هزینه آزمون
4,440,000 ریال
تعداد سوالات
180
مدت زمان
105 دقیقه

خرید


تست کارگاه کارآفرینی و تولید برای یکی از دروس دبیرستان به همین نام طراحی شده است. با توجه به اینکه در درس کارگاه کارآفرینی و تولید دانش آموزان با مباحثی مانند کار گروهی، تیم سازی و ارتباطات آشنا میشوند، تست کارگاه کارآفرینی و تولید با هدف شناخت بیشتر دانش آموزان از توانایی های خودشان در این حوزه ها طراحی شده است. در واقع این تست مکمل درس مذکور بوده و هنگامی که دانش آموزان با مباحث رفتارشناسی آشنا می شوند می توانند تیپ شخصیتی خود را نیز از نتیجه این آزمون دریافت کنند تا با شناخت بیشتر از خود بتوانند این درس را بهتر فرا بگیرند. 

تست مکمل کارآفرینی و تولید چه اطلاعاتی به دانش آموزان می دهد؟

با توجه به اینکه درس مکمل کارآفرینی و تولید با هدف پرورش مهارت‌های تیمی و انفرادی به منظور توانمندسازی دانش آموزان برای راه اندازی یک کسب و کار کوچک تعریف و آموزش داده می‌شود. تست مکمل کارآفرینی و تولید برای شناخت بیشتر دانش آموزان از توانمندی هایشان در رابطه با شخصیت خودشان طراحی شده است. در این تست هوش دانش آموزان ، شخصیت آن ها و استعداد شغلی آن ها مشخص می شود و علاوه بر آن نتایج آزمون رفتارشناسی دیسک را هم دریافت می کنند تا با خودشان بیشتر آشنا شوند و پتانسیل های شغلی آن ها بیشتر مشخص شود.

هدف از انجام تست مکمل درس کارگاه کارآفرینی و تولید چیست؟

دانش آموزان برای اینکه بتوانند مسیر تحصیلی ـ شغلی آیندۀ خود را به شکل صحیحی ترسیم نمایند، باید شناخت کافی و درستی از شخصیت خود داشته باشند. دانش آموزان برای شناخت خود باید پاسخ سوال‌های زیر را بیابند: 


نتیجه تست کارگاه کارآفرینی و تولید به تمامی این پرسشها بر اساس نتیجه تست دانش آموزان پاسخ خواهد داد. با توجه به اینکه درس کارگاه کارآفرینی و تولید بر مبنای برنامه توسعه شخصی طراحی شده است و “برنامە توسعە شخصی” به معنی پذیرفتن سهم مهم و مؤثر فرد در یادگیری و پرورش قابلیت‌هایش از طریق فرایندی شامل ارزیابی، عکس‌العمل و اجرای اقدامات اصلاحی است. تست پیش رو می تواند به شناخت بیشتر دانش آموزان از استعدادها و توانایی هایشان کمک شایانی بکند. 

کاربردهای تفسیر تست کارگاه کارآفرینی و تولید چیست؟

باید توجه داشت که برنامە توسعە شخصی فرایند مستمری است که به ارزیابی نیازهای آموزشی و شغلی هر فرد و برنامه‌ریزی برای رفع این نیازها می‌پردازد. این فرایند به دانش آموزان کمک می‌کند تا درخصوص دانش، عملکرد و نیز موفقیت‌های خود فکر کنید و برای ارتقا و پیشرفت تحصیلی و شغلی و فردی خود برنامه‌ریزی نمایید و بیان می‌کند چه می‌خواهند یاد بگیرید و به چه موفقیتی دست مییابند.

به همین علت دانش آموزان برای اینکه بتوانند شناخت و ارزیابی بهتری از نقاط قوت و ضعف، مهارت‌ها و استعدادهای خود در این درس داشته باشند، باید از آزمون‌های مکمل این درس استفاده نمایند.

آزمون مکمل کارگاه کارآفرینی و تولید برای چه سنی مناسب است؟

آزمون مکمل کارگاه کارآفرینی و تولید برای دانش آموزان 12 تا 17 سال طراحی شده است تا در کنار آموزش و یادگیری این درس در مدرسه، شناخت تیپ شخصیتی،‌ سبک یادگیری، فرصت‌های پیش رو بر اساس استعدادها، علایق شغلی و‌ نقاط قوت و نقاط ضعف قابل بهبود را آسان‌تر می‌سازد.

آزمون های پکیج

عنوان آزمون عنوان لاتین
تست هوش چندگانه گاردنر Gardner Gardner Multiple Intelligence
تست شخصیت شناسی نوجوانان MBTI MBTI PersonalityTest for youth
تست سبک یادگیری Learning Style Inventory
تست رغبت سنج شغلی هالند Holland Holland Career and Interest inventory
تست دیسک (DISC) با گزارش کامل DISC