کارگاه رفتارشناسی برای پذیرشگران شرکت نیلوفرآبی

1401/03/30 11:37 AM - یک سال قبل


رفتارشناسی اصولی جهت ارائه خدمات منحصر به فرد به مشتریان بسیار ضروری است. در این راستا ما در نیلوفرآبی به تمامی کارکنان اعم از مدیران، پذیرشگران و نیروی خدمات اصول اولیه رفتارشناسی را آموزش دادیم. این دانش به کارکنان کمک می کند تا بهتر و سریعتر بتوانند مشتریان خود را به بهترین نحو ممکن میزبانی کنند. 

رفتارشناسی نه تنها به زندگی کاری کارکنان کمک می کند تا ارتباطات سازنده تری را شکل دهند، بلکه برای زندگی شخصی آن ها نیز مسمر ثمر خواهد بود. 

ما در تست و تایپ سعی در ارائه خدمات منحصر به فرد مخصوص هر بیزنس و صنعت را داریم و آموزش ها هم به صورت تئوری و هم به صورت عملی و نقش آفرینی متناسب با مخاطبان تهیه و اجرا می شود.


کارگاه مهارت های نرم منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.