تیپ سه انیاگرام : موفق و موفقیت طلب (The Achiever)

به طور کلی موفقیت و پیشرفت، هدف زندگی تیپ شخصیتی سه می‌باشد. رقابت را دوست دارد، سعی در به کار بردن توانایی‌های شخصیتی خود دارد و معایب را می‌پوشاند. خود را با دست‌آوردهای خود یکسان می‌داند. در مرحله‌ی سالم، فردِ بسیار لایق، مؤثر و موفقی است که خود را با عملکرد خود متفاوت می‌داند و تأثیر مهم و ارزشمند در جامعه دارد.

توجه: این تیپ با خوش‌رفتاری، خودآرایی و جذابیت و یا هر تصویری از خود نشان دادن که تأثیرگذار باشد می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

ترس تیپ سه: ترس از، عدم لیاقت و بی‌‌ارزش بودن.

تمایلات و دام‌های تیپ سه: تمایل به این‌که با ارزش باشد و ممکن است به شخصی تبدیل شود که کوشش فراوان برای کسب موفقیت دارد.

لیست افراد مشهور با تیپ شخصیتی سه انیاگرام

خصوصیات شخصیتی تیپ سه در کسب و کار: موفق در تجارت

این تیپ سازگار و جاه‌طلب (بلندپرواز) است و با تمرکز، بی‌نظیر، پرشور و شوق و خودآگاه است. افراد تیپ سه می‌‌دانند چگونه به طور مؤثر کار کنند تا انتظارات مشتری را برآورده سازند. اغلب جذاب، مسحور کننده و پرانرژی هستند. آن‌ها نه تنها از تصویر ذهنی که از خودشان ارائه می‌دهند بلکه از تصویر ذهنی گروه و شرکت تجاری خود، آگاه هستند. این دسته افراد دوست دارند سرشناس شوند و مجذوب موفقیت و موقعیت‌های دارای اعتبار و حسن شهرت می‌شوند. آن‌ها به واسطه نیاز به پیشرفت شخصی و موقعیتی خود می‌توانند اهل رقابت و معتاد به کار باشند و تا این حد نزول می‌کنند که برای جلو برودن، میان‌بر می‌زنند؛ به عبارتی تقلب می‌کنند. در بهترین حالت، ورزیده و قابل تحسین هستند و اغلب به وسیلة دیگران به عنوان نمونه‌ای از الهام‌بخشی قلمداد می‌شوند.

 آن‌ها قوانین و موقعیت‌های کاری خشک و خالی از احساس را دوست ندارند و می‌توانند جایگاه خود را در حد جانبداری شدید از مشتری تنزل دهند و با رابطة بسیار نزدیک با آن‌ها باعث اتلاف وقت شوند. در بهترین حالت، هم‌دل و سخاوتمند هستند و به ایجاد روابط بین فردی در گروه کمک می‌کنند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچیدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.

برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در تست اینیاگرام با گزارش کامل شرکت کنید. نتیجه تست اینیاگرام با گزارش کامل شامل مطالب زیادی از خصوصیات شخصیتی شما خواهد بود که شامل مشخص شدن تیپ شخصیتی غالب شما به همراه بررسی ذهنیات، بررسی رفتارهای بیرونی، بررسی دوران کودکی، بررسی جهت های رشد و گسستگی، مشخص شدن سطوح بالندگی، روشهای آزادی و رهایی، قدرت های درونی و سطوح رشدی می باشد


برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در اینیاگرام و شرکت در آزمون با گزارش کامل روی این لینک کلیک کنید.