تیپ دو انیاگرام : کمک‌گرا (مهربان و مهرطلب) (The Helper)

فرد متعلق به این تیپ دوست دارد مورد قبول و توجه دیگران باشد و برای این‌که کسی از او نرنجد، شخصیت متفاوتی از خود، به افراد متفاوت نشان می‌دهد، او می‌کوشد بی‌نیازی خود را نشان بدهد تا کمک کردن به دیگران را بتواند به عنوان خصلت انسانی خود نشان بدهد. معمولاً بامهربانی و مهرورزی به دیگران مهر و محبت را جستجو می‌کند. در مرحله‌ی سالمِ شخصیتیِ خود، به طور واقعی مهربان و دلسوز است که این باعث می‌شود بدون هیچ‌گونه انتظار و چشم‌داشتی به خود و دیگران خدمت کند.

توجه: این تیپ با پویش و آگاه شدن به نیازها و تمایلات دیگران و متکی کردن آن‌ها به خود می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

ترس تیپ دو: ترس از،؛ درخورِ دوست داشتن نبودن.

تمایلات و دام‌های تیپ دو: تمایل به این‌که مورد محبت واقع شود دارد و ممکن است به نیاز به این‌که مورد نیاز باشد تبدیل ‌شود.

لیست افراد مشهور با تیپ شخصیتی دو انیاگرام

خصوصیات شخصیتی تیپ دو در کسب و کار: معلم در تجارت

تیپ آماده به خدمت است. این تیپ سخاوتمند، قدردان، مرم دوست، انحصارطلب است. افراد تیپ دو (معلم یا استاد) به نیازهای دیگران توجه خاص دارند و به دنبال خدمت‌رسانی به آن‌ها هستند. استعداد و هوش دیگران را می‌ستایند و همانند راهنماها و محارم اسرار عمل می‌کنند و در شبکه‌های مردمی و خدمات‌رسانی به آن‌ها عالی هستند. گرم و خوش‌برخوردند، اغلب در میزان فروش و جذب نیرو یا استخدام کردن افراد کارآمدی بالایی دارند؛ هر چند به طور ذاتی در نه گفتن به درخواست دیگران مشکل دارند و با تلاش مضاعف جهت کمک به دیگران تحت فشار قرار می‌گیرند.

 آن‌ها قوانین و موقعیت‌های کاری خشک و خالی از احساس را دوست ندارند و می‌توانند جایگاه خود را در حد جانبداری شدید از مشتری تنزل دهند و با رابطة بسیار نزدیک با آن‌ها باعث اتلاف وقت شوند. در بهترین حالت، هم‌دل و سخاوتمند هستند و به ایجاد روابط بین فردی در گروه کمک می‌کنند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچیدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.

برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در تست اینیاگرام با گزارش کامل شرکت کنید. نتیجه تست اینیاگرام با گزارش کامل شامل مطالب زیادی از خصوصیات شخصیتی شما خواهد بود که شامل مشخص شدن تیپ شخصیتی غالب شما به همراه بررسی ذهنیات، بررسی رفتارهای بیرونی، بررسی دوران کودکی، بررسی جهت های رشد و گسستگی، مشخص شدن سطوح بالندگی، روشهای آزادی و رهایی، قدرت های درونی و سطوح رشدی می باشدبرای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در اینیاگرام و شرکت در آزمون با گزارش کامل روی این لینک کلیک کنید.