تست هوش هیجانی EQ بار-ان Bar-On


مبلغ آزمون
1,110,000 برای مدت محدود 990,000 ریال
تعداد سوالات
90
مدت زمان
10 دقیقه

شروع آزمون


تست هوش هیجانی بار ان (Bar-on Emotional Quotient Inventory) که با نام تست EQ Bar-on هم شناخته می‌شود، برای سنجش هوش عاطفی و هوش ارتباطی در افراد است. تست هوش هیجانی بار ان قابلیت سنجش هوش عاطفی و هوش احساسی را دارد. تست هوش هیجانی نوعی هوش را در افراد مورد سنجش قرار میدهد که برای موفقیت شغلی و زندگی بسیار اهمیت دارد. تست هوش هیجانی Bar-On مجموعه ای از استعدادها و مهارت های افراد را می‌سنجد که بر توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با فشارهای محیطی تاثیر دارد. 

تست هوش هیجانی EQ چیست؟

در 40 سال اخیر برای تعریف و دسته بندی هوش هیجانی نظریه‌های مختلفی بوجود آمده است. نظریه هوش در گذشته فقط شامل توانمندیهای عقلی یا هوش IQ بود که بعدها ظرفیت‌های هیجانی به نام هوش هیجانی نیز در دسته بندی هوش وارد شد. در تعریف‌های مختلف به طور کلی؛ هوش هیجانی EQ مهارت شناخت احساسات و هیجانت خود و در گام بعدی شناخت هیجانات دیگران و توانایی مدیریت این احساسات و هیجانات در رسیدن به نتیجه مطلوب است. بعد از شکل گیری نظریه‌های هوش هیجانی ، روش‌های اندازه گیری آن نیز با نام تست های هوش هیجانی بوجود آمد. برخی از این تست‌ها فقط هوش هیجانی کلی را می‌سنجند( مثل تست هوش هیجانی برادبری و گریوز ) و برخی دیگر مولفه‌های هوش هیجانی را به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار می‌دهند.( مثل تست هوش هیجانی بار ان Bar-On)


تفاوت هوش هیجانی EQ و هوش شناختی یا همان IQ چیست؟

نظریه پردازان هوش هیجانی EQ معتقدند که هوش شناختی به ما می‌گوید که چه کاری می‌توانیم انجام دهیم، در حالی که هوش هیجانی به ما می‌گوید که چه کار باید انجام دهیم. هوش شناختی IQ ، شامل توانایی ما برای یادگیری، تفکر منطقی و انتزاعی می‌شود، در حالی که هوش هیجانی به ما می‌گوید که چگونه از هوش شناختی در جهت موفقیت در زندگی استفاده کنیم، هوش شناختی و هوش هیجانی، توانایی متفاوت نیستند. بلکه بهتر است چنین بیان نمود که از یکدیگر متفاوت هستند. همه ما ترکیبی از هوش و هیجان را داریم. در واقع بین هوش شناختی و برخی از جنبه های هوش هیجانی EQ همبستگی پایینی وجود دارد و باید گفت این دو قلمرو، اساساً مستقل‌اند. بر اساس مطالعات دانیل گلمن، بهترین شرایط، همبستگی اندکی 0/07 بین هوش شناختی و برخی از ابعاد هوش هیجانی وجود دارد، به طوری که می‌توان ادعا کرد آن‌ها عمدتاً ماهیت مستقل دارند. وقتی افراد دارای هوش شناختی بالا در زندگی تقلا می‌کنند و افراد دارای هوش متوسط به طور شگفت انگیزی پیشرفت می‌کنند، شاید بتوان آن را به هوش هیجانی بالای آنان نسبت داد.

