کارگاه مربیگری رفتارشناسی برای توسعه تیم در دوره شتابدهی سیناوا

1401/02/04 10:53 AM - یک سال قبل


سیناوا به عنوان یک شتابدهنده معتبر در پرورش تیم های استارتاپی در حوزه تجهیزات تشخیص در محل فعالیت می کند. کارگاه مربیگری رفتارشناسی برای تیم های منتخب این شتابدهنده توسط تیم تست و تایپ برگزار گردید. هدف از این کار گاه آشنایی تیم ها با چگونگی توسعه تیم منابع انسانی خود بود. در این کارگاه که به صورت ROLE PLAY برگزار گردید هر یک از تیم ها با آموزش هایی در خصوص شناخت رفتاری هم تیمی مناسب خود آشنا شدند. کارگاه مهارت های نرم


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.