نمره 100-90( یک توانایی عالی در مهارت های هوش هیجانی یا EQ )

این نمرات خیلی بالا تر از متوسط هستند و توانایی چشمگیری را در هوش هیجانی نشان می‌دهند. این توانایی‌ها یا به طور طبیعی در شما وجود داشته‌اند و یا برای به دست آوردن آنها تلاش نموده‌اید. شما در هر فرصتی که به دست می‌آورید از آنها استفاده می‌نماید تا موفقیت خود را به حداکثر برسانید. شما در این مهارت‌ها قابلیت داشته و می‌توانید توانایی‌های بالقوه خود را، به فعل درآورید.

چالش های هوش هیجانی ( یا هوش EQ ) بسیار زیاد

صحبت پیرامون دست‌آوردهای هوش هیجانی یا موفقیت‌ها با کسانی که این سطح از هوش هیجانی دارند، تکرار واضحات است. اما نکته قابل توجه برای این سطح از هوش هیجانی، تفاوت زیاد آنها با اطرافیان است. مواردی که به سادگی برای این افراد قابل درک و تشخیص است برای سایرین بسیار پیچیده است. همانطور که این برتری موفقیت‌هایی را ایجاد نموده ، تهدیدهایی هم در خود نهفته دارد. این تهدیدها شامل موارد اخلاقی میگردد. این افراد لزوما مهربانتر و صمیمی‌تر نخواهند بود و ممکن است به تدریج تمایل پیدا کنند از این مهارت‌های هوش هیجانی در جهت بهبود موقعیت خود و به دنبال کسب منافع خود بدون در نظر گرفتن منافع جمع و از طریق سوء استفاده از دیگران باشند. 

به طور ذاتی هر فرصتی ، تهدیدی در کنار خود دارد و هر تهدیدی، فرصتی در سایه خود دارد. خودآگاهی اگر راه حل نباشد، قطعا ابزار برای رسیدن به بهترین راه‌حل می‌باشد. میتوانید از بخش مقالات هوش هیجانی تست و تایپ و از تست های مرتبط با هوش هیجانی برای شناخت دقیق تر جزئیات هوش هیجانی خود استفاده کنید. تست هوش هیجانی بار_ان پانزده فاکتور در هوش هیجانی را ارزیابی می‌کند و هر عامل را جداگانه امتیاز می‌دهد. علاوه بر آن برای اطلاع از سایر وجوه هوش میتوانید از تست هوش چند گانه گاردنر که 8 نوع هوش، از هوش‌های شناخته شده را به تفکیک مورد ارزیابی قرار می دهد، استفاده نمایید.