سخنرانی در سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

1400/11/11 11:54 AM - 5 ماه قبل


جذب کدام تیپ شخصیتی برای کدام مسئولیت عنوان کارگاهی بود که یکی از مدیران تست و تایپ در کارگاهی به بحث و ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداختند. 

این کنفرانس سومین کنفرانس در حوزه مدیریت جذب و استخدام بود که با همکاری مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان (تاماپ) برگزار گردید. 


کارگاه مهارت های نرم


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.