تست هوش چندگانه گاردنر Gardner


مبلغ آزمون
1,110,000 برای مدت محدود 990,000 ریال
تعداد سوالات
80
مدت زمان
20 دقیقه

شروع آزمون


تست هوش گاردنر Gardner's Multiple Intelligences به بررسی انواع مختلفی از هوش در افراد می پردازد. تست هوش گاردنر یک آزمون توانایی های ذهنی است که نشان می دهد فرد در کدام هوش قوی تر است. در گزارش تفسیری تست هوش گاردنر مشخص می شود فرد در هر کدام از هوش ها چقدر توانایی دارد. سنجش افراد به وسیله تست هوش چند گانه اولین بار توسط هوارد گاردنر مطرح شد. گاردنر نظریه اش درباره انواع هوش ها را نخستین بار در کتاب قاب های ذهنی با نظریه هوش چندگانه گاردنر در سال 1983 ارائه کرد. به عقیده گاردنر همه انسان ها دارای، انواع مختلفی از هوش هستند. گاردنر در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی نموده است. از این رو تست هوش چندگانه گاردنر که به تست گاردنر و یا تست هوش هشتگانه گاردنر معروف است. گاردنر در این کتاب احتمال داده است که نوع نهمی نیز به عنوان «هوش هستی گرا» وجود داشته باشد. تئوری هوش چندگانه گاردنر استدلال می کند که هر فردی سطوح متفاوتی از هوش های چندگانه را بروز می دهد. 

تست هوش چندگانه گاردنر چیست؟

طبق نظریه تست هوش چندگانه گاردنر، هوارد گاردنر اعلام کرد که برای به دست آوردن تمام قابلیت ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی یا تست آی کیو (تست IQ) پرداخت. گاردنر بر این باور است که علاوه بر آی کیو، انواع هوش های دیگر فرد نیز باید در نظر گرفته شود به همین جهت تست هوش گاردنر به وجود آمده است. در سالهای اخیر بسیاری از متخصصان آموزشی، کلاس های خود را بر اساس همین تئوری طبقه بندی و آموزش داده اند. زیرا هر یک از این هوش ها نوع خاصی از روش تدریس را می طلبد. در ضمن در نتایج تست هوش گاردنر مشخص میشود فرد در چه مشاغلی احتمالا موفق تر خواهد بود. درصد هر یک از هوش ها را هم دریافت می کند.

انجام تست هوش هشت گانه گاردنر به ما چه کمکی به ما می کند؟

تست هوش گاردنر به شما کمک می کند تا میزان هر یک از هوش ها را در خود بسنجید. با توجه به اینکه این تست درصد هوش های مختلف را در شما نشان خواهد داد. این هوش ها عبارتند از هوش منطقی ، هوش فضایی ، هوش موسیقیایی ، هوش بدنی ، هوش میان فردی ، هوش درون فردی ، هوش کلامی و هوش طبیعت گرا است. مشخص است که اگر شغلی که فرد به آن مشغول است و کاری که فردی انجام میدهد، اگر مطابق استعداد او باشد میتواند به رضایت و موفقیت بیشتری دست پیدا کند. در تحلیل این تست ویژگی های فرد بر اساس استعداد او مشخص میشود و رابطه هوش فرد با عملکرد تحصیلی اش توضیح داده می شود. فعالیت ها و مشاغل مناسب با آن هوش نیز توضیح داده میشود. بدین معنی که اگر هوش خاصی در شما تشخیص داده شود مشاغل مرتبط با آن نیز توضیح داده خواهد شد. به وسیله تفسیر نتیجه تست هوش گاردنر شما به استعداد اصلی خود پی میبرید. 

تست هوش گاردنر چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

عواملی که در تست هوش چندگانه گاردنر یا تست هوش هشتگانه گاردنر سنجیده می شوند، عبارتند از:

  • هوش کلامی / زبانی
  • هوش منطقی / ریاضی
  •  هوش دیداری / فضایی
  •  هوش موسیقیایی
  •  هوش بدنی / جنبشی
  •  هوش میان فردی (بین فردی)
  •  هوش درون فردی 
  •  هوش طبیعت گرا

از دیدگاه تست و تایپ، شناخت از خود و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت، اولین گام در مسیر موفقیت می باشد. با شناخت از تیپ شخصیتی خود و پرهیز از موقعیت های نامناسب و قرارگرفتن در مسیر هایی که تواناییهای فرد شکوفا می گردد، مسیر رسیدن به زندگی مطلوب، هموار میگردد. از دیدگاه سازمانی نیز بکارگیری افراد، در زمینه هایی که مستعد می باشند، بهره وری و پیشرفت را برای هر کسب و کاری به همراه خواهد داشت.

تفسیر تست هوش گاردنر چگونه است؟

وقتی در تست هوش گاردنر در سایت تست و تایپ شرکت می کنید، بعد از انجام آزمون پی دی اف تفسیر چند صفحه ای برای شما بر اساس نتیجه تست هوش شما قابل دانلود خواهد بود. اما به طور کلی اگر بخواهیم نتایج را جمع بندی کنیم به صورت زیر خواهد بود. 

هوش کلامی/زبانی 
افراد با هوش زبانی به طور طبیعی در نوشتن یا صحبت کردن و حفظ کردن مهارت دارند.

هوش موسیقایی
افراد با هوش موسیقایی استعداد موسیقی دارند و گوش خوبی برای ریتم و آهنگسازی دارند.

هوش منطقی/ریاضی
افراد دارای هوش منطقی توسط منطق و استدلال هدایت می شوند.

هوش درون فردی
افراد دارای هوش درون فردی در نگاه به درون خود و افراد دیگر ماهر هستند.

هوش بصری/فضایی
افراد دارای هوش بصری در به خاطر سپردن تصاویر خوب هستند و از محیط اطراف آگاه هستند.

هوش بین فردی
افراد دارای هوش بین فردی با مردم خوب هستند. آنها در تعاملات اجتماعی رشد می کنند و از آن لذت می برند.

هوش بدنی/ حرکتی
افراد دارای هوش حرکتی عاشق حرکت هستند، مهارت های حرکتی خوبی دارند و از بدن خود آگاه هستند.

هوش طبیعت گرایانه
افراد با هوش طبیعت گرایانه نسبت به طبیعت حساسیت دارند و از آن قدردانی می کنند. آنها می توانند "درک کنند" که چگونه طبیعت کار می کند.

کاربرد تست گاردنر در شناسایی استعدادها چیست؟

تست هوش چندگانه گاردنر به افراد کمک می کند تا زمینه اصلی استعداد خود را شناسایی کنند. تست گاردنر با توجه به اینکه 8 مدل هوش را در افراد مورد سنجش قرار میدهد، میتواند برای فرد مشخص کند که دقیقاً در چه موضوعاتی استعداد دارد. البته تست هوش گاردنر یک آزمون خود سنجی است و افراد برای پرورش استعدادها و قابلیت های خود پس از شرکت در این آزمون باید در آزمون ها دیگری نیز شرکت کنند. در واقع تست هوش گاردنر اولین گام در شناسایی استعدادها می باشد. 

روایی و اعتبار تست هوش گاردنر :

روایی تست هوش گاردنر Gardner multiple intelligence به روش تحلیل عاملی انجام شده و از روایی مناسبی برخوردار است. ضرایب پایایی زیر مقیاس‌های تست هوش گاردنر نیز به روش آلفای کرونباخ از 0.61 تا 0.85 گزارش شده است. از سویی میزان پایایی محاسبه شده در کل پرسشنامه 0.83 است که نشان دهنده پایایی مناسب تست هوش گاردنر است.


شروع آزمون