تحقیقات نشان داده، هوش هیجانی خیلی بیشتر از هوش شناختی می‌تواند موفقیت آتی زندگی فردی و شغلی را پیش بینی کند. ویلیام نسین، کارشناس رهبری سازمان می‌گوید: یافته‌های مطالعاتی نشان می‌دهد، هوش هیجانی EQ در مقایسه با هوش شناختی، در تعیین رهبری سازمان بارزتر است. دانیل گلمن به این نکته اشاره می کند که در میان گروهی از افراد که به قدر کافی هوشمند بودند، افراد دارای هوش هیجانی بالا قادرند در حوزه های شناختی را رهبری کنند.

یافته‌های مطالعاتی موسسه هی و مک بیر نشان می‌دهد که اهمیت مهارت‌های هیجانی نسبت به مهارت‌های عقلی یا شناختی برای کسب مزیت یا برتری، دو برابر است. هوش هیجانی می‌گوید: تا چه حدی در این شغل می‌توانید پیشرفت کرده و ارتقاء یابند. هر چه در سازمان به سمت سطوح بالاتر می‌رویم، اهمیت هوش عاطفی در مقایسه با هوش شناختی عقلی افزایش می‌یابد. به همین علت هوش عاطفی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است

تست هوش هیجانی Bar-On چه کمکی به ما می‌کند؟

دامنه تاثیر هوش هیجانی طی 40 سال اخیر روز به روز در حال افزایش است. یکی از دلایل آن تاثیر هوش هیجانی EQ در موفقیت های فردی و سازمانی بوده است. از سوی دیگر امکان یادگیری و بهبود هوش هیجانی با آموزش و تمرین، در نفوذ آن در جامعه بسیار موثر بوده است. در زمینه فردی هوش هیجانی باعث ارتباط موثر با دیگران می‌شود. علاوه بر آن موجب درک از خود و مدیریت هیجانات میگردد. همچنین توانایی درک مناسب از هیجانات دیگران را باعث میگردد. این عوامل در مجموع باعث موفقیت ما در خانواده و محیط کار خواهندشد. تصور کنید درک درستی از احساس و نیاز مشتری خود داشته باشید و یا توانایی مدیریت هیجانات خود را درمواجهه با رئیس و همکارتان را در موقعیت های مختلف داشته باشید. قطعا این شناخت و مدیریت ها در پیشرفت شما در کسب و کارتان موثر خواهند بود. تاثیر هوش هیجانی در زمینه هی مختلف کسب و کار بسیار مشهود بوده تا جایی که علاوه بر مهارت های فروش ، مذاکره و حل تعارض ، حتی باعث پیدایش سبک های رهبری و مدیریت بر اساس هوش هیجانی شده است. 

از طرف دیگر همین مهارت ها باعث بهبود روابط شما در زندگی خانوادگی شما خواهد شد. به نظر شما با شناخت صحیح هیجانات و عکس العمل‌های به موقع چقدر میتوان از سوء تفاهم‌ها در ارتباطات خانوادگی و روابط شخصی جلوگیری کرد؟ یا با ابراز احساسات به موقع و صحیح چقدر میتوان باعث استحکام روابط شد؟ تاثیرات فروان هوش هیجانی در بالابردن کیفیت زندگی شخصی و حرفه ای انسانها در 40 سال اخیر باعث شکل گیری انجمن های پژوهشی در نقاط مختلف دنیا پیرامون هوش هیجانی شده است.

