بازی از موثرترین و شادی آور ترین راه‌ها برای یادگیری است. بازی جریانی ساختارمند، وسیله‌ای موثر برای کارکرد بهینه و موثر و بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما است. بازی‌های آموزشی می‌توانند عامل اساسی برای افزایش تحرک جنبشی، تفکر انتقادی و حل مسأله باشند.


مزایای یادگیری از طریق بازی

·  آشنایی با دانش به روز مدیریت.

·  خارج شدن از فضای سنتی یادگیری.

·  استفاده عملی از مفاهیم در قالب بازی و گرفتن بازخورد آنی که منجر به یادگیری موفق می‌شود.

·  یادگیری فعال، شرکت کننده‌ها مسائل را حل می‌کنند و نسبت به تصمیمات هم تیمی‌های خود واکنش نشان می‌دهند.

·  ارتقاء مهارت‌های حل مساله، شرکت کنندگان با استفاده از این مهارت مجموعه‌ای از قواعد از پیش آموخته شده را برای حل موفقیت آمیز یک مساله در موقعیت جدید کشف می‌کنند.

·  افزایش انگیزه یادگیری.

·  آشنایی با مدیران دیگر و افزایش دامنه ارتباطات مدیریتی.

توضیح بازی های مدیریتی

با در نظر گرفتن اثر بخشی بالای بازی در یادگیری، بازی‌های مدیریتی تست و تایپ را تعریف کرده‌ایم. بازی‌های مدیریتی، بازی‌هایی هستند که مفاهیم مدیریتی را در قالب بازی به شرکت کننده‌ها آموزش می‌دهند و بر تفکر و برنامه‌ریزی تأکید می‌کنند تا حفظ کردن مطالب. در طراحی بازی‌های مدیریتی این واقعیت که افراد مختلف سبک‌های یادگیری متفاوتی دارند را نیز مدنظر قرار می‌دهیم و این تنوع یادگیری را در طراحی بازی‌ها لحاظ می‌کنیم. بازی‌های مدیریتی همچنین به افزایش مهارت‌های هوش هیجانی که یکی از مهم ترین عوامل مدیریت موفق می‌باشند، کمک می‌کنند.

انواع بازی های مدیریتی با اهداف مختلف وجود دارند ما در تست و تایپ دو روش متفاوت را دنبال می کنیم:

1. بازی ها بر اساس خواسته سازمان 

این بازی ها با توجه به خواسته سازمان متقاضی در جهت مفاهیمی که دغدغه اصلی سازمان است تعریف و طراحی می شوند.

مثال:

 بازی های تیم سازی 

بازی های توسعه رهبری سازمانی

بازی های مشارکتی

بازی های آموزشی

2. بازی های شخصیت شناسی 

این بازی ها از قبل طراحی شده اند و روند بازی مشخص است. در این مدل تست و تایپ بر اساس مفاهیم تیپ شناسی مراحلی را طراحی و تدوین می کند که در آن افراد بتوانند به یک گنج دست یابند.

مثال

بازی نقشه گنج

این بازی برمبنای مفهوم آرکتایپ ها ( انرژی های درونی) و سفر قهرمانی ( نقش راهنماهای درونی ما در زندگی) طراحی شده است. نقشه گنج تجربه کردن مفاهیم مطرح شده توسط یونگ و جوزف کمپل  به صورت عملی و در قالب بازی است.

شرکت کنندگان در این بازی نقش قهرمان سفر را بازی می کنند. آنها ماموریت دارند به کمک هم تیمی های خود با تشخیص راهنماهای واقعی از دروغین و حل معماهای هر کدام از مراحل سفر زودتر از سایرین به گنجی که درانتهای سفر در انتظار آنها است، برسند.

این بازی علاوه بر تمرین مفاهیم مطرح شده توسط یونگ فرصتی برای آشنایی با سایر مدیران در فضایی صمیمی و پرهیجان است.


چرا بازی های مدیریتی موثرتر از هر گزینه ای برای آموزش هستند؟

بازی از موثرترین و شادی آور ترین راه‌ها برای یادگیری است. بازی جریانی ساختارمند، وسیله‌ای موثر برای کارکرد بهینه و موثر و بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما است. بازی‌های آموزشی می‌توانند عامل اساسی برای افزایش تحرک جنبشی، تفکر انتقادی و حل مسأله باشند. به استحضار می‌رساند در بازی‌های مدیریتی اهداف مختلفی می‌تواند دنبال شود که از جمله می‌توان به توانمند تر کردن افراد، آموزش عملی و گزینش افراد اشاره کرد. ایجاد فضایی مملو از آموزش، تفریح، سرگرمی و همدلی برای پرسنل در سازمان باعث درک و تثبیت مطالب تئوری مطرح شده در کارگاه‌ها یا سمینارهای آموزشی می‌گردد و یادگیری مفاهیم جدید در کوتاه‌ترین زمان را ممکن می‌سازد، از سویی دیگر افراد را در بازی‌ها می‌توان بهتر شناخت، زیرا توانمندی‌ها و نقاط ضعف خود را بی پرده به نمایش خواهند گذارد. با این رویکرد بازی‌های مختلفی در گروه گیمی‌فیکشن نوتریکا طراحی می‌شود. در این بازی‌ها، افراد در فضای بازی که بر اساس شرایط آن سازمان و یا موضوع خاص آموزشی طراحی شده است، قرار می‌گیرند و به شیوه‌ای تدریجی و با تصمیمات خود، کار تیمی و مهارت‌های خود، به جایزه دست می یابند.

