تیپ یک انیاگرام : اصلاح طلب و کمال‌گرا (The Reformer)

افراد متعلق به تیپ شخصیتیِ یک بر این باور هستند که فقط یک راه درست برای عملکردها وجود دارد. رویدادها و اتفاقات را سفید یا سیاه می‌بینند و سعی می‌کنند اصول اخلاقی را رعایت کرده و به سوی آن هدایت شوند. این تیپ تمایل دارد که همه‌ی کارها به درستی و طبق نظم خاصی انجام شوند. در مرحله‌ی سالمِ شخصیتی، انسان‌هایی بسیار صادق، عادل و کارآمد هستند.

توجه: این تیپ با تصحیح کردن دیگران و اصرار بر این‌که آن‌ها معیارهای رفتاری او را بپذیرند می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

ترس تیپ یک: ترس از بد و غیراخلاقی بودن و عیب داشتن.

تمایلات و دام‌های تیپ یک: تمایل به درستی و کمال دارد و ممکن است به‌ عیب‌جویی و کمال‌گرایی تبدیل ‌شود.

لیست افراد مشهور با تیپ شخصیتی یک انیاگرام

خصوصیات شخصیتی تیپ یک در کسب و کار: اصلاح طلب در تجارت

 تیپ منطقی و منضبط، دارای اصول اخلاقی، با اراده و هدف‌مند، خود‌ کنترل و کمال‌گرا است. افراد تیپ یک (اصلاح طلب) به حفظ کیفیت و استانداردهای والا می‌پردازند. این دسته از افراد به جزئیات می‌پردازند و دوست دارند شیوه‌ها یا روش‌های موجود را بهبهود بخشند و کارآمدتر کنند. آن‌ها اغلب در راهنمایی و تربیت دیگران که چگونه خودشان را بهبود بخشند و عالی باشند، کارآمد بوده و کارها را با دقت و درستی انجام می‌دهند. از انضباط و سازمان‌دهی خوبی برخوردارند؛ آن‌ها هم‌چنین، می‌توانند به طور آشکار از خودشان و دیگران خرده بگیرند. این دسته از افراد اسراف کردن و شلختگی را دوست ندارند، اما می‌توانند در حد مدیریت‌های کوچک و یکنواخت نزول کنند و با انتقاد و خرده‌گیری روحیة دیگران را تعضیف کنند. در بهترین حالت، خوب قضاوت می‌کنند، تصمیم‌های خردمندانه می‌گیرند و نمونة بارز اخلاق و رفتارهای مسؤولانه هستند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچیدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.

برای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در تست اینیاگرام با گزارش کامل شرکت کنید. نتیجه تست اینیاگرام با گزارش کامل شامل مطالب زیادی از خصوصیات شخصیتی شما خواهد بود که شامل مشخص شدن تیپ شخصیتی غالب شما به همراه بررسی ذهنیات، بررسی رفتارهای بیرونی، بررسی دوران کودکی، بررسی جهت های رشد و گسستگی، مشخص شدن سطوح بالندگی، روشهای آزادی و رهایی، قدرت های درونی و سطوح رشدی می باشدبرای اطلاع از خصوصیات بیشتر خود در اینیاگرام و شرکت در آزمون با گزارش کامل روی این لینک کلیک کنید.