چطور تست هوش هیجانی بار ان EQ Bar-On بوجود آمد؟

تحولات صنعتی و سازمانی ، متخصصان روانشناسی را بر آن داشت تا در نظریه پردازی‌ها و پژوهش‌های خود دیدگاه تازه‌ای‌ را اتخاذ کنند. این نگرش پاسخی بود به عدم کارایی نظریه‌های قدیمی در عرصه روانشناسی. نظریه‌های قدیمی توانمندی‌های عقلایی یا هوش IQ را ضامن موفقیت می‌دانستند. روند تغییر در نظریه‌های قدیمی، پس از ارائه نظریه هوش چندگانه گاردنر در سال 1983 به شدت سرعت گرفت. گاردنر بین ظرفیت‌های عقلانی و هیجانی تمایز قائل شد. در ادامه در سال 1990 پیتر سالوی از دانشگاه یل و جان مایر از دانشگاه همپشایر هوش هیجانی را به عنوان توانایی نظارت و نظم دهی به احساسات و هیجانات خود و دیگران و استفاده از احساسات برای هدایت فکر و عمل توصیف کردند. در سال 1995 رابرت اشتنبرگ مدلی از هوش موفقیت را پیشنهاد نمود. مدل او به معلمان کمک می‌کرد تا بر مهارت‌هایی تاکید کنند که در موفقیت‌های اجتماعی دانش‌آموزان موثر است. مدل او شامل سه جنبه توانایی آفرینش ، توانایی تحلیل و توانایی عملی بود که برای کسب موفقیت‌های اجتماعی و کاری و تحصیلی ضروری می‌باشند. پس از آن ریچارد بویاتزیس و فابیو سالا مدل مخصوص خود را از هوش هیجانی ارائه کردند. در نهایت هوش هیجانی طبق تعریف رون بار ان در سال 2000 ارائه شد. طبق نظریه هوش هیجانی بار-ان Bar-On، هوش هیجانی عبارتست از مجموعه‌ای از دانش‌ها و توانایی‌های هیجانی و اجتماعی که قابلیت کلی ما را در پاسخ به نیازهای محیطی تحت تاثیر قرار میدهد. این مجموعه دانش و مهارت‌ها در نظریه هوش بار-ان Bar-On شامل موارد زیر است:

 • توانایی آگاه بودن از خود، درک و فهم خود و قدرت بیان خود.
 • توانایی آگاه بودن از دیگران و قدرت بیان آنها.
 • توان مواجهه با هیجانهای شدید و کنترل تکانه ها در خود.
 • توانایی انطباق با تغییرات و حل مساله با ماهیت اجتماعی و یا فردی.

پس از نظریه هوش هیجانی بار ان ، دانیل گولمن که دانش‌آموخته هاروارد بود، در کتابی تحت عنوان هوش هیجانی ، این مفاهیم را به شکلی ساده و کاربردی بیان کرد. تلاش گلمن بر این بود که نقش هوش هیجانی در کسب و کار را نشان دهد. به دلیل اهمیت مفهوم هوش هیجانی در دنیای کسب و کار ، دانیل گلمن و همکارانش انجمن پژوهشی هوش هیجانی را ایجاد کردند. 

تست هوش هیجانی EQ Bar-On چه چیزی را می سنجد؟

در آزمون هوش هیجانی بار ان Bar-On، انواع ابعاد هوش هیجانی (15 دسته) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و به هر دسته نمرهای تعلق خواهد گرفت. تست هوش هیجانی بار ان مستقیماً نقاط قوت و ضعف هر فرد را در هوش هیجانی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از دیدگاه تست و تایپ ، ارزیابی فاکتورهای هوش هیجانی در کنار سایر ارزیابی ها از تیپ شخصیتی و مدل رفتاری زمینه را برای رشد و کسب موفقیت در حوزهی کسب و کار و زندگی فردی فراهم می‌آ‌ورد. از نکات قابل توجه در تست هوش هیجانی ، اکتسابی بودن و قابلیت آموزش داشتن هوش هیجانی است. در همین راستا، تست و تایپ توصیه می‌کند اگر می‌خواهید شخصی را در سازمان جذب کنید که تفسیر سایر آزمونهای حوزه‎ی کسب و کار وی مناسب موقعیت شغلی مورد نظر بوده و فقط فاکتورهای ارزیابی شده در تست هوش هیجانی بار ان ، در اندازه های مورد انتظار نبوده، یا در مورد قابلیتهای مورد انتظار خودتان دچار چالش شده‌اید، هنوز فرصت برای رسیدن به شرایط مطلوب، وجود دارد.

