تیپ نُه انیاگرام : صلح‌جو و صلح‌طلب (The Peace-maker)

تیپ شخصیتی نُه، هر دو روی سکه را می‌بیند. خواسته‌های خود را به راحتی به خاطر دیگران کنار می‌‌گذارد. نیاز و خواسته‌های دیگران را بر نیاز و خواسته‌های خود ترجیح می‌دهد. معمولاً‌ علاقمند است که آرامش به هر قیمتی حفظ شود. در مرحله‌ی سالمِ شخصیتیِ‌خود، مشاور و میانجی بسیار کردان و موفقی است. صلح و صفا را با مهارت و متانت گسترش می‌دهد.

توجه: این تیپ با بررسی و تحقیق کردن و زیرکانه مبارزه کردن با دیگران می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

ترس تیپ نهم: ترس از گسستگی، عدم ارتباط و تنهایی

تمایلات و دام های تیپ نهم: تمایلات و دام‌های تیپ نه: تمایل به صلح و آرامش دارد ولی ممکن است به مسامحه‌کاری و نادیده‌گرایی تبدیل شود.

لیست افراد مشهور با تیپ شخصیتی نه انیاگرام

خصوصیات شخصیتی تیپ نهم در کسب و کار: صلح طلب در تجارت

تیپ آسان‌گیر، انطباق‌پذیر، پذیرا، اطمینان‌بخش، موافق، گشاده‌رو، افراد تپ نه با تأکید بر مثبت بودن، در میان اعضای گروه هماهنگی ایجاد می‌کنند، به طوری که تنش‌ها و تعارضات کاهش می‌یابند. آن‌ها حمایت‌کننده و کل‌نگر هستند، با هر کس می‌توانند کار کنند و متواضعانه به دیگران فرصت پیشرفت و شکوفایی می‌دهند. این دسته از افراد تعارض و تفرقه در میان گروه را دوست ندارند و سعی می‌کنند هماهنگی و ثبات ایجاد کنند. اما ممکن است با ذوب شدن در دیگران و اجتناب شدید از ابراز وجود، دچار خشم پنهان شوند. آن‌ها با «انجام کار» بی‌ثمر، لجاجت منفعلانه و بی‌اعتنایی شدید، به سوی تباهی می‌روند. در بهترین حالت، قادر به مذاکره با افراد گوناگون هستند و مردم را به نحو پایدار اما پویا دور هم جمع می‌کنند.

 آن‌ها قوانین و موقعیت‌های کاری خشک و خالی از احساس را دوست ندارند و می‌توانند جایگاه خود را در حد جانبداری شدید از مشتری تنزل دهند و با رابطة بسیار نزدیک با آن‌ها باعث اتلاف وقت شوند. در بهترین حالت، هم‌دل و سخاوتمند هستند و به ایجاد روابط بین فردی در گروه کمک می‌کنند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچیدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.

برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در تست اینیاگرام با گزارش کامل شرکت کنید. نتیجه تست اینیاگرام با گزارش کامل شامل مطالب زیادی از خصوصیات شخصیتی شما خواهد بود که شامل مشخص شدن تیپ شخصیتی غالب شما به همراه بررسی ذهنیات، بررسی رفتارهای بیرونی، بررسی دوران کودکی، بررسی جهت های رشد و گسستگی، مشخص شدن سطوح بالندگی، روشهای آزادی و رهایی، قدرت های درونی و سطوح رشدی می باشد

برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در اینیاگرام و شرکت در آزمون با گزارش کامل روی این لینک کلیک کنید.
برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در اینیاگرام و شرکت در آزمون با گزارش کامل روی این لینک کلیک کنید.