برنامه توسعه دانش آموزی


در "برنامه توسعه دانش آموزی" تاکید بر خود شناسی، برنامه ریزی فردی و انتخاب رشته مناسب دبیرستان است. در این دوره آموزشی دانش‌آموزان در نه گام با تیپ شخصیتی خود، هدف گذاری و نوشتن استراتژی برای آینده خود آشنا می‌شوند. با توجه به اینکه انتخاب گرایش تحصیلی و شغل مناسب باعث بهتر شدن زندگی افراد می‌شود، لازم است دانش آموزان نسبت به ترجیحات خود شناحت پیدا کنند و با در نظر گرفتن آن، رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند تا به رضایت شغلی برسند.

اطلاعات بیشتر
تست

برنامه توسعه دانشجویی


هدف "برنامه توسعه دانشجویی" تاکید بر خودشناسی، مهارت نوشتن استراتژی فردی و افزایش شانس انتخاب شغل مناسب است. برنامه توسعه دانشجویی کهربای دستیابی دانشجویان به رشد و توسعه فردی است و به عنوان یک ابزار کاربردی باعث رشد و ارتقاء دانش و مهارت دانشجویان از طریق شناختن نقاط قوت و ضعفشان و بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای آینده شغلیشان می‌شود. به دانشجویان کمک می‌شود مهارت‌هایی را بیاموزند که در هنگام مصاحبه شغلی با آن‌ها سنجیده می‌شوند. در این برنامه دانشجویان با توجه به توانایی‌ها و قابلیت‌های خود، در راستای اهداف بلند مدت و کوتاه مدتی که تدوین می‌کنند، گام بر می‌دارند و می‌توانند بین نیازهای توسعه فردی، وظایف و اهداف شغلی آینده خویش تعادل و ارتباط برقرار نمایند.

اطلاعات بیشتر
تست

برنامه توسعه کارشناسان


هدف "برنامه توسعه کارشناسان" تاکید بر خودشناسی، مهارت ارتباط موثر و افزایش رضایت شغلی است. در برنامه توسعه کارشناسان، افراد با شیوه‌های تدوین استراتژی آشنا شده و می توانند در جهت دستیابی به اهداف حرفه‌ای خود برنامه راه بنویسند و بتوانند چشم انداز 5 ساله و 10 ساله تعریف کنند. افراد در این مسیر همچنین با مهارت‌هایی که به آن‌ها کمک می‌کند حضور موفقی در دنیای کار و تجارت داشته باشند، آشنا می‌شوند. در این برنامه افراد اهداف حرفه‌ای خود را بر مبنای شناخت از "خود واقعی" خود مشخص می‌کنند و بدین وسیله می‌توانند اطمینان داشته باشند که با رسیدن به این اهداف به رضایت کاری دست پیدا خواهند کرد.

اطلاعات بیشتر
تست

بازی های مدیریتی


بازی، نقش پررنگی در یادگیری دارد. بازی های مدیریتی تست و تایپ با تاکید بر تفکر و برنامه ریزی و دوری از حفظ کردن مطالب، مفاهیم مدیریتی را به ذهن و قلب شرکت کنندگان منتقل می‌کنند. در کنار مفاهیم به روز حوزه مدیریت در این بازی‌ها به افزایش مهارت‌های هوش هیجانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در مدیریت توجه ویژه‌ای داشته‌ایم. در طراحی بازی‌های مدیریتی این حقیقت که سبک یادگیری افراد با یکدیگر متفاوت است را مد نظر قرار داده‌ایم و تنوع در طراحی بازی‌ها بر اساس سبک‌های متفاوت یادگیری را لحاظ کرده‌ایم.

اطلاعات بیشتر
بازی مدیریتی

بازی نقشه گنج


هدف از طراحی "بازی نقشه گنج" آشنایی با داستان هایی است که به صورت ناخودآگاه مسیر، وقایع و کیفیت زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. آرکتایپ ها انرژی هایی هستند که درون هر یک از ما وجود دارند و در مراحل مختلف سفر زندگی، به یاری ما می‌آیند و برای رسیدن به اهدافمان نقش راهبری درونی را ایفا می‌کنند که آگاهی از آن منجر به نوعی آگاهی و بیداری درونی نسبت به سفر قهرمانی می‌شود که هر یک از ما در حال تجربه کردن آن هستیم. این بازی همچنین بستر مناسبی برای آشنایی با سایر مدیران در فضایی صمیمی و پر هیجان، در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌دهد.

اطلاعات بیشتر
بازی گنج

بهترین مدل مدیریتی من


هدف "برنامه بهترین مدل مدیریتی من" تاکید بر تیپ شناسی، ارتباط موثر با کارکنان و همکاران، افزایش بهره وری مدیریتی و کاهش اضطراب مدیران است. این دوره به صورت کارگاهی برگزار می‌شود، مدیران با انواع تیپ‌های شخصیتی آشنا می‌شوند، با نقاط قوت و ضعف هریک از تیپ های شحصیتی به خوبی آَشنا می‌شوند و بر همین اساس با الگوی مدیریتی تیپ شخصیتی خود نیز آگاهی می‌یابند تا مدیری موفق به سبک و امضای خود باشند..

اطلاعات بیشتر
بازی مدیریتی

دوره های آموزشی تیپ شناسی


دوره‌های آموزشی تیپ شناسی به منظور کمک به افراد و سازمان‌های پویایی که دغدغه رشد و خودشکوفایی دارند، طراحی شده است. شرکت کنندگان در این دوره‌ها با ابزارهای استاندارد تیپ شناسی آشنا می‌شوند و قادر خواهند بود تیپ رفتاری و شخصیتی، مدل ذهنی و آرکتایپ‌های غالب خود را در بستری پویا و کارگاهی با متدهای مبتکرانه آموزشی شناسایی نمایند.

اطلاعات بیشتر
بازی گنج