کارگاه سنجش عملکرد و رفتار برای مدیران شرکت نیلوفرآبی

1401/03/30 12:02 PM - یک سال قبل


کارگاه سنجش عملکرد و رفتار به منظور مشخص کردن دستور المعل های رفتاری و عملکردی کارکنان جهت یکسان سازی سنجش کارکنان صورت پذیرفت. 

در این مجموعه کارگاه ها آموزش اولیه چگونگی شرح شغل نویسی و پس آن سنجش افراد بر اساس نیازهای شغلی در دو حوزه رفتار و عملکرد صورت گرفت. 

دفترچه راهنمای پذیرشگران تدوین شد و چگونگی سنجش افراد به مدیران آموزش داده شد. 


کارگاه مهارت های نرم منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.