هزینه آزمون
1,770,000 ریال
تعداد سوالات
370
مدت زمان
40 دقیقه

خرید


پکیج تست ارزیابی استراتژیک مدیران برای سنجش ابعاد مختلف ذهنی مدیران در ابعاد شخصیت ، هوش هیجانی و تفکر استراتژیک تهیه شده است. این پکیج آزمونی میتواند به تصمیم گیرندگان برای ارتقای مدیران به سطح بالاتر و برنامه ریزی برای توسعه مدیران کمک کند. همچنین این پکیج می تواند در استخدام مدیران شایسته نیز به سازمان ها اطلاعات خوبی را بدهد. با توجه به ابعاد مختلف این پکیج در ذیل به ابعاد مختلف آن و ضرورت ها اشاره میکنیم.ضرورت تفکر استراتژیک مدیران

یک کسب و کار در درجه اول برای بقا و سپس برای رشد نیاز به دیدگاه استراتژیک دارد. هرچه شرایط محیطی و داخلی پیچیده تر میشود ، نیاز به این دیدگاه شدید تر میشود. این رشد پیچیدگی ها از یک طرف و نقش تفکر استراتژیک از طرف دیگر ضرورت یادگیری تفکر استراتژیک را در سطوح مختلف و بدنه سازمان نیز اجتناب ناپذیر میکند. در ذیل به نقل قولهایی از بزرگان علم مدیریت در چند دهه اخیر در تایید ضرورت دیدگاه استراتژیک اشاره میکنیم.

ضرورت هوش هیجانی در مدیران

هوش عاطفی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجان ها و احساسات در توانمندی های انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش عاطفی، رهبرانی موثر هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، رضایت مندی و تعهد کارکنان محقق می سازند. به گفته گلمن 1998 شرط لازم و اجتناب ناپذیر در سازمان ها داشتن مدیرانی با هوش عاطفی است. امروزه هوش عاطفی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درک دقیق هیجان های خود شخص و هم تعبیر دقیق حالات هیجانی دیگران استهوش عاطفی، فرد را از نظر هیجانی ارزیابی می کند ، یه این معنی که فرد به چه میزان از هیجان ها و احساس های خود آگاهی دارد و چگونه آن ها را کنترل و اداره می کند. نکته قابل توجه در راستای هوش عاطفی این است که توانایی های هوش عاطفی ذاتی نیستند و می توانند آموخته شوند. مطالعات نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور اثر بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند، در این زمینه هوش عاطفی یکی از مولفه هایی است که می تواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کند. در حقیقت هوش عاطفی عامل تعیین کننده ی توفیق یا عدم توفیق مدیران است. 

ضرورت ارزیابی شخصیتی در مدیران

تناسب شغل و شخصیت از فاکتورهایی است که به نسبت تفکر استراتژیک و هوش هیجانی در علم مدیریت بسیار شناخته شده است و بعد از دوره مدیریت علمی یا تیلوریسم تا کنون به آن پرداخته شده است. همانطور که در هر موقعیت شغلی نیاز به بررسی ویژگیهای شخصیتی برای تناسب در انجام آن شغل است، در موقعیت های مدیریتی هم سنجش این تناسب ضروری است. در زیر به برخی از نقل قولهای مرتبط با این موضوع می پردازیم:

چرا از پکیج ارزیابی استراتژیک مدیران باید استفاده کرد؟

از بین فاکتورهای تفکر استراتژیک ، هوش هیجانی و شخصیت میتوان گفت دو فاکتور اول قابل آموزش و ارتقا هستند اما فاکتور شخصیت به جز در استثنا ها غیر قابل تغییر هستند. تفاوت های شخصیتی مدیران می‌تواند منبع توسعه خلاقیت یا ریشه بسیاری از مشکلات سازمانی باشد. با شناسایی ارتباط میان تیپ شخصیت مدیران و هوش عاطفی آن ها با الگوی تفکر استراتژیک ، می‌توان ترکیب مناسبی از مدیران را برای تیم‌های مدیریتی در نظر گرفت.

با توجه به تاثیر فاکتورهای تفکر استراتژیک و هوش هیجانی و شخصیت در موفقیت مدیران و کسب و کارها، توانایی در انتخاب این مدیران یا آموزش و توسعه مدیران یک نیاز اساسی است. همین نیاز ما را به سمتی سوق میدهد که از خود بپرسیم چگونه می توان چنین مدیرانی که دارای مهارت تفکر استراتژیک و هوش هیجانی هستند را شناسایی کرد و در صورت تناسب شخصیتی در راس امور سازمان گذاشت. این نیاز است که استفاده از پکیج ارزیابی استراتژیک مدیران را ضروری میکند.

آزمون های پکیج

عنوان آزمون عنوان لاتین
تست هوش هیجانی EQ بار-ان Bar-On BAR-ON Emotional Quotient Inventory
تست نئو NEO PI-R با گزارش کامل (NEO PI-R (BIG 5
تست تفکر استراتژیک Strategic Thinking