شخصیت عصبی در تست گاستون برژه

تست گاستون برژه بر اساس شاخص‌هایی که مورد سنجش قرار میدهد، نوع خلق و خوی فرد را مشخص میکند. شخصیت عصبی در تست گاستون برژه فردی است که در موقعیت های مختلف واکنش‌هایی غیر منتظره از خود نشان می‌دهد. بدین معنی که به راحتی احساسات و هیجانات بر شخصیت عصبی غالب می‌شود و از بروز آن دریغ نمی‌کند. شخص عصبی بروز هیجانات را یک ویژگی با ارزش و مثبت قلمداد میکند. همچنین شخصیت عصبی به طور فعالانه برای رفع مشکل دست به کار نمیشود و رفع آن را با بروز خشونت یکی می داند و به راحتی مائوس می‌شود. واکنش های شخصیت عصبی در تست گاستون برژه در همان لحظات اولیه وقوع اتفاق است و آنچه را که برایش اتفاق می‌افتد بدون تامل اظهار می کند و واکنش نشان می دهد. 

ویژگی های شخصیت عصبی

شخصیت عصبی تست گاستون برژه دارای خلق و خو و روحیه‌ای طوفانی است. به سرعت هیجانات خود را نسبت به آنچه در محیط اتفاق می افتد نشان می دهد. گاهی سرعت عصبانی شدن در او آنقدر زیاد است که خود فرد نیز پس از بروز آن پشیمان می شود و ابزار ندامت دارد. 

شخصیت عصبی دوست دارد جلب توجه کند. به همین علت ممکن است آنچه بر خلاف عرف است را از خود بروز دهد. شخصیت عصبی هنگام کار کردن معمولاً از یک رویه مشخص پیروی نمی‌کند و به شکل نامنظمی کار می‌کند، و آنچه را که دوست دارد انجام می‌دهد. دلیل انجام دادن کارها توسط او دوست داشتن و یا نداشتن آن است و از نظر منطقی ممکن است توجیهی برای کارهایش وجود نداشته باشد. 

کسی که شخصیت عصبی دارد اگر گرفتار روزمرگی شود و یا در یک موقعیت ناخوشایند قرار بگیرد، باید نیرویی بیرونی او را وادار به تغییر وضعیت بکند و کنترل آنها به اصطلاح بیرونی است. 

شخصیت عصبی در مسائل عاطفی ناپایدار است. خیلی زود جذب چیزی شده و به همان سرعت بی تفاوت می‌شود. به همین علت ممکن است توجیه خاصی برای اعمال خود نداشته باشد. ارزش حاکم بر این گروه، تنوع طلبی است.

تفسیر نمودار تست گاستون برژه

نمودار تست گاستون برژه دارای 9 ستون است که نشان می دهد در هر یک از عوامل شخص چطور برخورد می‌کند. 

عامل اول تست گاستون برژه : تاثیرپذیری 

کسی را تاثیرپذیر می نامیم که وقتی اکثر افراد در شرایط معینی از خود واکنش نشان نمی‌دهند و احساساتی نمی‌شوند، او برانگیخته می‌شود و دستخوش احساسات میگردد. در شخص تاثیرپذیر این وضع بیش از حد متوسط به وجود می‌آید. برعکس، فرد تاثیر ناپذیر کسی است که به سختی دستخوش احساسات می شود و هیجانات در او نیروی کمتری دارد.

عامل دوم تست گاستون برژه : فعالیتی 

کسی که برای فائق آمدن بر مانعی، نیروی بسیاری از خود صرف می‌کند، یک شخص فعال شناخته می‌شود، در این ارتباط شخص غیرفعال کسی است که همان مانع، او را از ادامۀ راه مایوس سازد. در انسانی که دارای یک شخصیت فعال ، یا فوق فعال است، یک مانع، توجه او را بیشتر به مسیر جلب می کند(مسیری که ممکن بود او بدون وجود مانع آن را ادامه ندهد). به عنوان مثال، یک کوهنورد، در وهلۀ اول هدفش پیروزی بر مشکلات موجود در راه است. این فرد، یک شخص فعال است. یا اگر شاعری برای سرودن اشعار زیبایی که در اندیشه دارد پشتکار از خود نشان ندهد، یک شخصیت غیرفعال شناخته می‌شود.

