تيپ دو: كمك‌گرا (مهربان و مهرطلب) (The Helper)


براي اطلاع از خصوصيات بيشتر خود در اينياگرام و شركت در آزمون با گزارش كامل روي اين لينك كليك كنيد.