخورد با مسائل ندارد. تیپ شخصیتی ISTJ ایده‌های جدید را از عینک بدبینی می‌بیند. نسبت به انجام کارها به روش‌های غیر معمول و سنتی، ریسک پذیری کمی دارد.

نکاتی برای نگه داشت تیپ شخصیتی ISTJ

مواردی که می‌تواند برای تیپ شخصیتی ISTJ رضایت شغلی به همراه داشته باشد:

 • شخصیت ISTJ باید بتواند با روشهای استاندارد، محصول ملموسی ارائه دهد.
 • تیپ شخصیتی ISTJ باید بتواند مستقل باشد و در نتیجه روی پروژه‌ها به صورت متمرکز کار کند.
 • تیپ شخصیتی ISTJ باید محیط کار سنتی و با قوانین مشخص شده داشته باشد.
 • هدف‌های سازمان باید برای تیپ شخصیتی ISTJ مشخص باشد.
 • تیپ شخصیتی ISTJ باید این امکان را داشته باشد به هدف‌های تعیین شده برسد و در این راستا از توانمندی‌هایش استفاده شود.

مشاغل مناسب تیپ  شخصیتی ISTJ

گروه تجارت و مدیریت برای تیپ شخصیتی ISTJ

تیپ شخصیتی ISTJ یک فرد قابل اعتماد و مسئولیت پذیر است که می‌توان به او به راحتی اعتماد کرد. تیپ شخصیتی ISTJ کارها را به خوبی پیش می‌برد. در نتیجه شخصیت ISTJ برای مدیریت مناسب است. در ضمن تیپ شخصیتی ISTJ می‌تواند با اعداد زیاد به راحتی و با دقت بالا کار کند. از نظر شخصیت شناسی این جنبه از شخصیت ISTJ ها، او را برای مشاغل حسابداری و آمار بسیار مناسب می‌کند. برخی از مشاغل این حوزه عبارتند از:

 • مدیر اداره
 • مدیریت پشتیبانی و تدارکات
 • سرپرست کارگاه
 • مدیر پروژه
 • مدیر خط کنترل کیفی

گروه خدمات دولتی برای تیپ شخصیتی ISTJ

از آنجایی که تیپ شخصیتی ISTJ تمایل به تصمیم گیری با حقایق، منطق و دیتاها را دارد، این مشاغل بسیار برای شخصیت ISTJ مناسب هستند. تیپ شخصیتی ISTJ دوست ندارد با ایده‌های بزرگ و تئوری‌ها همراه شود. برخی از مشاغل مناسب شخصیت ISTJ در این حوزه عبارتند از:

 • مهندس پرواز
 • افسر پلیس
 • کاپیتان کشتی
 • ناظر محیط زیست
 • کارآگاه

گروه سرمایه گذاری برای تیپ شخصیتی ISTJ

تیپ شخصیتی ISTJ از اینکه بتواند دیتاهای زیاد و آمار را آنالیز و دسته بندی کنند بسیار لذت می‌برند. از نظر شخصیت شناسی این تیپ شخصیتی می‌تواند به صورت مستقل روی داده‌ها و اعداد کار کند و خروجی‌های مشخصی از آنها بگیرد. برخی این این مشاغل عبارتند از:

 • تحلیلگر بازار سرمایه
 • کارگزار بورس
 • بازرس مالیاتی
 • مسئول تخصیص وام و بودجه
 • تحلیلگر بودجه
 • امور مالی و اجرایی

گروه تکنولوژی و صنایع برای تیپ شخصیتی ISTJ 

برای تیپ شخصیتی ISTJ ، کار با وسایلی که دارای کد و قوانین مشخصی هستند، آسان است. منطق و نظمی که در شخصیت ISTJ وجود دارد آنها را برای برخی از مشاغل این حوزه مناسب می‌کند.

 • مهندس الکترونیک
 • مهندس مکانیک
 • تعمیر کار وسایل برقی
 • تحلیلگر سیستم‌های شبکه
 • برنامه نویس IT

نکاتی در مورد انگیزش و نگه داشت تیپ شخصیتی ISTJ

تیپ شخصیتی ISTJ نسبت به دوستان و خانواده ی خود به شدت وفادار است. شخصیت ISTJ فردی عملگرا است و مشکل او بیشتر انعطاف کم او در مقابله با رویدادها و مشکلات است. احساسات تیپ شخصیتی ISTJ بیشتر از جنس منطقی است و همین امر باعث می‌شود افراد احساسی را درک نکند و آنها را نقد کند. این نقادی‌ها برای اطرافیان و همکاران او گاهی غیر قابل تحمل می‌شود.

تیپ شخصیتی ISTJ به علت عملگرا بودن به شدت بیقرار است و برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی می‌کند. شخصیت ISTJ بیشتر دوست دارد بیرون از خانه اوقات خود را بگذراند تا با جزئیات پیرامون خود بیشتر آشنا شود. تیپ شخصیتی ISTJ به علت منطقی بودن ممکن است خسیس به نظر برسد زیرا برای سرگرمی‌ها اهل خرج اقتصادی نیست.

