تیپ هشت انیاگرام : رهبر و مدیر (The challenger)

افرادی که در این گروه قرار میگیرند، شهامت، شجاعت و صداقت دارند. کنترل امور را به دست می‌گیرد، عصبانیت و مخالفت خود را مخفی نمی‌کند. متکی به خود، راسخ، کاردان و با پشتکار است. مجادله، مشاجره و بحث و جدل را دوست دارد و می‌تواند زورگو باشد. در مرحله‌ی سالمِ تیپ شخصیتی خود، رهبرِ لایق و موفقی است. (به خصوص برای اموری که خیلی عادلانه و جا افتاده نیستند) که با کاردانی موانع و مشکلات خود و دیگران را به چالش می‌گیرد.

توجه: این تیپ با بی‌نیاز نشان دادن خود و تسلط بر دیگران و اصرار در انجام آن‌چه که خود می‌خواهد، سعی می کند که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش، مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

ترس تیپ هشت: ترس از مورد آسیب و یا کنترل دیگران قرار گرفتن.

تمایلات و دام‌های تیپ هشت: تمایل دارد از خود حمایت کند و ممکن است به جنگ و جدل مبتلا شود.

لیست افراد مشهور با تیپ شخصیتی هشت انیاگرام

خصوصیات شخصیتی تیپ هشت در کسب و کار: چالش‌گر در تجارت

این تیپ سرنوشت‌ساز، قدرتمند، خود بسنده است. این تیپ فرمانده و سلطه‌گر، لجوج و کله‌شق و مواجهه‌ گرنیز هست. افراد تیپ هشت نسبت به آن کاری که می‌خواهند انجام دهند، دیدی شفاف دارند و با قدرت و اراده خود آن کار را محقق می‌سازند. تصمیمات مشکل می‌گیرند و مشکلات جدی را به راحتی از طریق مواجهه با آن‌ها، از سر راه بر می‌دارند. آن‌ها می‌خواهند همه چیز در کنترل باشد و درمی‌یابند که با سپردن کارها به دیگران و مشارکت در رهبری، مشکل دارند. افرادی بی‌رقیب و قهرمان هستند، به خود قدرت می‌دهند و از آن محافظت می‌کنند، اما هم‌چنین، می‌توانند با ایجاد رعب و تهدید در جهت اهداف خود و ایجاد خصومت‌های غیرضروری در داخل و خارج از سازمان، به سوی تباهی پیش روند. در بهترین حالت، سخاوتمند و بلندنظر هستند و از قدرت خود در جهت رفاه حال زندگی دیگران استفاده می‌کنند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچیدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.

برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در تست اینیاگرام با گزارش کامل شرکت کنید. نتیجه تست اینیاگرام با گزارش کامل شامل مطالب زیادی از خصوصیات شخصیتی شما خواهد بود که شامل مشخص شدن تیپ شخصیتی غالب شما به همراه بررسی ذهنیات، بررسی رفتارهای بیرونی، بررسی دوران کودکی، بررسی جهت های رشد و گسستگی، مشخص شدن سطوح بالندگی، روشهای آزادی و رهایی، قدرت های درونی و سطوح رشدی می باشد