عامل سوم تست گاستون برژه : ثانویه

کسی که درست در همان لحظات اولیه تنش واکنش شدیدی از خود نشان می‌دهد و سپس چیزی را که باعث ایجاد آن واکنش شده را فراموش می‌کند، دارای واکنش ابتدایی می‌باشد. 

کسی که در واکنش نشان دادن کندتر است و آنچه برایش اتفاق افتاده به مدت طولانی‌تری در ذهن‌‌اش باقی می‌ماند، دارای واکنش ثانویه است.

عامل چهارم تست گاستون برژه : وسعت میدان آگاهی

کسی که در تست گاستون برژه وسعت میدان آگاهی دارد، به این معنا است که شخصیت رویایی و شمی دارد.

کسی که در تست گاستون برژه وسعت میدان آگاهی ندارد، به این معنا است که شخصیت دقیق و تحلیلگر دارد که همیشه در مورد اندیشه‌های مورد علاقه خویش بررسی و تحقیق عمیقی انجام می‌دهد.

عامل پنجم تست گاستون برژه : حالت قطبی مریخ  زهره

تیپ مریخ ، خود را تحمیل می‌کند و از نشان دادن حالت تحمیلی خود راضی است. سلاح او حالت تهاجمی یا مجبور کننده است و سعی در جستجوی مبارزه ، مسابقه و درگیری دارد. به سختی تسلیم می‌شود و دائما تضادها را شدت می‌بخشد.

تیپ زهره ، فردی خوددار است. سلاح او جذبه یا کششی است که دارد. آشتی ناپذیر است. به خوبی می‌تواند در یک مذاکره یا بحث، نقاط و شرایط ایجاد کننده تفاهم را کشف کند.

عامل ششم تست گاستون برژه : حرص و آز

کسی که در تست گاستون برژه عامل حرص و آز دارد به این معنا است که میل زیادی برای بدست آوردن و در اختیار گرفتن چیزها یا افراد دارد.

کسی که در تست گاستون برژه عامل حرص و آز ندارد به این معنا است که رفتاری بی تفاوت نسبت به مادیات دارد و بیشتر با صفت سخاوتمند شناخته می‌شود.

عامل هفتم تست گاستون برژه : ارزش‌های حسی

کسی که ارزش‌های حسی زیاد دارد شخصیتی است که به موارد محسوس توجه میکند و زیبا شناسی زیادی دارد.

کسی که ارزش‌های حسی ندارد شخصیتی است که به سختی به حواس خود توجه دارد. برای او رنگ‌ها، طبیعت و احساسات معنایی ندارد.

عامل هشتم تست گاستون برژه : ملایمت و مهربانی

کسی که ملایمت و مهربانی دارد عاطفه و محبت زیادی نسبت به بقیه نشان می‌دهد.

کسی که ملایمت و مهربانی ندارد بی تفاوت است و عاطفه‌ای نسبت به دیگران ندارد در ضمن توجهی به کشش جنس مخالف هم ندارد.

عامل نهم تست گاستون برژه : گرایشهای روشنفکرانه

کسی که گرایش‌های روشنفکرانه دارد تشنه دانستن و فهمیدن است. بیشتر اندیشه می‌کند تا عمل. دوست دارد توضیح بدهد.

کسی که گرایش‌های روشنفکرانه ندارد اهمیتی به ایده‌های محض نمی‌دهد و دوست دارد به شکل ملموسی در عمل کارها را بسنجد.

توصیه برای حالتی که نتیجه تست گاستون برژه فرد، شخصیت عصبی شده است 

اگر می خواهید در مورد حالات روانشناختی شخصیت عصبی بیشتر بدانید تست و تایپ توصیه می‌کند که شخص در آزمون نئو با گزارش کامل شرکت کند. تست نئو میزان اضطراب، خشم و کینه، افسردگی و موارد دیگر را می سنجد و شخص را با افراد نرمال جامعه مقایسه می‌کند. لذا اگر می خواهید بدانید میزان عصبانیت شخص نرمال است یا خیر، می بایست تست نئو با گزارش کامل را انجام دهد.