برخی از مزایای یادگیری از طریق بازی در ذیل اشاره شده است:

اهداف بازی های مدیریتی در نوتریکا

با در نظر گرفتن اثر بخشی بالای بازی در یادگیری، بازی‌های مدیریتی نوتریکا را تعریف کرده‌ایم. بازی‌های مدیریتی، بازی‌هایی هستند که مفاهیم مدیریتی را در قالب بازی به شرکت کننده‌ها آموزش می‌دهند و بر تفکر و برنامه‌ریزی تأکید می‌کنند تا حفظ کردن مطالب. در طراحی بازی‌های مدیریتی این واقعیت که افراد مختلف سبک‌های یادگیری متفاوتی دارند را نیز مدنظر قرار می‌دهیم و این تنوع یادگیری را در طراحی بازی‌ها لحاظ می‌کنیم. بازی‌های مدیریتی همچنین به افزایش مهارت‌های هوش هیجانی که یکی از مهم ترین عوامل مدیریت موفق می‌باشند،کمک می‌کنند.

انواع بازی های مدیریتی با اهداف مختلف وجود دارند ما در نوتریکا روش های متفاوت را دنبال می‌کنیم که در جلسات متعدد با کارفرما آنچه را که مد نظر ایشان است اعمال می‌کنیم تا رضایت کارفرما کاملاً در نظر گرفته شود و در طراحی‌ها اعمال گردد.

به طور کلی نوتریکا خدمات خود را در حوزه بازی های مدیریتی در سه قالب زیر ارائه می کند.

  1. هدف مارکتینگی (برند کارفرمایی): در این مدل، هدف سازمان جذاب کردن برند استخدام خود و جذب نیروهای مستعد به سازمان است. این مورد برای سازمان‌هایی که می خواهند به عنوان سازمانی پیشرو در زمینه سرمایه انسانی شناخته شوند بسیار کاربرد دارد. 
  2. هدف توسعه منابع انسانی: در این مدل هدف توانمندسازی کارشناسان، مدیران در حوزه های خاص مهارت های نرم است. مانند اهداف توسعه‌ای در جهت بهبود تعاملات بین فردی و یا ارتقاء مهارت های مدیریتی است.
  3. هدف مارکتینگی: در این خصوص سازمان ها و شرکت ها برای مشتریان خود بازی هایی را در نمایشگاهها، کنفرانسها و همایشها در نظر می گیرند تا از نظر برندینگی در ذهن مخاطبان خود جای بگیرند.

چرا ما؟

  1. دانش تیپ شناسی و رفتارشناسی تیم نوتریکا: (این دانش به طراحی بازی ها جهت همسو سازی افراد با تیپ های مختلف رفتاری و شخصیتی و بدست آوردن بهترین نتیجه از انجام بازی‌های مدیریتی، کمک شایانی می‌کند.
  2. دانش منابع انسانی تیم نوتریکا: (تخصص اصلی ما انجام پروژه های منابع انسانی در شرکت‌های بزرگ و کوچک است، ما کاملاً نگرانی‌ها و دغدغه‌های سازمان را در خصوص بازی‌های مدیریتی درک و عارضه یابی می‌کنیم و بهترین پیشنهادات را متناسب با سمت، جایگاه شغلی و مسئولیت‌های کارکنان ارائه می‌دهیم. ما با مفاهیم فرهنگ سازمانی کاملاً آشنا هستیم و می‌توانیم به سازمان شما در خصوص بازی‌ها بهترین پیشنهادات را ارائه کنیم.)
  3. اختصاصی بودن کار تیم نوتریکا: (ما برای هر سازمان تیم طراحی بازی تشکیل می‌دهیم و اعتقاد داریم هر سازمان با توجه به فرهنگ و جوی که بر آن حکم فرماست، احتیاجات خاص خود را دارد. ما معتقدیم همه بازی ها برای همه سازمان‌ها مناسب نیست و باید چارچوب آن بر اساس نوع سازمان طراحی شود.)
  4. تجربه تیم متخصص نوتریکا: (رزومه ما نشان می‌دهد که ما برای سازمان های متعددی با اهداف مختلف بازی طراحی کرده‌ایم که نمونه برخی از آن‌ها در ذیل آمده است.)


بازی‌ها طوری طراحی می‌شود که افراد و یا تیم‌ها با پیش رفتن در مراحل بازی، باید امکانات مختلفی مثل منابع انسانی، منابع مالی و ارتباطات را مدیریت کنند و در دل این فعالیت‌ها با استفاده از تکنیک‌های مدیریت دانش، مذاکره و کار تیمی عملکرد خود را بهینه کنند و در عین حال از فضای مفرح بازی، لذت ببرند.

در صورت درخواست سازمان امکان دادن گزارش عملکردی و رفتاری افراد نیز وجود دارد که سازمان می‌تواند این درخواست را جداگانه ارائه نماید.

به طور کلی این بازی‌ها با توجه به نیاز سازمان‌ها برنامه ریزی می‌شوند و اختصاصاً مربوط به همان سازمان، زمان و مکان طراحی می‌شوند. بنابراین طی جلسه‌ای با آن سازمان‌ محترم خواسته‌ها و موارد خاص صورت جلسه می‌شود و بعد بازی طراحی می‌گردد.


برای اجرای این بازی در سازمان خود با ما در تماس باشید.