تست قهرمان درون (آرکتایپ یونگ)


مبلغ آزمون
260,000 ریال
تعداد سوالات
72
مدت زمان
30 دقیقه

شروع آزمون


نظریه ی کهن الگو ها یا آرکتایپ ها، اولین بار توسط کارل گوستاو یونگ روانپزشک و متفکر سوئیسی مطرح شد. یونگ را به همراه فروید از بنیانگذاران دانش نوین روانکاوی قلمداد می کنند. محققین درباره ی یونگ بیان کرده اند که "هرچه فروید ناگفته گذاشته، یونگ تکمیل کرده است."

یونگ، نظریه آرکتایپ ها یا کهن الگو ها را با تحلیل ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی ارائه داد. یونگ معتقد بود برجستهترین ویژگی های مربوط به ناخودآگاه جمعی، نمادهای کهن و شگفتانگیزی هستند که آنها را کهن الگو یا آرکتایپ نامیده است.

بعد ها این نظریه کهن الگو ها یا آرکتایپ های یونگ، توسط جوزف کمپبل توسعه یافت و در قالب سفر قهرمانی مطرح شد. کمپبل معتقد بود که هر شخص از بدو تولد تا مرگ، این سفر قهرمانی را طی میکند. کریس واگلر از اولین کسانی بود که به بهره گیری از نظریه سفر قهرمانی کمپبل در صنعت سینما پرداخت و این نظریه  سفر قهرمانی را به حوزه کسب و کار خویش در زمینه تنظیم سناریوها وارد نمود.

نهایتاً در سال 2001 مارگارت مارک و کارل پیرسون برای اولین بار نظریه استفاده از کهن الگوها یا آرکتایپ های یونگ را در کسب و کار مطرح نمودند. از دیدگاه تست و تایپ نیز این تقسیم بندی 12 گانه آرکتایپ ها یا کهن الگوها از سریع ترین و دقیق ترین ابزار شناسایی شخصیت ها می باشد که می تواند در پرسنال برندینگ و برند ها، کاربرد داشته باشد. از سوی دیگر آشنایی با دنیای ناخودآگاه خود و کهن الگو یا آرکتایپ غالب خود یا مرحله سفر قهرمانی در زندگی شخصی، تحولی شگرف در شکوفایی فردی ایجاد خواهد نمود زیرا درگیر شدن و درماندن در سفر قهرمانی درونی، پیامدهای منفی گوناگونی خواهد داشت و آگاهی از این ناخودآگاه، انسانها را در زندگی شخصی و کسب و کار به سوی پیشرفت و تعالی سوق می دهد. 


نمونه گراف خروجی آزمون آرکتایپ یونگ (قهرمان درون)


کاربردهای آزمون آرکتایپ یونگ ( قهرمان درون )

  • توسعه فردی

دسترسی به مدل آرکتایپ ها یا کهن الگو ها برای توسعه فردی بر اساس بیداری قهرمان درون در واقع ابزاری است برای رشد، خود آگاهی و کشف استعدادها

  • توسعه سازمانی

دسترسی و داشتن دانش آرکتایپ ها در توسعه سازمانی استفاده می شود تا سیستم های اجتماعی را رمزگشایی کند.

  • برندینگ

شناخت مدل آرکتایپ یا کهن الگو غالب در برندینگ شخصی، سازمانی، تولیدی، خدماتی و یا نام تجاری برای نشان دادن اینکه شما که هستید و ارزش پیشنهادی شما چیست استفاده می شود.


هنگام پاسخ دادن به سؤال‌های این آزمون مطالب زیر را به خاطر داشته باشید:

  • هیچ یک از کهن الگو ها از سایر کهن الگوها بهتر یا بدتر نیست. هر یک از دوازده کهن الگوی این آزمون به نوبه ی خود ارزشمند است و هدیه‌ای برای دنیای ما به ارمغان می‌آورد. به همین دلیل درست یا اشتباه بودن پاسخ‌ها در این آزمونمطرح نبوده و معنایی ندارد
  •  با سرعتی که برای‌‌ شما راحت است به سؤال‌ها پاسخ دهید. صحیحترین پاسخ احتمالاً اولین عکس‌العمل و نظر شما است.
  •  لطفاً سوالی را بدون جواب نگذارید.
  • اگر در مورد سؤالی شک دارید، جوابی را که به نظر شما صحیح‌تر می‌رسد انتخاب کنید و سپس به سؤال بعدی بپردازید.
  • وقایع چند ماه اخیر زندگی‌تان را پایه و اساس پاسخ‌های خود قرار دهید، نه آنچه در طول عمرتان یا فقط امروز تجربه کرده‌اید.
  • اطمینان حاصل کنید که پاسخ‌های شما مربوط به خصوصیات و شخصیت کنونی شما می‌شوند، نه خواصی که می‌خواهید در آینده به دست آورید یا آنچه فرد دیگری از شما می‌خواهد.


شروع آزمون