شركت توسعه تعالي نوتريكا، فعاليت خود را با راه اندازي سايت تست و تايپ، با رويكرد تلفيق مديريت و روانشناسي و كاربرد آن در كسب و كار، آغازنموده است. 

مجموعه نوتريكا (تست و تايپ) در دو بخش خدمات تخصصي ارائه مي كند.

در اين بخش چشم انداز ما در نوتريكا فراگير نمودن خدمات پيشرفته منابع انساني در كليه سازمانها در سطوح مختلف از يك طرف و از طرف ديگر افزايش كيفيت و سرعت در فرآيندهاي منابع انساني، مي باشد. در حال حاضر سامانه مديريت استعداد نوتريكا (سمان) به صورت آنلاين در اختيار سازمانها قرار دارد. سامانه سمان امكانات منحصر به فرد در زمينه استخدام، ارزيابي، نگهداشت كاركنان موجود و نياز سنجي آموزش مهارت هاي نرم سازماني را در اختيار سازمانها قرار مي دهد (توضيحات بيشتر) .

در شركت هاي بزرگ، سامانه مديريت استعداد نوتريكا (سمان)، ابزاري مديريتي خواهد بود كه به بخش منابع انساني سازمان كمك خواهد كرد تا پروسه هاي استخدام، ارزيابي، نگه داشت و نيازسنجي آموزشي را با دقت و سرعت بالا انجام دهند.

در شركت هاي كوچك و متوسط نوتريكا (تست و تايپ) علاوه بر اينكه با سامانه مديريت استعداد ميتواند بخش اعظم نيازهاي سازمان را برطرف نمايد، با توجه به تخصص و تجربه نوتريكا در زمينه منابع انساني، نوتريكا ميتواند به عنوان مشاور و مجري پروژه هاي منابع انساني در زمينه هاي مختلف باشد و برون سپاري خدمات منابع انساني را به عهده گيرد. اين خدمات شامل ارزيابي فرهنگ سازماني، انجام فرآيندهاي استخدام از قبيل تحليل شغل، تعيين شايستگي هاي شغلي، تعيين شايستگي هاي رفتاري و تعيين شايستگي هاي سازماني و انجام مصاحبه هاي ساختاريافته و ارزيابي رفتاري كاركنان و نياز سنجي آموزشي مهارت هاي نرم مي باشد.

به عبارت ديگر؛ نوتريكا معتقد است كه سازمانهاي كوچك و متوسط ميتوانند به جاي استخدام مدير و كارشناس منابع انساني، با بهره گيري همزمان از مشاوره منابع انساني تيم نوتريكا و سامانه مديريت استعداد نوتريكا (سمان)، از بكارگيري پروسه هاي نوين منابع انساني، براي رسيدن به كارايي و اثر بخشي بيشتر در كسب و كار، آسوده خاطر باشند.

نياز به توسعه فردي محدود به سن خاصي نميشود. تمامي افراد از دانش آموز تا دانشجو، كارمند و مدير نياز به برنامه توسعه فردي دارند. در برنامه هاي توسعه فردي، اولين گام براي شروع، شناخت از خويشتن هست. شخصيت شناسي، آشنايي با جزئيات رفتاري و تيپ شخصيتي خود به افراد كمك ميكند تا به استعداد ها و نقاط قوت خود پي ببرند. بعد از شناخت از استعداد ها و نقاط قوت مي باشد كه اصولا برنامه ريزي معنا پيدا ميكند. با امكاناتي كه نوتريكا در سايت تست و تايپ ايجاد نموده است، افراد ميتوانند به انواع تست ها ي شخصيت شناسي، تست رفتار شناسي، تست استعداديابي و تست هاي مدل ذهني و ناخودآگاه دسترسي داشته باشند. با انجام اين تست ها به شناخت چندجانبه از شخصيت و رفتار و ساير لايه هاي ذهن و روان خود دست يابند. اين شناخت را مقدمه اي براي استفاده در برنامه هاي توسعه فردي قرار دهند.