برای پاسخ به سوالات زیر ما به شما شرکت در برنامه توسعه فردی دانشجویی را پیشنهاد می کنیم.


دانشجویان عزیز:
شخصیت ما ابعاد پیچیده ای دارد که باید به آن‌ توجه کنیم. هر چه جنبه‌های بیشتری از شخصیت ما با کاری که انجام می‌دهیم همخوانی داشته باشد، از کاری که انجام می‌دهیم راضی تر خواهیم بود. ما برنامه توسعه فردی را تدوین و به اجرا درآورده ایم که در آن شما میتوانید با کمک مربیان ما به خودشناسی برسید و برای خود برنامه ریزی داشته باشید. ما در این دوره نه تنها شما را با دنیای درون خودتان آشنا می کنیم بلکه به شما مهارت های ارتباط موثر، رزومه نویسی و مهارت های مصاحبه استخدامی را میآموزیم. 


سرفصل های دوره:


نتایج مورد انتظار پس از گذراندن دوره توسعه فردی دانشجویی:


برای اطلاعات بیشتر در مورد این دوره، ثبت نام و یا اجرای آن در دانشگاه خود با ما در تماس باشید.