چرا اعتبار داشتن آزمون های ارزیابی پیش از استخدام مهم است؟

1397/08/17 5:28 PM - 4 سال قبل


امروزه از آزمون های پیش از استخدام برای ارزیابی افراد استفاده می شود. ارزیابی پیش از استخدام می تواند یکی از پیش گویانه ترین عوامل استخدام در بحث موفقیت شغلی در آینده باشد ولی تمامی تست های پیش از استخدام به یک شکل ایجاد و استفاده نمی شوند. تست های پیش از استخدام به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته تست هایی هستند که دانش فرد را مورد سنجش قرار می دهند و گروهی دیگر افراد را از نظر روانشناسی مورد بررسی قرار می دهند. هدف اجرای آزمون قبل از استخدام در نهایت کسب اطلاعات مفیدی است که به کارفرما کمک کند تصمیمات آگاهانه تری در زمینه استخدام بگیرد، یعنی به نسبت تنها توجه به رزومه های شغلی، مصاحبه ها تصمیم بهتری گرفته شود. 

کدام آزمون های روانشناسی برای استخدام مناسب تر هستند؟

ارزیابی های روانشناسانه پیش از استخدام تنها زمانی می توانند ارزش داشته باشند که در بحث پیش بینی عملکرد شغلی فرد در آینده معتبرسازی شده باشند. یعنی بتوانند به شما بگویند که آیا پس از استخدام فرد شما رضایت از عملکرد شغلی وی خواهید داشت. پس با این وجود هر آزمونی نمی تواند به شما کمک کند و آزمون های روانشناسی که استفاده می کنید باید ارتباطی با رفتار شغلی فرد داشته باشند. در غیر این صورت آزمون ها را بیهوده برگزار کرده اید. 

اولین گام برای این که متوجه شوید یک آزمون برای استخدام کاربرد دارد. یکی از اصطلاحاتی که به کار برده می شود"معتبر سازی" است. معتبر سازی یک تست اصلا چه معنایی دارد؟ برخلاف چیزی که ممکن است شما فکر کنید، هیچ مجموعه به خصوصی از استانداردها که یک تست برای معتبر بودن باید آن ها را رعایت کند، وجود ندارد یعنی هیچ تاییدیه رسمی که توسط یک سازمان رسمی برای معتبرسازی یک تست صادر شده باشد وجود ندارد. یک تست زمانی معتبر شناخته می شود که از نظر علمی نشان دهد نتایج آن قدرت پیش بینی عواقب شغلی را دارند. به معنای دیگر تست مهم است اما باید ارتباطی با شایستگی های شغلی شرکت شما داشته باشد. 

لینک تست جامع روانشناسی برای استخدام و نگهداشت کارکنان

چطور یک تست روانشناسی می تواند قدرت پیش بینی شغلی داشته باشد؟

اعتبار سنجی از دیدگاه قدرت پیش بینی در محدوده خاصی قرار می گیرد به نحوی که بعضی از تست های روانشناسی به نسبت سایرین قدرت بیشتری برای پیش بینی موفقیت شغلی دارند و در حقیقت این قدرت پیش بینی قابل سنجش است. دهه ها تحقیق در زمینه روانشناسی صنعتی و سازمانی توانایی هر کدام از عوامل استخدام را در پیش بینی موفقیت شغلی بررسی کرده است. تحقیقات تاثیر تمامی عوامل از مصاحبه های شغلی و بررسی توصیه نامه های شغلی را گرفته تا سطح تحصیلات و آزمون های پیش از استخدام را بررسی کرده اند تا توانایی هر کدام در پیش بینی عملکرد شغلی سنجیده شود.

جای شگفتی ندارد که پیش بینی کننده ترین عامل تست های مربوط انجام نمونه کار است که معمولاً کاندیدا ملزم می شود یک نمونه کار انجام دهد یا مدتی را به صورت آزمایشی کار کند. با آن که مشخص است نشان دادن توانایی شما در انجام یک کار موفقیت یا عدم موفقیت شما در آن شغل را نشان خواهد داد، اما نمونه کارها الزاماً قابل کاربرد در بسیاری از وظایف شغلی نیستند یعنی در مواردی که پیش نیازهای روزانه کاری را در مرحله قبل از استخدام به سختی می توان شبیه سازی کرد.

دومین عاملی که در استخدام بیشترین قدرت پیش بینی را دارد تست های توانایی شناختی هستند که در پیشگویی موفقیت شغلی اعتبار بالایی دارند. آن ها به نسبت هرگونه عوامل سنتی استخدام مانند رزومه های شغلی، مصاحبه ها یا سطح تحصیلات، قدرت پیش بینی به مراتب بیشتری دارند. دیگر تست های استخدام مانند تست های شخصیت شناسی و تست های مهارت نیز قادر به پیش بینی موفقیت شغلی هستند.

با آن که این داده ها معتبرسازی کلی قدرت پیش بینی این تست ها را نشان می دهد، باید از معتبر سازی نمونه تست های شرکت طراحی آزمون خود مطمئن شوید. معمولاً این شرکت ها اعتبار ساختار، اعتبار محتویات و اعتبار قدرت پیش بینی آزمون های خود را براساس نمونه بزرگی از داده ها به تایید رسانده اند.

فراموش نکنید که مطمئن شوید این آزمون ها به خصوص برای استفاده در مرحله پیش از استخدام معتبرسازی شده اند. این قضیه بسیار مهم است. بعضی از تست های مرسوم (مانند تست دیسک و تست MBTI) در بحث ایجاد تیم های کاری و توسعه کارمندان زمانی که کارمندان استخدام شده اند ارزش زیادی دارند، ولی برای استفاده در فرآیند پیش از استخدام معتبرسازی نشده اند. اگر قصد دارید از آزمون ها برای تصمیم گیری در زمینه استخدام استفاد کنید، مطمئن شوید که آن ها برای استفاده در فرآیند استخدام معتبر سازی شده اند.

لینک تست جامع روانشناسی برای استخدام کارکنان

در نهایت این کارفرمایان هستند که کار پیش بینی را انجام می دهند. آن ها بایستی براساس اطلاعات محدودی که از قابلیت های کارمندان بالقوه خود به دست می آورند موفقیت شغلی او را پیش بینی کنند. به همین علت استفاده از ارزیابی ها و اولویت بندی در عوامل استخدام به کارفرمایان کمک می کند تا عواقب شغلی را بهتر پیش بینی کنند. کارفرمایان زمان ترکیب این آزمون ها با دیگر عوامل مانند رزومه های شغلی و مصاحبه ها می توانند یک نگاه جامع تر نسبت به کاندیدا به دست آورند و احتمال استخدام کارمندی که در نهایت موفق خواهد شد را افزایش دهند.


شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام مدیریت استعداد منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.