شخصیت بی شکل در تست گاستون برژه

تست گاستون برژه بر اساس شاخص‌هایی که مورد سنجش قرار میدهد، نوع خلق و خوی فرد را مشخص میکند. فردی که شخصیت بی شکل در تست گاستون برژه دارد به سختی دستخوش هیجانات می‌شود و هیجانات کمی را از خود بروز میدهد. شخصیت بی شکل در مقابل موانع و مشکلاتی که بر سر راه او قرار میگیرد حالت منفعل دارد و برای از بین بردن مشکلات تلاش فعلانه‌ای انجام نمی‌دهد. اما اگر اتفاقی برای او بیفتد به صورت پاسخ سریع به آن عکس العمل نشان میدهد و ممکن است منطقی پس کاری که انجام داده است نباشد. همچنین ممکن است چیزی که باعث ایجاد آن واکنش شده را فراموش کند زیرا شخصیت بی شکل در تست گاستون برژه پس از عکس العمل اتفاقات را در ذهن خود نگه نمی‌دارد. 

ویژگی های شخصیت بی شکل در تست گاستون برژه

شخصیت بی شکل فردی آشتی پذیر و در دسترس است که عضو گروه خاصی نیست. چون واکنش خاصی نسبت محیط نشان نمی‌دهد. به خاطر بی تفاوتی‌اش در زمان بحران کمک کننده است. در مجموع قضاوتی که دیگران درباره اش میکنند این است که اخلاق خوبی دارد. نسبت به مسائل پیرامون خود بی توجه است و ممکن است وقت شناس نباشد. نسبت به گذشته، و همچنین آینده بی‌تفاوت است. غالباً دارای استعدادهای هنری (بالاخص در تئاتر) است. ارزش حاکم بر او، تفریح و لذت بردن است.

تفسیر نمودار تست گاستون برژه

نمودار تست گاستون برژه دارای 9 ستون است که نشان می دهد در هر یک از عوامل شخص چطور برخورد می‌کند. 

عامل اول تست گاستون برژه : تاثیرپذیری 

کسی را تاثیرپذیر می نامیم که وقتی اکثر افراد در شرایط معینی از خود واکنش نشان نمی‌دهند و احساساتی نمی‌شوند، او برانگیخته می‌شود و دستخوش احساسات میگردد. در شخص تاثیرپذیر این وضع بیش از حد متوسط به وجود می‌آید. برعکس، فرد تاثیر ناپذیر کسی است که به سختی دستخوش احساسات می شود و هیجانات در او نیروی کمتری دارد.

عامل دوم تست گاستون برژه : فعالیتی 

کسی که برای فائق آمدن بر مانعی، نیروی بسیاری از خود صرف می‌کند، یک شخص فعال شناخته می‌شود، در این ارتباط شخص غیرفعال کسی است که همان مانع، او را از ادامۀ راه مایوس سازد. در انسانی که دارای یک شخصیت فعال ، یا فوق فعال است، یک مانع، توجه او را بیشتر به مسیر جلب می کند(مسیری که ممکن بود او بدون وجود مانع آن را ادامه ندهد). به عنوان مثال، یک کوهنورد، در وهلۀ اول هدفش پیروزی بر مشکلات موجود در راه است. این فرد، یک شخص فعال است. یا اگر شاعری برای سرودن اشعار زیبایی که در اندیشه دارد پشتکار از خود نشان ندهد، یک شخصیت غیرفعال شناخته می‌شود.

عامل سوم تست گاستون برژه : ثانویه

کسی که درست در همان لحظات اولیه تنش واکنش شدیدی از خود نشان می‌دهد و سپس چیزی را که باعث ایجاد آن واکنش شده را فراموش می‌کند، دارای واکنش ابتدایی می‌باشد. 

کسی که در واکنش نشان دادن کندتر است و آنچه برایش اتفاق افتاده به مدت طولانی‌تری در ذهن‌‌اش باقی می‌ماند، دارای واکنش ثانویه است.

عامل چهارم تست گاستون برژه : وسعت میدان آگاهی

کسی که در تست گاستون برژه وسعت میدان آگاهی دارد، به این معنا است که شخصیت رویایی و شمی دارد.

کسی که در تست گاستون برژه وسعت میدان آگاهی ندارد، به این معنا است که شخصیت دقیق و تحلیلگر دارد که همیشه در مورد اندیشه‌های مورد علاقه خویش بررسی و تحقیق عمیقی انجام می‌دهد.

عامل پنجم تست گاستون برژه : حالت قطبی مریخ  زهره

تیپ مریخ ، خود را تحمیل می‌کند و از نشان دادن حالت تحمیلی خود راضی است. سلاح او حالت تهاجمی یا مجبور کننده است و سعی در جستجوی مبارزه ، مسابقه و درگیری دارد. به سختی تسلیم می‌شود و دائما تضادها را شدت می‌بخشد.

تیپ زهره ، فردی خوددار است. سلاح او جذبه یا کششی است که دارد. آشتی ناپذیر است. به خوبی می‌تواند در یک مذاکره یا بحث، نقاط و شرایط ایجاد کننده تفاهم را کشف کند.

عامل ششم تست گاستون برژه : حرص و آز

کسی که در تست گاستون برژه عامل حرص و آز دارد به این معنا است که میل زیادی برای بدست آوردن و در اختیار گرفتن چیزها یا افراد دارد.

کسی که در تست گاستون برژه عامل حرص و آز ندارد به این معنا است که رفتاری بی تفاوت نسبت به مادیات دارد و بیشتر با صفت سخاوتمند شناخته می‌شود.

عامل هفتم تست گاستون برژه : ارزش‌های حسی

کسی که ارزش‌های حسی زیاد دارد شخصیتی است که به موارد محسوس توجه میکند و زیبا شناسی زیادی دارد.

کسی که ارزش‌های حسی ندارد شخصیتی است که به سختی به حواس خود توجه دارد. برای او رنگ‌ها، طبیعت و احساسات معنایی ندارد.

عامل هشتم تست گاستون برژه : ملایمت و مهربانی

کسی که ملایمت و مهربانی دارد عاطفه و محبت زیادی نسبت به بقیه نشان می‌دهد.

کسی که ملایمت و مهربانی ندارد بی تفاوت است و عاطفه‌ای نسبت به دیگران ندارد در ضمن توجهی به کشش جنس مخالف هم ندارد.

عامل نهم تست گاستون برژه : گرایشهای روشنفکرانه

کسی که گرایش‌های روشنفکرانه دارد تشنه دانستن و فهمیدن است. بیشتر اندیشه می‌کند تا عمل. دوست دارد توضیح بدهد.

کسی که گرایش‌های روشنفکرانه ندارد اهمیتی به ایده‌های محض نمی‌دهد و دوست دارد به شکل ملموسی در عمل کارها را بسنجد.

توصیه برای موقعیتی که نتیجه تست گاستون برژه ، شخصیت بی شکل شده است

اگر می خواهید در مورد حالات روانشناختی شخصیت بی شکل بیشتر بدانید تست و تایپ توصیه می‌کند شخص در آزمون نئو با گزارش کامل شرکت کند. تست نئو میزان اضطراب، کنش‌ها و درک دیگران ، کمرویی و افسردگی و موارد دیگر را می سنجد و شخص آزمون دهنده را با نرمال جامعه مقایسه می‌کند. اگر می خواهید بدانید ویژگیهای شخصیتی فردی نسبت به نرمال جامعه درچه سطحی قراردارد، باید تست نئو با گزارش کامل را انجام دهد.