تست طبایع (آیسنک)


تعداد سوالات
90
مدت زمان
25 دقیقه

شروع آزمون


بر اساس این آزمون، طبایع چهار گانه ی صفراوی، دموی، بلغمی و سوداوی بدست می آیند. آزمون آیزنک (Eysenck) در سال 1967 جهت سنجش برخی جنبه های شخصیتی از جمله درون گرایی و برون گرایی و همچنین تشخیص برخی از اختلال های شخصیتی مانند روان گسستگی، جامعه ستیزی، روان آزردگی و مقبولیت اجتماعی برای گروه های سنی متفاوت اعم از خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان که در برگیرنده چهل و هشت موضوع می شد، ساخته شد. بعدها تغییر شکل پیدا کرده، به مرور زمان به شکل امروزی درآمد. آزمونی که در پیش رو دارید برای افراد بالای 16 سال طراحی شده است. در سایت تست و تایپ نسخه 90 سوالی این آزمون در اختیار کاربران قرار گرفته است. از دیدگاه تست و تایپ، در نظر گرفتن نتایج این آزمون در کنار سایر آزمونهای معتبر روانشناسی در حوزه کسب و کار، دیدگاه مناسبی از تیپ شخصیتی افراد ارائه خواهد داد و قابلیت اتکا بیشتری خواهد یافت.


عوامل و فاکتور‌هایی که در پرسشنامه آیسنک مورد بررسی قرار می‌گیرد:

·  عامل روان گسسته گرایی (Psychoticism

روان گسسته گرایی نیز به عدم انجام رفتارهای مقبول اجتماعی اشاره دارد. روان گسسته گرایی نه تنها با یک دوره روان پریشی و انکار رابطه دارد بلکه با پرخاشگری نیز در رابطه است. رفتار روان گسسته گرایی ریشه در خصوصیاتی همچون یکدندگی، عدم انطباق، بی ملاحظگی، بی مبالاتی، خصومت و تکانشگری دارد. آیسنک عقیده دارد که ممکن است بالا بودن این عامل ارتباط مستقیمی با سطح تستسترون داشته باشد.

در عامل گسسته‌گرایی بالا افراد، منزوی، بی احساس، تکانشی، پرخاشگر، سخت دل، خلاق، فاقد قدرت همدلی و بی توجه به دیگرانند و با آداب و رسوم مورد قبول جامعه در تضاد هستند.

·  عامل روان رنجوری (Neurotic-ism)/ پایداری

روان رنجوری یا احساسات به وسیله تاثیرات منفی مانند افسردگی‌های زیاد و اضطراب‌های طولانی مدت شناخته می‌شوند. بر اساس تئوری آیسنک عامل روانرنجوری بر اساس سطح آستانه فعال شدن در سیستم عصبی در مغز است. این فعال سازی را می‌توان به وسیله ضربان قلب، فشار خون، دستان سرد و غیره اندازه گیری کرد. کسانی که دچار روان رنجوری هستند، آستانه ی فعال شدن این قسمت در آن‌ها پایین است و قادر به کنترل یا مهار واکنش‌های احساسی خود نیستند و در مواجه با کوچکترین استرسی به این نتیجه می‌رسند که فرار کنند یا بجنگند و سریع مضطرب یا ناامید می‌شوند. اما در مقابل کسانی که آستانه ی واکنش بالایی دارند در کنترل احساسات، خود دار تر هستند. این افراد آرام تر هستند و مدیریت بحران خشم بهتری دارند. افرادی که در بعد روانرنجور خویی نمره بالایی می‌گیرند، واکنش‌های هیجانی شدیدی از خود نشان می‌دهند و خیلی راحت می‌ترسند.

خلق نااستوار روان آزردهگرایی با صفتی چون عصبی، دمدمی، زودرنج، بیقرار، پرخاشگر، تحریک پذیر، افسرده، مضطرب، خجالتی، غیرمنطقی، انعطافناپذیر و عزت نفس پایین توصیف می‌شود. در مقابل، بعد خلق استوار با صفاتی چون آرام، بیخیال، سرزنده، پیشگام، میانه رو و باثبات شناخته می‌شود.

·  عامل برونگرایی (Extroversion)

معمولاً فرد برون‌گرا فردی است اجتماعی، خوش برخورد، علاقه مند به مهمانی، دارای دوستان زیاد و طالب هیجان که بدون فکر و اندیشه و به صورت تکانشی عمل می‌کند. این افراد به تحریک خارجی نیاز دارند. آیسنک برای بعد برونگرایی، یک مبنای فیزیولوژیک قائل است که ریشه در واکنشپذیری دستگاه عصبی ارادی دارد. بر اساس تئوری انگیختگی آیسنک برای برون گرایی یک میزان اپتیمی برای انگیختگی مغزی وجود دارد و عملکرد افراد باعث بالا رفتن یا پایین آمدن این نسبت به سطح اپتیمم می‌شود. این تحریکات می‌تواند به وسیله پوست، امواج مغزی و عرق کردن اندازه گیری شود. بر اساس تئوری آیسنک برای برونگراها این سطح تحریک پذیری برای آن‌ها پایین است و این افراد نیاز به عامل بیرونی دارند تا انگیختگی در مغز آن‌ها رخ دهد. به همین دلیل است که سطح ارتباط خود با دیگران را در بالاترین حد نگه می‌دارند. حدود 16 در صد افراد جامعه به این صورت هستند. در مقابل افراد درون گرا سطح تحریک پذیری مغزی بالایی دارند و نیازی به عامل خارجی ندارد و در واقع به آرامش نیاز دارند تا این عامل را در سطح اپتیمم نگه دارند. این افراد نیز حدود 16 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. فرد درون گرا فردی است آرام، در خود فرو رفته، خوددار و تاملی که به احساسات آنی اعتماد نمی‌کند و زندگی با نظم و قاعده را بر زندگی بر مبنای شانس و خطر ترجیح می‌دهد. باید توجه داشت که حدود 68 درصد مردم در سطح میانی انگیختگی قرار دارند و در واقع میان‌گرا هستند.

·  عامل دروغ (Lie)

عامل L حساسیت و تمایل به مقبولیت اجتماعی را می‌سنجد. اگر L بالا باشد نشان دهنده این است که حساسیت و تمایل به مقبولیت اجتماعی در فرد زیاد است. یعنی فرد خود را به سختی می‌اندازد تا مورد قبول دیگران قرار بگیرد. عامل L فاکتور دروغ سنجی نیز محسوب می‌شود. اگر این میزان بالا باشد فرد به درستی و صداقت به سوالات جواب نداده است.

اعتبار و روایی

به منظور تعیین اعتبار این پرسشنامه، آیسنک آن را بر روی گروه های واحد، در دو زمان مختلف اجرا کرد و روایی و اعتبار آن را بدست آورد. ضریب اعتبار درونی (آلفای کرونباخ) برای مردان و زنان بالای 0.78 بدست آمده است. در نمونه ایرانی، آلفای کرونباخ حدود 0.72 گزارش شد که نشان از پایایی و روایی خوب این آزمون دارد.


شروع آزمون