نتیجه تست هوش هیجانی Bar_On در سایت تست و تایپ شامل موارد ذیل خواهد بود: 

1. نمره کل هوش هیجانی نسبت به جامعه ایران گزارش می‌شود.

2. پنج مولفه اصلی هوش هیجانی شامل موارد زیر نسبت به جامعه ایران گزارش می‌شود.

 1. مولفه سازگاری : توانایی سازگاری با افراد مختلف
 2. مولفه مدیریت استرس : توانایی کنترل و مدیریت استرس
 3. مولفه روابط درون فردی : توانایی شناخت از خود
 4. مولفه روابط بین فردی : توانایی ارتباط با افراد مختلف
 5. مولفه خلق و خوی عمومی : توانایی کنترل هیجانات

3. نمره هوش هیجانی در 15 زیر مجموعه زیر گزارش میشود. 

 1. خود آگاهی هیجانی (Emotional Self Awareness): توانایی آگاه بودن از احساسات خود.
 2. خود ابرازی (Assertiveness): توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت‌های سازنده و بر حق خود.
 3. احترام به خود (Self regard): توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود.
 4. خودشکوفایی (Self Actualization): توانایی درک ظرفیت بالقوه و انجام چیزی که می‌توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.
 5. استقلال (Independence): توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی.
 6. همدلی (Empathy): توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن‌ها.
 7. مسئولیت پذیری اجتماعی (Responsibility): توانایی ابراز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، موثر و سازنده در گروه.
 8. رابطه بین فردی (Interpersonal Relationship): توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل به وسیله‌ی نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن.
 9. واقع گرایی (Reality Testing): توانایی سنجش هماهنگی بین چیزی که بطور هیجانی تجربه شده و چیزی که به طور واقعی وجود دارد.
 10. انعطاف پذیری (Flexibility): توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت‌ها.
 11. حل مسئله (Problem Solving): توانایی تشخیص و تعریف مشکلات از یک طرف، و از طرف دیگر خلق راه حل های موثر و تحقق بخشیدن به آنها.
 12. تحمل استرس (Stress Tolerance): توانایی مقاومت در برابر رویدادها و موقعیت‌های استرس زا و هیجانات قوی، بدون جازدن و توانایی رویارویی فعال و مثبت با استرس.
 13. کنترل تکانه (Impulse Control): توانایی مقاومت در برابر یک تکانه، فاجعه و یا کاهش اثرات آن‌ها، همچنین توانایی کنترل هیجانات خود.
 14. خوش بینی (Optimism): توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرش‌های مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی و احساسات منفی.
 15. شادمانی (Happiness): توانایی احساس خوشبختی کردن در زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شاد.

نکات قابل توجه در مورد تست هوش هیجانی بار ان

نکته‌ی قابل توجه این است که در تست هوش هیجانی بار-ان Bar-On، امتیاز هر بعد از هوش هیجانی فرد، به تنهایی سنجیده می شود. اگر مایل باشید که در کل، امتیاز تست هوش هیجانی خود را دریابید، می بایست تست هوش هیجانی برادبری و گریوز را انجام دهید. تست هوش هیجانی برادبری و گریوز در سایت تست و تایپ قابل دسترسی می باشد. علاوه بر این، انجام آزمون هوش چند گانه گاردنر نیز پیشنهاد می‌شود. در تست هوش چند گانه گاردنر  هشت نوع هوش از انواع هوش ها مورد سنجش قرار می‌گیرد که مشابه تست هوش هیجانی بار_ان به هر هوش امتیازی داده می شود.

روایی و پایایی آزمون هوش هیجانی بار-ان Bar-On 

آزمون هوش هیجانی بار ان توسط بار_ان هنجاریابی شده است. نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داده که تست هوش هیجانی بار-ان Bar-On از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است. 


شروع آزمون