کمپین برندکارفرما

برند کارفرما (Employer Branding)، میزان جذابیت سازمان، برای متقاضیان استخدامی را نشان می‌دهد. برای هر کارفرمایی امکان بهبود این پارامتر مهم وجود دارد و این امر باعث افزایش قدرت چانه زنی کارفرما در تعیین حقوق و مزایا، برای کارکنان می‌گردد و سازمان را با انبوهی از رزومه و درخواست‌های کار، از سوی بهترین استعدادها فراهم می‌آورد. در این خدمت نوتریکا با تدوین فرآیند‌های کمپین و اجرای آن به سازمان‌ها خدمت رسانی خواهد کرد.

مزایای این خدمت:


برای اطلاعات بیشتر می توانید از طریق این لینک با ما در تماس باشید.