هزینه آزمون
899,000 ریال
تعداد سوالات
156
مدت زمان
100 دقیقه

خرید


در اين پكيج دانش آموزان از ابعاد مختلف شخصيتي، رفتاري، هوش و سبك يادگيري مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. تنوع رشته‌هاي مختلف تحصيلي در دبيرستان و دانشگاه‌ها از يك سو و تفاوت هاي فردي كه دانش‌آموزان از نظر هوش، استعداد و رغبت هايشان دارند، ايجاب مي‌كند كه ويژگي‌هاي فردي دانش‌آموزان با خصوصيات تحصيلي آنان انطباق يابد. اين گزارش به دانش آموزان كمك مي‌كند تا خويشتن را در همه ابعاد وجودي بشناسند و به والدين دانش آموزان و اولياي مدرسه ياري مي‌دهد تا بهترين همراهي و مشاوره را بتوانند به دانش آموزان بدهند.

همه انسان‌ها معمولاً در يك يا چند ويژگي داراي ويژگي هاي منحصر به فردي هستند كه اين ويژگي ها فرد را از بقيه متمايز مي‌كند و اين ويژگي ها بايستي در فرآيند استعداديابي دانش آموزان كشف شده و موجبات پيشرفت دانش آموزان را فراهم آورد. با توجه به اينكه يكي از مهمترين دغدغه هاي دانش آموزان و والدين آنها در انتخاب رشته و شغل موضوع استعداديابي دانش آموزان مي باشد. اين پكيج آزموني را ارائه داده‌ايم.

از آنجايي كه رابطه‌اي تنگاتنگ ميان شخصيت دروني افراد و موفقيت شغلي وجود دارد، براي رسيدن به موفقيت شغلي بايد كاري كه فرد انجام مي‌دهد با استعداد و توانمندي‌هايش هماهنگ باشد. رواشناسان دريافته اند كه انتخاب گرايش تحصيلي مناسب و شغل مناسب باعث بهتر شدن زندگي فرد مي‌شود.

افراد براي رسيدن به رضايت شغلي بايد بدانند كه چه ترجيح شخصيتي و رفتاري دارند و آيا شغلي را كه انتخاب مي‌كنند بر طبق آن است يا خير؟ و دانش‌آموزان در انتخاب واحدهاي درسي و رشته هاي تحصيلي هدايت شوند، اما چنين هدايتي بدون شناخت و آگاهي از تمامي استعدادها و انرژي هاي نهفته درون آنها شدني نيست و تا زماني كه هر يك از ابعاد و ويژگي‌هاي فردي انسان به طور شايسته شناسايي نشوند، شكوفايي استعدادها و پرورش آينده‌سازاني كارآمدتر، ميسر نخواهد بود.

اين پكيج آزمون براي چه سني مناسب است؟

دانش آموزان پيش دانشگاهي، مقطع اول و دوم دبيرستان  و دانش آموزان سال آخر دوره دبستان مي توانند از اين پكيج استفاده نمايند.

توجه: دانش آموزان سن پايين تر مي‌توانند با نظارت مربي و يا والدين خود به سوالات پاسخ دهند تا مشكلي در رابطه با مفهوم سوالات پيش نيايد.

"مهم‌ترين خدمتي كه جامعه مي‌تواند در جهت رشد كودك انجام دهد اينست كه او را با توجه به استعدادهايش به سوي مناسب ترين زمينه هدايت كند، يعني به جايي كه او در آن خشنود و كارآمد باشد، و اين مفهومي است كه معمولاً ناديده گرفته مي‌شود." (گلمن، كتاب هوش هيجاني، ترجمه پارسا، 1387).

آزمون های پکیج

عنوان آزمون عنوان لاتین
هوش چندگانه گاردنر Gardner Multiple Intelligence
MBTI نوجوانان MBTI for youth
سبك يادگيري Learning Style Inventory
هالند Holland Career and Interest inventory