تیپ چهار انیاگرام : فردگرا (خیال‌پرداز و هنردوست) (The Individualist)

تیپ شخصیتی چهار، درونگرا، حساس، خیال‌پرداز، تودار و هنردوست است. به رویدادهای غم‌‌انگیز گذشته فکر می‌کند و بسیار مبادی آداب و خوش سلیقه می‌باشد. زیبانگری و کنجکاوی فراوانی دارد. در مرحله‌ی سالمِ شخصیتیِ خود، فردی بسیار هنرمند و مبتکر است. زیبایی‌های جهان هستی را به خوبی درک می‌کند و در کاهش دردهای دیگران بسیار توانا، کاردان و تأثیرگذار است.

توجه: این تیپ با کج خلقی و دیگران را وادار به ملاحظه‌کاری کردن می‌کند و می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

ترس تیپ چهار: ترس از، عدم هویت و ارزش‌های شاخص فردی.

تمایلات و دام‌های تیپ چهار: تمایل به این‌که خودش باشد دارد و ممکن است به خودپرستی و خودخواهی تبدیل شود.

لیست افراد مشهور با تیپ شخصیتی چهار انیاگرام

خصوصیات شخصیتی تیپ چهار در کسب و کار: طراح در تجارت

این تیپ هنرپیشه، درون‌نگر، بیانگر و اظهارکننده است. این تیپ می‌تواند خیال‌پرداز، خودخواه و دمدمی مزاج نیز باشد. افراد تیپ چهار خدمات خاص خود را ارائه می‌دهند و یا دستاوردهای شناخته شدیده‌ی مشخص و متمایزی را برای پیشرفت خودشان عرضه می‌کنند. آن‌ها می‌توانند در جستجوی تأثیر، کلمه یا طراحی درست خود و میزان تأثیر شخصی یا یک فرآورده، انعطاف‌پذیر باشند. این دسته از افراد تکالیفی را که احساس کنند خلاقانه نیست و یا حتی اتاقی را که جهت آثار شخصی خودشان در اختیارشان قرار می‌گیرد، دوست ندارند. به عبارتی فکر می‌کنند اتاق به آن‌ها تحمیل شده است و انتخاب آن به اختیار خودشان نبوده است. آن‌ها ممکن است نسبت به انتقاد، حساسیت مضاعف نشان دهن و بتوانند تا حد کج خلقی و عادات بی‌نظمی نزول کنند. در بهترین حالت، خلاقیت و درک شهودی خود را به محیط کار می‌آورند و آن را با احساس عمق بخشیدن، سبک خود و ارزیابی بُعد فردی خودشان غنا می‌بخشند.

 آن‌ها قوانین و موقعیت‌های کاری خشک و خالی از احساس را دوست ندارند و می‌توانند جایگاه خود را در حد جانبداری شدید از مشتری تنزل دهند و با رابطة بسیار نزدیک با آن‌ها باعث اتلاف وقت شوند. در بهترین حالت، هم‌دل و سخاوتمند هستند و به ایجاد روابط بین فردی در گروه کمک می‌کنند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچیدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.

برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در تست اینیاگرام با گزارش کامل شرکت کنید. نتیجه تست اینیاگرام با گزارش کامل شامل مطالب زیادی از خصوصیات شخصیتی شما خواهد بود که شامل مشخص شدن تیپ شخصیتی غالب شما به همراه بررسی ذهنیات، بررسی رفتارهای بیرونی، بررسی دوران کودکی، بررسی جهت های رشد و گسستگی، مشخص شدن سطوح بالندگی، روشهای آزادی و رهایی، قدرت های درونی و سطوح رشدی می باشد

برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در اینیاگرام و شرکت در آزمون با گزارش کامل روی این لینک کلیک کنید.