برگزاری کارگاه آموزش شش کلاه تفکر توسط تست و تایپ برای شرکت هم آوا

1399/03/30 10:22 PM - یک سال قبل


کارگاه آموزش تکنیک شش کلاه تفکر در کارخانه نوآوری آزادی برای تیم های هم آوا برگزار شد. البته به واسطه محدودیت های کرونایی به جای شش کلاه تفکر با شش ماسک تفکر برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزش شش کلاه تفکر توسط تست و تایپ برای شرکت هم آوا

مهمترین کارکرد شش کلاه تفکر برای حل مسائل پیچیده است. تکنیک شش کلاه تفکر برای حل مسائل از اغتشاشات فکری تیم جلوگیری میکند. هنگامیکه تیم با مسائل پیچیده روبرو میشود و قصد دارد چالشی را تحلیل کند، مهمترین مشکل تیم در زاویه دیدهای مختلف اعضای تیم است. هرکدام از اعضای تیم بنا به تخصص و ویژگیهای رفتاری و شخصیتی خود ، از زوایای مختلفی به مساله نگاه میکنند. در عین حال که تمام این زوایا لازم است اما طرح همه آنها بدون تکنیکی موثر باعث هرج و مرج و ناراحتی و هدررفتن وقت میگردد. همچنین در نهایت سینرژی و ارتباط موثر هم در این تضاد آرا بدست نمی آید.

تکنیک شش کلاه تفکر این فرصت را در اختیار تمام اعضای تیم قرار میدهد که در هر مرحله با توانایی های خاص خود مساله را تحلیل کنند. در پایان از بین راه حل های ارائه شده که تمام محدودیت ها و پتانسیل های ممکن را در برگرفته اند، بهترین راه حل ها یا اولویت ها توسط تیم انتخاب میشود. در کنار نتایج اصلی این تکنیک که حل مساله است ، همبستگی تیمی و شناخت توانایی های یکدیگر از پیامدهای مثبت جانبی پیاده سازی کارگاه شش کلاه تفکر می باشد.

مقاله تکنیک مدیریتی شش کلاه تفکر را برای اطلاع بیشتر از این تکنیک ، در تست و تایپ مطالعه کنید. همچنین میتوانید برای درک بهتر تفاوت های رفتاری اعضای تیم خود ، از تست دیسک با گزارش کامل در سایت تست و تایپ استفاده کنید.


کارگاه مهارت های نرم منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.