شرکت توسعه تعالی نوتریکا، فعالیت خود را با راه اندازی سایت تست و تایپ، با رویکرد تلفیق مدیریت و روانشناسی و کاربرد آن در کسب و کار، آغازنموده است.

مجموعه نوتریکا (تست و تایپ) در سه بخش خدمات تخصصی ارائه می کند.

راهکارهای جامع تعالی سرمایه انسانی: از قبیل ارزیابی فرهنگ سازمانی ، ارزیابی رفتاری کارکنان ، مدیریت عملکرد مبتنی بر ویژگیهای رفتاری و شخصیتی ، برند کارفرما ، انگیزش ، استخدام و مصاحبه رفتاری ، نیاز سنجی آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز سازمانها.

در این راستا، علاوه بر اینکه نوتریکا (تست و تایپ)، میتواند با ارائه راهکارهای نوین منابع انسانی و رفتار سازمانی مشاور شرکت ها و سازمان ها در امور منابع انسانی باشد، بلکه میتواند به عنوان اهرمی اجرایی؛ راهکارهای تعالی سرمایه انسانی را برای شرکت ها و سازمانها، به اجرا درآورد.

به عبارت دیگر؛ نوتریکا معتقد است که سازمانهای کوچک و متوسط میتوانند به جای استخدام مدیر و کارشناس منابع انسانی، با بهره گیری از تیم نوتریکا، از بکارگیری پروسه های نوین منابع انسانی را طبق استاندارهای به روز بین المللی، برای رسیدن به کارایی و اثر بخشی بیشتر در کسب و کار، آسوده خاطر باشند. در مورد سازمانهای بزرگ نیز، نوتریکا (تست و تایپ)، میتواند با ارائه مشاوره به منظور پیاده سازی راهکارهای نوین و موثر تعالی سرمایه انسانی، همراه سازمانها باشد.

 

راهکارهای جامع توسعه فردی: شامل دوره های مبتنی بر شناخت خود با استفاده از تست های رفتار شناسی و شخصیت شناسی در سطوح مختلف دانش آموزی (با نام نوتریکا جونیور) ، دانشجویی (با نام نوتریکا سینیور) و کارشناسی. همچنین آموزش های تخصصی در زمینه های تیپ شناسی و رفتار شناسی.

 

ارزیابی کارکنان سازمان: رویکرد منحصر به فرد نوتریکا (تست و تایپ)، در گزارش جامع تیپ شناسی و در ارزیابی شخصیتی و رفتاری افراد می باشد که به درخواست افراد یا سازمانها، تهیه و در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت. این خدمت در دو سطح 180 درجه (تلفیق نتیجه سه آزمون)، و 360 درجه (تلفیق نتیجه سه آزمون و مصاحبه حضوری) ارائه می گردد.