پیشنهاداتی برای توسعه فردی تیپ شخصیتی ISTJ

 • آموزش های سبک مذاکره و حل تعارض برای تیپ شخصیتی ISTJ خیلی راه گشا خواهد بود.
 • آموزش مهارتهای بین فردی برای شخصیت ISTJ مفید است.
 • یادگیری تکنیک های خلاقیت برای تیپ شخصیتی ISTJ الهام بخش خواهد بود.
 • تیپ شخصیتی ISTJ بازخورد دادن از جنس مثبت را باید آموزش ببیند و سعی کند از دیگران به خاطر کارهایی که برای او انجام داده اند، تشکر کند.

رمز موفقیت یک تیپ شخصیتی ISTJ پذیرش تحولات، در نظر گرفتن تاثیر کارش روی دیگران و استقبال از تغییرات است.


تعاملات و تیم سازی با توجه به ویژگیهای تیپ شخصیتی ISTJ

روحیات مشابه با تیپ های شخصیتی MBTI

تیپ های شخصیتی MBTI که در لیست زیر آمده‌اند از نظر ارزش‌ها، حل مسئله و نگرش کلی به کار شبیه تیپ شخصیتی ISTJ ها هستند. این تیپ های شخصیتی تست MBTI لزوماً بر سر همه‌ی مسائل با تیپ شخصیتی ISTJ ها توافق ندارند و هیچ ضمانتی برای کنار آمدن شخصیت ISTJ با تیپ‌های شخصیتی تست MBTI در پایین نیست. اما به تفاهم رسیدن این تیپ های شخصیتی MBTI با تیپ شخصیتی ISTJ آسان است و به طور کلی دیدگاه مشابهی دارند.

ESTJ، ISFJ، ISTP

تفاوت الهام بخش با تیپ های شخصیتی MBTI

تیپ های شخصیتی MBTI که در زیر آمده‌اند از نظر شخصیت شناسی بسیار با تیپ شخصیتی ISTJ ها متفاوت هستند، اما شخصیت ISTJ ها ممکن است کار کردن با این تیپ های شخصیتی MBTI را به راحتی بپذیرند زیرا برای تیپ شخصیتی ISTJ فرصتی مناسب برای رشد را فراهم می نمایند. در روابط کاری بین تیپ شخصیتی ISTJ ها و تیپ‌های شخصیتی تست MBTI که در زیر آمده، باید تعادل مناسبی بین فرصت‌ها و مشترکات فراهم شود تا تجربیات و و دیدگاه‌ها راحت تر به اشتراک گذاشته شوند.

INTJ، ESTP، ESFJ، ENTJ

مکمل بالفعل با تیپ های شخصیتی MBTI

تیپ شخصیتی ISTJ ممکن است در ابتدا با تیپ های شخصیتی MBTI پایین، نقاط مشترکی نیابد اما وقتی بیشتر همدیگر را می‌شناسند به نقاط مشترک زیادی می‌رسند و ممکن است برای هم آموزگاران خوبی باشند. اگرچه ممکن است تیپ‌های شخصیتی تست MBTI زیر، شخصیت ISTJ ها را در ابتدا به عنوان همکار نپذیرند اما روابط آنها دارای نقاط بالفعل همکاری زیادی خواهد بود تا از یکدیگر یاد بگیرند و پیشرفت کنند.

ISFP، INTP، INFJ، ESFP

متضاد چالشی با تیپ های شخصیتی MBTI

تیپ‌های شخصیتی تست MBTI زیر بیشترین پتانسیل تضاد شخصیتی و برخورد را با تیپ شخصیتی ISTJ دارند. اما بهترین فرصت برای رشد شخصیت ISTJ ها نیز هستند. از آنجایی که این تیپ‌های شخصیتی تست MBTI به صورت پایه‌ای با تیپ شخصیتی ISTJ ها در تضاد هستند، در ابتدا رابطه با آنها بسیار سخت خواهد بود. اما همین اختلاف ارزش‌ها و نقاط قوت آنها که نقاط ضعف تیپ شخصیتی ISTJ ها نیز هست به رشد این تیپ های شخصیتی تست MBTI و تیپ شخصیتی ISTJ کمک زیادی خواهد کرد. اگر این گروه بتوانند روابط سالم کاری برقرار کنند به یکدیگر بسیار کمک خواهند کرد.

INFP، ENTP، ENFP

چرا افراد با یک تیپ شخصیتی در تست MBTI با هم متفاوتند؟

مطالبی که در مورد این تیپ شخصیتی MBTI  مطالعه نمودید، مربوط به لایه شخصیت این فرد بود. ممکن است در محیط کار دو تیپ شخصیتی مشابه رفتارهای گوناگونی را از خود بروز دهند. برای درک صحیح از این تفاوت ها باید از تست های لایه رفتار استفاده کنید. مناسب ترین تست رفتار برای درک بهتر تفاوت ها، تست دیسک باگزارش کامل است.

اگر تیپ شخصیتی شما ISTJ است شاید برایتان مقاله لیست افراد مشهور با تیپ شخصیتی ISTJ و مقاله لیست شخصیت های داستانی با تیپ شخصیتی ISTJ جالب و خواندنی باشد تا متوجه شوید به چه افرادی شبیه هستید.