تست شخصیت شناسی نوجوانان MBTI


مبلغ آزمون
990,000 برای مدت محدود 770,000 ریال
تعداد سوالات
40
مدت زمان
15 دقیقه

شروع آزمون


تست شخصیت شناسی MBTI نوجوانان یک تست شخصیت شناسی است که برای تشخیص تیپ شخصیتی افراد بین 12 تا 17 سال طراحی شده است. پرسشنامه شخصیت شناسی MBTI که به نام Myers-Briggs Type Indicator معروف است، یک تست خودشناسی است که کاربرد های فراوانی در شناخت شخصیت و کشف استعداد شغلی افراد دارد. این تست با مشخص کردن تیپ شخصیتی افراد به آن ها راهکارهایی برای رشد و اعتماد به نفس می دهد. همچنین مشاغلی که فرد با آن تیپ شخصیتی می تواند در آن موفق باشد را پیشنهاد میکند. 

تست شخصیت شناسی MBTI نوجوانان چیست؟

تست MBTI با بررسی شخصیت فرد به او کمک می کند تا بتواند خود را بهتر بشناسد. تست MBTI که بیشتر جنبه راهنمای شغلی را دارد به افراد کمک می کند تا تفاوت ها و شباهت های خود را نسبت به افراد دیگر بدانند و بتوانند از پتانسیل های خود را تشخیص دهند. امروزه مدل MBTI در بسیاری از دبیرستانها در دنیا آموزش داده می شود تا نوجوانان بتوانند خود را بهتر درک کنند و به خودشناسی بیشتری برسند و همچنین متوجه تفاوت های خود با دیگران بشوند و ارتباط بهتری بتوانند با دوستان و والدین خود بگیرند. علم MBTI بسیار ساده و روان است و اگر فرد آن را بیاموزد در ارتباطات و موفقیت او بسیار تاثیر گذار است. 

تست شخصیت شناسی MBTI چه کمکی به نوجوانان می کند؟

تست MBTI به نوجوانان کمک میکند تا مسیر شغلی بهتری را برای خود انتخاب کنند و بتوانند خود را بهتر بشناسند. تفاوتهای شخصیتی در افراد بسیار زیاد است و بر اساس تئوری MBTI  هر فرد دارای قابلیت های متفاوتی است که اگر از آن ها اطلاع داشته باشد می تواند از نقاط قوت خود برای رسیدن به موفقیت استفاده کند. در تفسیر تست MBTI ، نوجوانان مشاغلی که می توانند با توجه به شخصیتی که دارند در آن ها موفق تر از بقیه تیپ های شخصیتی عمل کنند، ارائه می شود. البته ویژگی های شخصیتی آنها نیز ارائه می شود و راهکارهایی برای اینکه نوجوانان بتوانند به رشد و بالندگی برسند نیز توضیح داده می شود. این توضیحات می تواند برای والدین، مشاوران و اولیای مدرسه هم مفید باشد، زیرا به شناخت بیشتر آن ها از نوجوانان کمک میکند و آن ها می توانند نوجوانان را بهتر راهنمایی کنند. 

چطور تست MBTI به وجود آمد؟

تست MBTI توسط دو روانشناس معروف به نام ایزابل مایرز و کاترین بریگز ارائه شده است. هدف اصلی تست MBTI پیدا کردن استعدادهای شغلی افراد و شناسایی شخصیت آنها است. در ابتدا تست MBTI فقط برای تقسیم بندی افراد در مشاغل مختلف به وجود آمد. امروزه استفاده از این تست گستردگی بیشتری یافته و در حوزه های دیگری همچون مشاوره های شخصیت شناسی و منابع انسانی استفاده می شود. 

تست شخصیت MBTI چه چیزی را در نوجوانان می سنجد؟

تست MBTI هشت مورد را در نوجوانان بررسی میکند. این هشت مورد عبارتند از

1. برونگرا بودن: تست MBTI میزان برونگرا بودن افراد را مورد سنجش قرار میدهد.

2. درونگرا بودن: تست MBTI میزان درونگرا بودن افراد را مورد سنجش قرار می دهد.

3. حسی بودن: تست MBTI میزان دریافت اطلاعات فرد از جهان را از حس های پنج گانه او را می سنجد.

4. شهودی بودن: تست MBTI میزان دریافت اطلاعات فرد از جهان را از شهود او را می سنجد.

5. احساسی بودن: تست MBTI میزان احساسی بودن فرد را در تصمیمات می سنجد.

6. منطقی بودن: تست MBTI میزان منطقی بودن فرد را در تصمیمات می سنجد.

7. منعطف بودن: تست MBTI میزان تعلل فرد را در تصمیم گیری می سنجد.

8. قضاوتی بودن: تست MBTI میزان سرعت فرد را در تصمیم گیری می سنجد. 

تست MBTI شامل چه تیپ های شخصیتی است؟

همانطور که در بالا اشاره شد هر کدام از ابعادی که مورد سنجش قرار میگیرند دو به دو با هم ارتباط دارند. یعنی فرد میتواند برونگرا و یا دونگرا باشد. فرد میتواند حسی یا شهودی باشد . فرد میتواند منطقی و یا احساسی باشد و فرد می تواند منعطف و یا قضاوتگرا باشد. بدین ترتیب 16 تیپ شخصیتی به وجود می آید که شامل تیپ های زیر است. 


تیپ شخصیتی ESFJ

تیپ شخصیتی ISFJ

تیپ شخصیتی ENFJ

تیپ شخصیتی INFJ

تیپ شخصیتی ENFP

تیپ شخصیتی INFP

تیپ شخصیتی ESTP

تیپ شخصیتی ISTP

تیپ شخصیتی ENTP

تیپ شخصیتی INTP

تیپ شخصیتی ESTJ

تیپ شخصیتی ISTJ

تیپ شخصیتی ESFP

تیپ شخصیتی ISFP

تیپ شخصیتی ENTJ

تیپ شخصیتی INTJ


کاربرد تست MBTI نوجوانان در شخصیت شناسی چست؟

از تست MBTI  نوجوانان در خودشناسی ، استعدادیابی شغلی و راهنمایی شغلی استفاده می شود. 

نکاتی درباره تحلیل تست MBTI

تست MBTI نوجوانان نیاز به تحلیل خاصی ندارد. نتیجه ای که فرد دریافت میکند شامل خصوصیات شخصیتی فرد و مشاغل مرتبط با تیپ شخصیتی اوست. 

روایی و پایایی آزمون شخصیت شناسی MBTI در سایت تست و تایپ 

روایی و اعتبار (پایایی) آزمون MBTI در بررسی‌ها 0/75 به دست آمده و اعتبار تست MBTI فعلی بالاتر از 0/8 بوده است و بررسیهای بالینی و مشاهدات روان‌شناختی نیز روایی آزمون MBTI را تایید کرده است. 


شروع آزمون