هالند


مبلغ آزمون
290,000 ریال
تعداد سوالات
24
مدت زمان
50 دقیقه

شروع آزمون


مدل تيپ شناسي هالند HOLLAND كه ارائه شده توسط (جان لويس هالند)  John Lewis Holland مي‌باشد. يكي از جامع ترين و معتبرترين مدل هاي شخصيت شناسي در رابطه با مشاغل در سطح جهان محسوب مي‌شود. امروزه كدهاي هالند يكي از محبوب‌ترين مدل‌هاي مورد استفاده براي تعيين مشاغل است. از نظر هالند انتخاب شغل ارتباط نزديكي شخصيت افراد دارد. در مدل هالند شش نوع تيپ شخصيتي وجود دارد كه شامل موارد ذيل است:

  • واقع‌گرا (Realistic): خصوصيات: عملي، فيزيكي، عيني، كنشي، ماشيني و ابزارگرا
  • جستجوگر (Investigative): خصوصيات: تحليلي، روشنفكر، علمي، اكتشافي، متفكر
  • هنري (Artistic): خصوصيات: خلاق، مبتكر، مستقل، نامنظم، نوآور، رسانه‌اي، اهل نگاشتن و نوشتن
  • اجتماعي (Social): خصوصيات: تعاوني، حمايت‌كننده، كمك‌كننده، درمان / پرورش، آموزش
  • كارآفرين (Enterprising): خصوصيات: رقابتي، رهبري، متقاعد كردن، مقام
  • قراردادي (Conventional): خصوصيات: جزئي گرا، سازمان‌دهي، دفتري

بر اساس اين نظريه اگر افراد كاري را كه انجام مي‌دهند دوست داشته باشند، مي توانند از كار خود لذت ببرند و آن را به بهترين نحو انجام دهند بر طبق اين نظريه افراد بهترين عملكرد خود را در محيط‌هاي كاري‌اي نشان مي‌دهند كه با ترجيحات و علاقه‌مندي‌هايشان مطابقت دارد. هماهنگ بودن فرد و محيط كار مي‌تواند بهترين شرايط را براي بهره وري بالا ايجاد كند. اكثر مردم تركيبي از دو يا سه تيپ شخصيتي در هالند هستند. اين دو يا سه زمينه تبديل به "كد هالند" فرد مي‌شوند.

مشاغل منتاسب در رابطه با انواع تيپ هاي شخصيتي در آزمون هالند

1- تيپ واقع‌گرا (Realistic)

مشاغل متناسب با تيپ واقع‌گرا اغلب مشاغلي است كه شامل كارهاي عملي، مسائل و راه‌حل‌هاي دستي مي‌شود. آن‌ها اغلب با گياهان، حيوانات و مواد دنياي واقعي مانند چوب، ابزار و ماشين‌آلات سروكار دارند. بسياري از اشخاص به شغلي نياز دارند كه در فضاي باز باشد، و نياز زيادي با سروكار داشتن با ديگران يا دفتر و كاغذ نداشته باشد.

2- تيپ جستجوگر(Investigative)

مشاغل جستجوگرايانه اغلب شامل كار با ايده‌ها و نياز به مقدار زيادي تفكر وسيع دارد. اين مشاغل مي‌توانند كارهايي مرتبط با كشف مشكلات ذهني يا كشف حقيقت باشد.

3- تيپ هنري (Artistic)

مشاغل هنري اغلب شامل كار با شكل‌ها، طرح‌ها و الگوها است. آن‌ها اغلب به بيان خود نياز دارند و مي‌توانند كارها را بدون پيروي از مجموعه‌اي از قوانين روشن انجام دهند.

4- تيپ اجتماعي (Social)

مشاغل اجتماعي اغلب شامل كارهايي مي‌شود كه در ارتباط با افراد و آموزش دادن به افراد است. اين مشاغل عمدتاً مشاغلي هستند كه با كمك كردن و يا ارائه خدمات به ديگران مرتبط هستند.

5- تيپ كارآفرين (Enterprising)

مشاغل متناسب با تيپ كارآفرين و يا متهور اغلب شامل راه‌اندازي و اجراي پروژه‌ها مي‌شوند. اين مشاغل مي‌تواند شامل رهبري ديگران و تصميم‌گيري‌هاي بسيار باشد. اين‌گونه كارها گاهي نياز به ريسك كردن داشته و اغلب با معاملات كاري سروكار دارند.

6- تيپ قراردادي (Conventional)

مشاغل قراردادي اغلب از مراحل و روش‌هاي تعيين‌شده تشكيل مي‌شوند. اين مشاغل بيش از اينكه با ايده‌ها سروكار داشته باشند شامل كار با داده‌ها و جزئيات مي‌شوند. در اين‌گونه مشاغل معمولاً يك مسير مشخص براي پيگيري وجود دارد.

كد هالند شما چيست؟

كدهاي هالند بالاترين نمرات شما در اين آزمون است. با توجه به اينكه هر شخص را نمي‌توان تنها در يك تيپ شخصيتي دسته‌بندي كرد كه در اين صورت تنها شش نوع از مردم در جهان وجود خواهد داشت. هر شخص مي‌تواند علاقه‌مندي‌هاي مرتبط با هر شش نوع تيپ را داشته باشد. پس از اجراي آزمون هنگامي‌كه نمودار شما مشخص مي‌شود، در تحليل آزمون شما در سايت تست و تايپ بالاترين نمره اي را كه كسب كرده ايد را در گزارش به صورت تشريحي مي‌بينيد. با استفاده از نمودار خروجي كه به شما داده مي شود كد خود را مي‌توانيد به روش زير مشخص كنيد.

اين 6 تيپ مي‌تواند به‌طوركلي 720 تركيب مختلف ارائه دهد مانند ISERAC، AIRSEC يا CSERIA. با اين‌حال، فقط دو يا سه حرف براي ايجاد يك توصيف مفيد، مانند SC، IRC، يا AIC لازم است. چنين توصيفي ممكن است هم در مورد فرد و هم در محيط كاري به كار رود. با شناخت افراد و محيط كاري به كمك كدهاي هالند، مي‌توانيم ميزان مطابقت فرد با نوع كارش را بسنجيم. اين به شما در انتخاب يك شغل و يا پيش‌بيني توانايي حرفه‌اي‌تان كمك خواهد كرد.


شروع آزمون